နဗီမ်ားကို ဆဲေရးတိုင္းထြာသူမူဆလင္တို႔အားၾကီေလးေသာအျပစ္စီရင္လတၱံ႕

အဆံုးအစမရွိ က်ယ္ဝန္းေသာ ဤ မဟာကမၻာအျပားၾကီးအား ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေသာ အလႅာဟ္ရွင္၏ ဆႏၵေတာ္မပါဘဲ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအရာဟူသည္ ဤ စၾကာဝဠာအျပားၾကီးတြင္ စိုးစဥ္းမွ်မရွိပါေခ် ။

ဗုဒၶ သို႔မဟုတ္ သိဒၶတၳ သို႔မဟုတ္ အရွင္ေဂါဓမ သည္လည္းေကာင္း ၊ ထာဝရ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ သားေတာ္ ေယရႈသည္လည္းေကာင္း ၊ လူသားႏွင့္အနီးဆံုး တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္သည္လည္းေကာင္း ၊ လူသားႏွင့္ အတူရွိေနေတာ္မူေသာ တမန္ေတာ္ ဟာဂ်ီဝက္စလီသည္လည္းေကာင္း ၊ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္၏ ဆႏၵေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူခဲ့ေသာ နဗီ ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ား ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္ ။ ထို႔ျပင္တဝ ဤ ဘေလာ့ သည္လည္း အလႅာဟ္ရွင္၏ ဆႏၵေတာ္ႏွင့္အညီ ထူေထာင္ထားမူေသာ ဘေလာ့ ျဖစ္ပါသည္ ။

သို႔ပါ၍ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္၏ ဖန္ဆင္းခံ အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ (ဗုဒၶအပါအဝင္ တမန္ေတာ္ ဝက္စလီစသည္)တို႔အား ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း ၊ အျပစ္ေျပာဆိုျခင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ကို ဆဲဆိုျခင္းေျမာက္ပါသျဖင့္ ၊ ထိုသို႔ ဆိုေရးတိုင္းထြာသူ မူဆလင္အေပါင္းတို႔အား အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္သည္ ၾကီးေလးေသာ အျပစ္ကို မုခ်စီရင္ေတာ္မူလတၱံ႕ ။ (မူဆလင္မွအပ အျခားဘာသာဝင္မ်ားမပါ ၊ အျခားဘာသာဝင္မ်ားဆဲဆိုလ်င္ ခြင့္လြတ္ေတာ္မူသည္)

ေမာ္ဒန္ ကိုရမ္က်မ္းျမတ္ ၊ အခန္းၾကီး ၁ ၊ အခန္းငယ္ ၃ ၊ အပိုဒ္ ၅ ။

Sunday, January 22, 2017

၇၈၆ အႏ ၱရာယ္ ေၾကျငာစာတမ္း
======================
(ျမန္မာတိုင္း မျဖစ္မေနဖတ္ရႈေစခ်င္ပါသည္)
ဤစာစုကို အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ အက်ဳိး အတြက္ ရႈေထာင္႔အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ၾကည္႔၍ေရးသားခဲ႔ပါသည္ ျမန္မာ ႏိုင္...ငံတြင္ ေန ျမန္မာ႔ေရကိုေသာက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးကို ျမန္မာ႔ေျမမွ ပေပ်ာက္ရန္ အတြင္းႀကိတ္ လွ်ဳိ ့၀ွက္ ႀကံစည္ ေနၾကေသာ မြတ္ဆလင္မ်ား အႏ ၱရာယ္ကို ႀကိဳတင္သိျမင္ၾကၿပီးအမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကိုတန္ ဖိုး ထားတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္ခံအားပင္ျဖစ္ပါသည္ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ တြင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဆိုသည္႔ ကိုယ္ခံအားမရွိပါက တိုင္ျပည္အတြက္ အႏ ၱရာယ္ႀကီးလြန္းလွပါသည္ ။ ယဥ္ ေက်းမႈဆိုသည္မွာ လည္း တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္က်င္႔တရားပင္ျဖစ္ပါသည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္ သုဥ္း လာ ပါက ေဖာက္လြဲ ေဖာက္ျပန္ျဖစ္လာပါက တိုင္းျပည္ကို လက္လႊတ္ရေပလိမ္႔မည္ တိုင္းျပည္လက္မဲ႔ ေသာ လူမ်ဳိးကို မည္သည္႔ ႏိုင္ငံကမွ ကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္ေပးေနမည္ ေလးစားေနမည္မဟုတ္ပါ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ လူ ငယ္ အေပါင္းသိၾကေစ…ျမန္မာ မိန္းမပ်ဳိတို႔ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျဖင္႔ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကပါေစ ။
မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ ေလ်ာ႔ရဲ လာေသာ ....မ်ဳိးခ်စ္စိတ္မျပင္းထန္ေတာ႔ ပဲ ေပါ႔ေပါ႔တန္တန္ ေန ထိုင္လာေသာ ျမန္မာမ်ား ....အေပၚတြင္ အထူးတလည္ စစ္ျပဳေနစရာပင္မလိုေတာ႔႔ပါ ။ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္း အတာ တစ္ခု ထိသာ ေစာင္႔ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ေျခဖ၀ါးေအာက္ ေရာက္ရ ေပေတာ႔မည္ ။ ေငြေၾကးအရေအာင္ပြဲခံလာေနေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အေပၚတြင္ ဘာသာ ေရး လူမ်ဳိးေရး တင္စီးမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါပင္….
အက်ဴိးလိုလို႔ ေညာင္ေရသြန္း ေထာင္ျမင္ရာစြန္႔ ဆိုသကဲ႔သို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အေပၚ ေခတၱခဏ ေစတနာ ေကာင္းျပေနျခင္းမွာ သူတို႔ မြတ္ဆလင္မ်ား အင္အားစုေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔သာျဖစ္ပါသည္ ။ အားနည္း ေနေသာေၾကာင္႔သာျဖစ္ပါသည္ ။ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ရွိစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘုရားစဥ္မ်ား ရွိသည္ ဟု သင္ထင္ေနပါသလား? ေက်ာင္းမတတ္ခင္ ဘုရား ရွိခိုးေနသည္ဟုတ္သင္ထင္ေနပါသလား? သင္အမွား ႀကီး မွားေနေပၿပီ… ဘုရားစင္မရွိသလို မြတ္ဆလင္ေက်ာင္းသားမ်ားႀကီးစိုးေနေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ ေသာေၾကာင္႔ ဘုရားရွိခိုးသံမ်ားလည္း တိုးတိတ္ေနခဲ႔သည္မွာၾကာလွပါေပၿပီ။ ခင္ဗ်ားတို႔ က်ဳပ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ေနကာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနျခင္း ၊ ေငြမက္ေသာ အႏုပညာရွင္ ေပါက္စ မ်ား တိုင္းသိျပည္သိ အႏုပညာရွင္မ်ားကို ေခၚယူ အိပ္စက္ဖ်က္ဆီးေနၿပီး မြတ္ဆလင္မ်ား က ေအာင္ပြဲ ခံေနႏိုင္ျခင္းမွာ အမ်ဳိးသားေရး ကိုယ္ခံအား ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သာမ်ားတြင္နည္းေနေသာေၾကာင္႔ သာျဖစ္ပါသည္
စီးပြားေရးသမား မြတ္ဆလင္မ်ား ၇၈၆ ဟု ေပၚတင္ မလုပ္၀ံ႔ၾကေတာ႔ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ကို သိမ္းပိုက္ရန္ အေလာသုံးဆယ္ ႀကံစည္ေနၾကပါသည္ ။ တိုင္းျပည္စြန္ တိုင္းျပည္ဖ်ားက ဘဂၤလားေရွ္႕မူဆလင္မ်ားကို အၿမဲမျပတ္ သတိမူရမည္ျဖစ္သလို ရန္ကုန္ မႏၱ ေလး ေမာ္လၿမိဳင္တြင္လည္း မူဆလင္မ်ားက ၿမိဳ ့သိမ္းတိုက္ပြဲကို ေငြေၾကးလက္နက္ ျဖင္႔ တိုက္ခိုက္သိမ္းယူေနမႈမ်ားကိုလည္း သတိမူၾကရပါမည္ မြတ္ဆလင္တစ္အိမ္ကေန.... မြတ္ဆလင္တစ္ရပ္ကြက္ ...မြတ္ဆလင္တစ္ရပ္ကြက္ကေန မြတ္ဆလင္ၿမိဳ ့နယ္ ၊ မြတ္ဆလင္ခရိုင္ ၊ မြတ္ဆလင္ျပည္နယ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္ ထို႔ေနာက္ ခြဲထြက္ေရး ေတာင္းဆိုပါမည္ ထိုအရာမွာ မြတ္ဆလင္မ်ား ေရႊ႕ေနၾကအကြက္မ်ား ၊ ႏိုင္ငံတစ္ကာမွာ လုပ္ေနၾက အလုပ္ျဖစ္ပါသည္
ျမန္မာလို ...မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေလ်ာ႔နည္း လာေသာ ....တိုင္းျပည္မ်ဳိးကို မဆိုထားနဲ႔ ၊ အိႏိၵယလို ......အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္သည္႔ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ရာတိုင္းျပည္ကိုပင္ ႏွစ္တစ္ရာ႔ ငါးဆယ္ေလာက္ ျဖင္႔ အေပ်ာက္ႀကံႏိုင္ပါသည္ မယုံၾကည္ပါက ကမ ၻာ႔သမိုင္း ကိုေလ႔လာႏိုင္ပါသည္ ခရူးဆိပ္စစ္ပြဲမ်ား အေၾကာင္း အိႏၵိယျပည္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ အေပၚ မြတ္ဆလင္မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ႔သည္႔ စစ္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း အာဖဂန္ နစၥတန္ တြင္ တာလီဘန္မ်ားျပဳမူခဲ႔သည္မ်ားကို ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္ အစၥလာမ္မစ္ ဆိုတဲ႔ ေကာင္မ်ဳိးေတြဟာယခင္လည္းမေကာင္းဘူး....ယခုလည္းမေကာင္းဘူး.....ေနာင္လည္းေကာင္းလာမယ္႔ ေကာင္မ်ဳိးေတြလည္းမဟုတ္ပါဘူး ဒါေၾကာင္႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေတြ အေနနဲ႔ သတိႀကီးႀကီးထားရပါမယ္ မြတ္ဆလင္မ္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအခန္႔သားေကာင္းစားေနပါတယ္ သူတို႔ေတြ လုပ္တဲ႔ စီးပြားေရးေတြကိုလည္း္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားပိုင္လုပ္ငန္းလိုလိုဘာလိုလိုလုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ေတြ နဲ႔ ေထြးေရာယွက္တင္ ေနထိုင္ ၾက ပါတယ္ သို႔ေပမယ္ သူတို႔ မူလဗီဇကုိေတာ႔ ၀မ္းတြင္းမွာ သိမ္းဆည္းထားပါတယ္ ဒီမူဆလင္ဆိုတဲ႔ ေကာင္ေတြ ဟာအလာဟ္႔ စကားကကလြဲရင္ ဘယ္စကားကိုမွ နာခံတတ္တဲ႔ ေကာင္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ဘုရားနားမွာ ၾကက္သားေၾကာ္ကိုမ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီးလာေၾကာ္ေရာင္းေနပါတယ္ ၇၈၆ ေတြပါ ဆူးေလဘုရားပြဲလုပ္ခဲ႔တုန္းကလည္းမ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီးဗူးသီးေၾကာ္ ေၾကာ္ေရာင္းၾကပါတယ္ အဲ႔ ဒါမ်ဳိးေတြကို ျမန္မာေကာင္ေတြကအငမ္းမရစားၾကအားေပးၾကပါတယ္ အစားတစ္လုပ္ အတြက္နဲ႔ တိုင္း ျပည္ကို မြတ္ဆလင္လက္ထဲအပ္ေနတဲ႔ မ်ဳိးမစစ္ ျမန္မာေတြပါ မြတ္ဆလင္ေတြ ဘာဆိုင္ဖြင္႔ ဖြင္႔ ...ျမန္မာေတြ ဟာ....အၿပဳံး မ ပ်က္ အားေပးၾကပါတယ္ မြတ္ဆလင္ က လိမ္လည္း ...ခဏသာစိတ္ဆိုးၾကပါတယ္.....
မြတ္ဆလင္ က ဖင္ခ် လႊတ္လိုက္ လည္း..... အမွတ္သည္းေျခမရွိ ပဲ ......ဆီလူးၿပီးခ်တာကို ႀကံဖန္ေက်းဇူးတင္ေနတတ္တဲ့ ရိုးအလွတဲ့ ျမန္မာေတြပါ ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ ေစ်းမ၀ယ္ခင္ ဘုရားစင္ေလးရွိမရွိေတာ႔ လွမ္းၾကည္႔ ၾကပါ .....ကိုယ္ေရႊျမန္မာတို႔ မြတ္ဆလင္ဆိုင္ ဆိုရင္..... ဒံေပါက္ ကေနစၿပီး.......ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအထိ......ဘာဆိုဘာမွ မ၀ယ္ၾကပါနဲ႔ ခင္ဗ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶ သာသနာထြန္းကားတဲ႔ ႏိုင္ငံပါ ဒီလိုႏိုင္ငံမ်ဳိးကို မူဆလင္ေတြကပိုက္ဆံရွိရုံေလးနဲ႔ ပိုင္ခြင္႔ရေရာလား? မဟုတ္ ပါ ဘူးမျဖစ္ေစရပါဘူးမေျပာပါနဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလက္လႊတ္ေန ရ တာ......ေနာင္တစ္ခ်ိန္ဆိုရင္ေတာ႔ ေျပာမေနပါနဲ႔ …
မြတ္ဆလင္ေတြ အင္အားေကာင္းလာရင္.... ျမန္မာေတြ ဘယ္လိုမွ ျပန္လွန္ႏိုင္မွာမဟုတ္ေတာ႔ပါဘူး ျမန္မာလူမ်ဳိးဆိုတာတစ္တိုင္းျပည္ထဲရွိတာပါ မြတ္ဆလင္တိုင္းျပည္ေတြကအမ်ား ႀကီးပါ အခ်ိန္လြန္မွ ဒီမြတ္ဆလင္ ကိစၥ ကိုေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ တန္ဖိုးႀကီးႀကီးေပးရပါလိမ္႔မယ္…ျမန္မာေတြ ဘယ္လိုမွ ျပန္လွန္ႏိုင္မွာမဟုတ္ေတာ႔ဘူး........ ျမန္မာမေတြ အေနနဲ႔လည္း ....၀က္သားတုပ္ထိုးကို ႀကိဳက္ တယ္ဆိုရင္ ......ေနာင္အနာဂတ္မွာ ၀က္သားတုပ္ထိုး စားခ်င္တဲ႔ စိတ္ရွိေသးတယ္ဆိုရင္ ......မြတ္ဆလင္ဆိုင္ကေစ်းမ ၀ယ္နဲ႔ ...မြတ္ဆလင္ဆိုရင္ အေရာမ၀င္နဲ႔… မြတ္ဆလင္မ်ားဟာေၾကာက္စရာမဟုတ္ ......ပိုက္ဆံရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားဟာအထင္ႀကီးစရာမဟုတ္ ေနရာေပးစရာမဟုတ္ ….ဘာမွ မဟုတ္တဲ႔ ေကာင္ေတြပါ ျမန္မာေတြဟာစစ္တိုက္ ေတာ္တဲ႔ လူမ်ဳိးပါ…ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာသာကီမ်ဳိးေတြပါ…. ဂ်ပန္တို႔ စိတ္ကူးယဥ္ဖန္တီးထားတဲ႔ ေနနတ္ ဘုရားအမ်ဳိးႏြယ္မ်ဳိးဆိုတာနဲ႔ ဘာမွကိုမဆိုင္တာပါ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာသာကီမ်ဳိးေတြပါ။ သာကီမ်ဳိးေတြ ဟာအမ်ဳိးနဲ႔ ပတ္သတ္လာရင္ ဘယ္လိုစိတ္ဓာတ္ျပင္းတယ္ဆိုတာလူတိုင္းသိပါတယ္ ခုေခတ္က်မွာျမန္မာေတြ လည္းဘာေတြ ျဖစ္ကုန္မွန္းကိုမသိဘူး… ပိုက္ဆံရွိတာေလးနဲ႔ တင္ မြတ္ဆလင္ကိုအထင္ႀကီးေနၾကၿပီ…. မြတ္ ဆလင္ ေတြလက္ထဲမွာ .....ဘ၀ပ်က္ကုန္တဲ႔ ျမန္မာေတြ အမ်ားႀကီး ပါ ......ျမန္မာေတြ နင္းေခ် ခံထားရတာေတြ .....တင္စီးခံထားရတာေတြ .....မတရားလုပ္ခံထားရတာေတြ ......အႏွိမ္ခံေနရတာေတြ အမ်ားႀကီးပါ ျမန္မာေတြ ရဲ ့အလြန္ အမင္းသီးခံတတ္မႈေၾကာင္႔ သာလူမသိသူမသိ ျဖစ္ကုန္ရတာပါ ေဆာ္ဒီမွာဘုရားတစ္ဆူေတာင္ တည္ခြင္႔မရေသးဘူး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ႔ ဗလီေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုမႈိလိုေပါက္ ေနလိုက္တာ ဒါျမန္မာႏိုင္ငံလား? ေဆာ္ဒီလား? မြတ္ဆလင္ေတြ နဲ႔ ပတ္သတ္လာရင္ သေဘာထားႀကီးျပေနစရာမလိုဘူးဘာမွ ေမတၱာထားေနစရာမလိုဘူး… ရန္ကုန္မွာဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း လွဴဖို႔ သာခက္ခဲေနတာေဆာက္ေရးမပါတဲ႔ ဗလီေတြကေတာ႔ အလွ်ဳိအလွ်ဳိ ေပၚ လာေနေတာ႔တာပါပဲ….
ေအာင္ဆန္းကြင္းလိုေဘာလုံးကြင္းမွာေတာင္ ေဆာက္ဗလီကပမာမခန္႔နဲ႔… ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုဖ်က္ဆီးေနေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားက ျမန္မာ႔အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္႔ ပတ္သတ္ သည္႔ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ စပြန္ဆာေပးလာႏိုင္ခ်င္းမွာ ပြဲက်င္းပသူမ်ား အသုံးမက်လြန္းသည္ကို ျပေနပါသည္ စင္ေပၚတြင္ ျမန္မာ၀တ္စုံမ်ားျဖင္႔ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးမ်ား တက္သစ္စမင္းသမီးေလးမ်ား မင္းသမီးႀကီးမ်ား ေမာ္ ဒယ္မ်ားက show ေလွ်ာက္ေနသည္ကို မြတ္ဆလင္မ္သူေဌးမ်ားက မ်က္စိအရသာခံၾကည္႔ေနၾကခ်င္းကို သင္ဆိုရင္ ေရာ လက္ခံႏိုင္ပါသလား? ထုိသို႔ ျမန္မာ႔အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင္႔ပတ္သတ္ေသာ ပြဲမ်ား ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ပြဲမ်ား တြင္ show ေလွ်ာက္ေနေသာသူမ်ား အနက္ မြတ္ဆလင္သူေဌး မ်ားျဖင္႔ အိပ္ဖူးေသာ သူမ်ား အေျမာက္ အမ်ားပါၾကပါမည္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုသို႔ေသာပြဲမ်ားၿပီးေနာက္ စပြန္ဆာေပးေသာ မြတ္ဆလင္မ္မ်ားျဖင္႔ ပါသြားသူ မ်ားလည္း အေျမာက္အမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္
ထိုအရာမ်ားမွာ ပုံျပင္မ်ားမဟုတ္ပါ
စပြန္ဆာမ်က္ႏွာတစ္ခုထဲသာ ၾကည္႔ ၿပီး တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာမၾကည္႔သည္႔ ပြဲစီစဥ္သူ ျမန္မာဇာတ္ပ်က္ လအယ္မ်ားေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္ ထိုမြတ္ဆလင္မ္မ်ားက ျမန္မာ အမ်ဳိးသားေရးျဖင္႔ ဆိုင္သည္႔ ပြဲမ်ားတြင္ စပြန္ဆာေပးလာေနၾကျခင္းမွာ အျမင္ မေတာ္ ဆင္ေတာ္ ႏွင႔္ ခေလာက္ျဖစ္ပါသည္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားသူေဌး မ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း စပြန္ဆာေပးႏိုင္သည္သာ…ထိုသို႔ေသာ ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဦးစားေပး စဥ္းစား ကာစပြန္ဆာ ရွာသင္႔ပါသည္ ခ်ယ္ရီဦး father land မ်ားကဲ႔သို႔ ကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း ၇၈၆ ကုမၸဏီမ်ား သာ ျဖစ္ပီး အမ်ားျပည္သူ ကြယ္ရာတြင္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး ေလးမ်ားကို ေျခေတာ္တင္ ဖ်က္ဆီးေနၾကသူမ်ားမွာ လည္း ထိုကုမၸဏီမ်ားမွ မြတ္ဆလင္သူေဌးမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္ တစ္ခါဆက္ဆံ ရာသက္ပန္ လက္လန္ေစရမည္ဆိုသလို မြတ္ဆလင္မ္ မ်ားျဖင္႔ အလုပ္လုပ္ပါက မြတ္ဆလင္မ္မ်ားထံမွ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ပါက မိမိတို႔ ျမန္မာမ်ားမွာ အခံဘက္ကႀကီး ျဖစ္ၾကပါမည္
မြတ္ဆလင္မ္မ်ားထံက ေစ်း၀ယ္ျခင္းသည္ ကိုယ္႔ေသတြင္းကိုယ္တူးေနၾကခ်င္းပင္ျဖစ္ပါသည္ တစ္က်ပ္တန္ေသာ ပစၥည္းကို သုံးက်ပ္ျဖင္႔ ေရာင္းပါမည္ .....ေစ်း၀ယ္သူ ကိုယ္ေရႊျမန္မာက ေစ်းဆစ္ပါက ႏွစ္က်ပ္ျဖင္႔ ေလွ်ာ႔ေရာင္းေလဟန္ျပဳပါမည္ .....ထိုၾကားထဲမွာ ထို ပစၥည္းမ်ားမွာ အလုပ္မျဖစ္ေသာ.... မသုံးလည္းရေသာ အသုံးမတဲ႔ ေသာ ပစၥည္းမ်ား ပင္ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္ ထိုအရာမ်ားကို ဘုန္းႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာ ႏြားမ်ားက အားရပါးရ ၀ယ္ယူအားေပးၾက ပါသည္ ထိုသို႔ ေသာ အေသးအဖြဲ မ်ားေၾကာင္႔ပင္ ျမန္မာမ်ား နာလံ မထူၿပီးရင္ နာလံမထူႏိုင္ ျဖစ္ေနၾကပါသည္ ဒံေပါက္ စားခ်င္ေသာ စိတ္ကို ေအာင္႔အီး လိုက္ပါက သင္ဘာျဖစ္ သြား မည္နည္း ? သင္ဘာမွ မျဖစ္ပါ ။ သင္ဒံေပါက္စားမွ သာ သင္႔သမီးမ်ား သင္႔ညီမမ်ားကို မြတ္ဆလင္က xိုးၿပီး သင္ သာ ေသခ်င္းဆိုးျဖင္႔ ေသရေပလိမ္႔မည္ ဒံေပါက္တြင္ အခ်ဳိမႈန္႔ ....CP သေႏၶေျပာင္း ေမြးျမဴေရးၾကက္.... ဟိုမုန္း ေဆးထိုးထားေသာ ၾကက္.... ကိုဆိုလိုသည္ စားအုန္ဆီ ဆိးုေဆး ....မ်ားျဖင္႔ ၀ါက်င္ေနသည္ကို သင္ေတြ႔ႏိုင္ပါေပသည္ သင္ႏွလုံးေရာဂါ ေသြးတိုးျဖစ္ေသာ အခါ သင္႔ မိသားစုက သင္႔ အတြက္ ေဆးကုသစရိတ္ကုန္က်ရေပ အုံးမည္ ထိုအခါ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးကို အေရးေပၚ ျပန္လည္ ျမင္႔တင္ရမည္ ေငြမ်ား အလဟႆ ျဖစ္ကုန္ပါမည္ သူတို႔ေဖာက္ေသာ ဒံေပါက္ကို ပိုင္ရွင္ မြတ္ဆလင္မ္မ်ားပင္ မစားၾကသည္ကို သတိမူၾကပါ ဘုန္းႀကီးမ်ားကလည္း အလွဴတြင္ ဒံေပါက္ မကပ္မျဖစ္ကပ္ရမည္ဟု ပညတ္ထားျခင္းမရွိပါ ဘုန္းႀကီးမ်ား အေန ျဖင္႔ ဒံေပါက္ ကပ္ပါကလည္း ျငင္းပယ္ပါ ။ ဘုရားကိုယ္တိုင္က အလွဴဆိုရင္ ဒံေပါက္ ပါကို ပါရမယ္ ေဟ႔ဟု မိန္႔ ၾကားထားျခင္းမရွိပါ။ ဒံေပါက္ကို ေရွာင္ႏိုင္ရင္ပင္ မြတ္ဆလင္ဆိုင္မ်ားကို ေရွာင္၍ ေစ်း၀ယ္ႏိုင္ရင္ပင္ ဗုဒၶသာ သနာ အဓြန္႔ရွည္ေအာင္ သင္ သာ သနာျပဳေနျခင္းပါေပ… ႏို႔မဟုတ္ပါက အိပ္ေပါက္နဲ႔ ဖားေကာက္ေနသလို .....တစ္ဖက္က သာသနာျပဳ တစ္ဖက္က မြတ္ဆလင္မ္ေတြက ၿမိဳ ့သိမ္းတိုက္ပြဲ ဆင္ႏြဲျဖင္႔ တိုင္းျပည္မွာ မြတ္ဆလင္မ်ားလက္တြင္ လုံးပါးပါး ေတာ႔ ေပမည္ လာျခင္းမေကာင္းေသာ မုဒိမ္းေကာင္မိုဟာမက္ဆိုသည့္ သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္းႀကီး အတြက္ ႏြားမ်ား လည္ျဖတ္ခံေနရသည္မွာ ျဖစ္သင္႔ပါသလား?
ဂြာတာမိုႏုိတြင္ တာလီဘန္မြတ္ဆလင္မ်ားကို အေမရိကန္မ်ားက ဖင္ခ် ေနသည္ကို အလာဟ္ဘာမ်ားတတ္ႏိုင္ပါသလည္း? လူၾကမ္းက နတ္ၾကမ္းမခံႏိုင္စကားရွိသလို လူတစ္ကယ္ၾကမ္းပါက တစ္ကယ္မရွိေသာ အလာဟ္လည္း ေျပးရမည္သာ… ဗလီဆိုသည္မွာ တစ္ကယ္ၿဖိဳပါက ၿပိဳသည္သာ… ၀က္သားျမင္ရင္ ဟာရမ္ ျဖစ္သည္ဆိုသည္႔ မြတ္ဆလင္မ္မ်ား က လူျမင္ကြင္း တြင္ ႏြားသတ္ဖို႔ ဟန္ေရးျပေနျခင္းမွာ ႏြားသတ္ေနျခင္းမွာ သင္႔ေလ်ာ္ပါသလား? ေမတၱာျဖင္႔ေန ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ဟိႏၵဴမ်ား ဗုဒၶဘာသာမ်ား အတြက္ ဆိုးရြားေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားက မြတ္ဆလင္အခြင္႔အေရးကို လိုခ်င္ၾကပါသည္ ...ဟုတ္ပါၿပီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗလီေဆာက္ခြင္႔ေပးထားသလိုမ်ဳိး ေဆာ္ဒီတြင္ ဘုရားတည္ခြင္႔ရမည္ေလာ? ဘာသာေရး ေက်ာင္း ဖြင္႔ ခြင္႔ရမည္ေလာ? ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူျမင္ကြင္းတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား ႏြားသတ္ဖို႔ အေရးဟန္ေရးျပေနၾကသလို ေဆာ္ဒီတြင္ ႏြားမ်ားကို ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲျဖင္႔ ေဘးမဲ႔ လႊတ္ခြင္႔ရမည္ေလာ? တစ္ခုမွ မရႏိုင္ပါ ....
ထိုမြတ္ဆလင္မ်ားႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရး သာတူညီမွ်မႈဆိုတာမရွိပါ ဒီလိုအေနအထားမ်ဳိးမွာ ေတာင္ ေရာင္႔တတ္ၿပီး မြတ္ဆလင္မ်ားက အခြင္႔ေရးေတာင္ဆိုေနခ်င္ၾကသည္မွာ တရားပါသလား? ျမန္မာမ်ား က အမွတ္သည္းေျခမရွိေသာေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားက ေရာင္႔တတ္လာၾကပါသည္ မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ဆိုသလို တစ္ဖက္က နည္းနည္းေလး လွဴျပ တစ္ဖက္က တိုင္းျပည္ကိုဖ်က္ လိင္ျဖင္႔သာသနာျပဳၾကပါသည္ သုံးပြင္႔ဆိုင္ လား ေလးပြင္႔ဆိုင္လားေတာ႔ မသိ.....ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ၾကသည္တဲ႔ ျမန္မာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အ, လြန္းသည္ ။ ေမတၱာထားလြန္းသည္ ။ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္း ခ်င္း ပခုံးဖက္ ဓာတ္ပုံရိုက္ၾကပါသည္ ။ ထို ျမင္ကြင္းကို ျမင္လိုက္ရေသာ စာျပဳသူက ၿပဳံးမိပါသည္။ ထိုမြတ္ဆလင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဘုန္းႀကီးနဲ႔ လက္ဆြဲ နႈတ္ ဆက္ ပခုံးဖက္မတတ္ရွိပါသည္ ။ ထိုမြတ္ဆလင္ေခါင္ေဆာင္ ၏ပခုံးဖက္ေသာ လက္သည္ ......ေနာင္တစ္ခ်ိန္ သူတို႔ အင္အားႀကီးလာပါက ......ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဘုန္းႀကီးကို ေခါင္းျဖတ္မည္မွာ အေသ အခ်ာပါပင္… မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ လူအင္အားနည္းပါးခ်ိန္တြင္ ၊ အေျခအေနအခြင့္အေရး အသာစီးမရေသးခင္ ....မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြး ေလေျပထိုးကာ.... ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဟု တြင္တြင္ေျပာၿပီး ...... မူဆလင္ အင္အားႀကီးလာပါက လည္လွီးသတ္ဖို႔ ၀န္ေလးေနမည္ မဟုတ္ပါ....ေမတၱာထားေနမည္မဟုတ္ပါ....တြန္႔ဆုတ္ေနမည္မဟုတ္ပါ…. ထုိအခါမွ ေနာင္တ ရေနၾကပါက ဓမၼပဒ ၀တၳဳ တစ္ပုဒ္ေတာင္ ထပ္တိုးေကာင္း တိုးလာႏိုင္ပါသည္ မြတ္ဆလင္မ်ား အမ်ားအျပားေနထိုင္ ၾကီးစိုးရာ လမ္းမ်ားကို သင္ျဖတ္ေလွ်ာက္ဖူးပါသလား? တစ္စံုတစ္ရာျဖင့္ ရင္ေလး မႈ၊ မႊန္း က်ပ္ေနမႈကို သင္ေတြ႔ထိခံစားရပါမည္ ျမန္မာႏိုင္တြင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ႔ အေငြ႔အသက္ေပ်ာက္ကာ မြတ္ဆလင္နံ႔မ်ား ေထာင္းလေမာင္းထေနပါမည္ ။ ရြ႔ံရွာဖြယ္ အတိျဖစ္ေနပါမည္… တစ္ရက္ေသာ အခါက မြတ္ဆလင္ရပ္ကြက္အတြင္း စာေရးသူ... စနည္းနာရန္ျဖတ္ေလွ်ာက္မိပါသည္ ဗလီေဘးရွိ ရပ္ကြက္ ရုံးတြင္ မြတ္ဆလင္မိသားစုမ်ား တက္ေနသည္ကို ၾကည္႔ၿပီး ၿပဳံးမိပါသည္ ထိုရပ္ကြက္ တြင္ေနေသာ ျမန္မာ မိသားစု အတြက္ ဘယ္မွာ တရားမွ်တမႈ ဘာသာေရး လြတ္လပ္မႈ စိတ္ခ်မ္းသာမႈဆိုတာ ရွိေပေတာ႔ မည္နည္း….
တစ္ေနကုန္ တစ္ေနခန္း အဘာ အဘာ အလာ အလာ ေအာ္ေနသည္ကို နားမခ်မ္းသာဖြယ္ၾကား ရ ေပေတာ႔မည္ ေခြးရူးနဲ႔ ေခြးေကာင္ ဖက္မကိုက္ဟု ဆိုသကဲ႔သို႔ .....အတင္း နယ္ခ်ဲ ့လာေသာ ေခြးရူး မြတ္ဆလင္မ်ား ေၾကာင္႔ ျမန္မာ လူမ်ဳိးမ်ားမွာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းရပါေတာ႔သည္ တစ္ခ်ဳိ ့ရပ္ကြက္မ်ား လမ္း မ်ားတြက္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို အ၀င္မခံသည္မ်ားရွိပါသည္ ထိုရပ္ကြက္မ်ား လမ္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို စာေရးသူမွ ခ်ီးက်ဴးပါသည္ ေလးစားပါသည္ ဂုဏ္ျပဳပါသည္ က်န္ေသာ သူမ်ားလည္း အတုယူ သင္႔ပါသည္ ၿမိဳ ့လယ္ေခါင္ရွိ လမ္းမ်ားတြင္ ဓမၼရုံမ်ား ရွိေနျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးပါသည္ ေလးစားပါသည္ ဂုဏ္ျပဳပါသည္ မဟုတ္ ပါကလည္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ့ နယ္ႀကီးသည္ မ်ားမၾကာမီ မြတ္ဆလင္မ္မ်ား ႀကီးစိုးရာ ၿမိဳ ့နယ္ႀကီးျဖစ္ေပ ေတာ႔မည္ ညေနပိုင္းလမ္းေလွ်ာက္မိပါက ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သား ရဟန္းရွင္လူ အေပါင္းကို ....ဂ်င္းထဲ႔ေန ေသာ ....ဆႏြင္းထဲ႔ေနေသာ ...မြတ္ဆလင္မ္ ဆိုင္မ်ား အမ်ား အျပားကို ေတြ႔ေနရပါသည္ ဘယ္မ်ဳိးမစစ္ သက္ဆိုင္ရာလူႀကီး မ်ား ေၾကာင္႔ ဖြင္႔ခြင္႔ရေနသလည္းဆိုတာကိုေတာ႔ မသိႏိုင္ပါ ထိုသက္ဆိုင္ရာလူႀကီး၏ သမီးမ်ား အစ္မမ်ား ညီမ မ်ားကို မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖင္႔ လက္ဆက္ေပးကာ စီးပြားဖက္ လုပ္လိုက္ပါက ပိုေကာင္းေပမည္…ဒါမွ တိုင္းျပည္ လည္း ပ်က္ေပမည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့လည္တြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားသာ မရွိပါက ဘယ္ေလာက္ ေအးခ်မ္းသာယာ ေပလိုက္မည္နည္း… ကမ ၻာေပၚတြင္ ေမတၱာထားလို႔ မေကာင္းဆုံး သတၱ၀ါမ်ားမွာ မြတ္ဆလင္ မ်ားသာျဖစ္ပါသည္ သင္က သူတို႔ အေပၚ ေမတၱာထားမိက ......သင္႔မိန္းမကို ၾကာခိုကာ ....သင္႔သမီးကို မုဒိန္းက်င္႔ၿပီး .....သင္႔ဇက္ကို ဓားျဖင္႔လွီးကာ... သင္႔ကုိ သတ္ေပမည္ ကရွ္မီးယား ၊ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၊ ေခ်ခ်င္းညႇာ၊ ကိုဆိုဗို၊ ဇင္က်န္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ပါကစၥတန္ တို႔ကို ေလ႔လာသင္႔ပါသည္ ဘာသာေရး ရဲမ်ား မ်ဳိးေစာင္႔တပ္မ်ား တိုင္းျပည္တြင္ လိုအပ္လာပါၿပီ မြတ္ဆလင္မ္မ်ား အေၾကာင္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ ပ်က္ခဲ႔ ေသာ အရာမ်ားကို ၾကည္႔ခ်င္းျဖစ္သိရွိႏိုင္ပါသည္
ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနျဖင္႔ ကိုယ္႔အားကို သာ ကိုယ္ကိုးရပါမည္ လူမသိ သူမသိ မြတ္ဆလင္မ်ား ၏ တင္စီးမႈကို ခံေနရေသာ ျမန္မာမ်ား အမ်ားအျပားပင္ရွိေန မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္ မြတ္ဆလင္မ္မ်ား၏ ေျခေတာ္ အတင္ခံရေသာ ျမန္မာ မေလးမ်ားလည္း အမ်ား အျပားရွိမည္ ဟုယုံၾကည္မိပါသည္ ထိုျပႆနာမ်ား အားလုံကို ေျပလည္ေစရန္ ကိုယ္႔အားကိုယ္ ကိုးၾကရေပမည္ ဒံေပါက္ကို မစားပါႏွင္႔ မြတ္ဆလင္ဆိုင္မ်ား တြင္ အလုပ္မလုပ္ပါႏွင္႔ မြတ္ဆလင္မ်ားျဖင္႔ ကင္းကင္းေနပါ မေနပါက မြတ္ဆလင္မယားျဖစ္လိမ႔္မည္ မြတ္ဆလင္မယားျဖစ္ပါက ဘယ္လိုေနရမည္ ကို ႀကိဳတင္ သိၾကပါ မြတ္ဆလင္မ္မ်ားကို စီးပြားေရးအရတန္ျပန္ တိုက္စစ္ဆင္ၾကပါ ယခုစာေရးေနခ်ိန္တြင္ပင္ မြတ္ဆလင္မ္မ်ား သန္လ်င္ကို သိမ္းပိုက္လိုက္ၾကျပန္ပါၿပီ…. မြတ္ဆလင္မ်ား လက္ ေအာက္သို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်ေရာက္ေနေသာ ၿမိဳ ့မ်ားမွ အမ်ားအျပားပါပင္… ထိုၿမိဳ ့မ်ားတြင္ ဗုဒၶ သာသနာ ထြန္းလင္းခြင္႔ တည္ၿမဲ ခြင္႔ရွိမည္ဟု သင္ထင္ပါသလား ၊ ? ထိုသုိ႔ ထင္ေနပါက သင္အရူးတစ္ေယာက္သာျဖစ္ေပ မည္ ျမန္မာ အႏုပညာရွင္ ေကာင္မ အမ်ားအျပားလည္း မြတ္ဆလင္မ်ားျဖင္႔ ကာမဆက္ဆံျခင္း ၊ အတူေနထိုင္ျခင္း မ်ားကို အရွင္ကင္းမဲ႔စြာ အမ်ဳိးသားေရစိတ္ဓာတ္ကင္းမဲ႔စြာ လုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္ ကိုယ္႔ အ၀ွာနဲ႔ ကိုယ္ခံတာပဲ ဟု ယုတ္မာေအာက္တန္းက်စြာ ေျပာလာပါက.... ကိုယ္႔အ၀ွာနဲ႔ ကိုယ္ အ၀ွာတဲ႔ ေကာင္မမ်ား ေဆာ္ဒီ သာ လိုက္သြားၾကပါခင္ဗ်ားးး…. ျမန္မာျပည္သည္ ငါတို႔ ျပည္
ျမန္မာျပည္သည္ ငါတို႔ျပည္
ျမန္မာျပည္သည္ ငါတို႔ျပည္
အမ်ဳိးကိုခ်စ္တယ္ဆိုပီး မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ဆိုကာ ဖင္ၿဖဲၿပီး ကုန္းေအာ္ေနလို႔မရပါ အမ်ဳိးကို တစ္ကယ္ခ်စ္ပါက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ကာကြယ္ထားမွရပါမည္ အခုေရတြင္းတူး အခု ေရၾကည္ေသာက္ခ်င္လို႔မရပါ
အခုခ်ိန္ထိ တိုင္းျပည္ ဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈကို ကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္ရ ေကာင္း မွန္းမသိေသးပါက… မြတ္ဆလင္မ်ားလက္ကို မိမိတို႔ ၏ အဆက္ဆက္ေသာ မ်ဳိးဆက္မ်ား ၏အသက္မ်ားကို ၀ကြက္ အပ္ထားလိုက္ ၾကပါေတာ႔… ေက်ာခ်တာေတာင္ မွ ဓားျပမွန္းမသိေသးသည္႔ ႏြားစိတ္၀င္ေနသည္႔ ျမန္မာမ်ားခင္ဗ်ာ… မြတ္ဆလင္မ္ဆိုင္မ်ားကို သဲသဲ လႈပ္ အားေပးေနသည္႔ .....ႏြားစိတ္၀င္ေနသူ ျမန္မာမ်ားကို...... မြတ္ဆလင္မ်ားက လည္လွီးသတ္္ရန္ ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ .....ခံတပ္ပမာ ဗလီမ်ား တြင္ .......ေမာ္လ၀ီဆရာမ်ားက သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္မွာ ၾကာ လြန္ခဲ႔လွပါၿပီ…. တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္ေတြ လက္ထဲမွာသာရွိတယ္… ျမန္မာေတြ ယခုခ်ိန္တြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ခ်မည္ဆိုပါက မြတ္ဆလင္ ၁ ေယာက္ ျမန္မာ ၁၀ ေယာက္ ခ်လို႔ ရေပမည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ဆိုရင္ေတာ႔ ျမန္မာ တစ္ေယာက္ ကို မြတ္ဆလင္ ဆယ္ေယာက္ က ၀ိုင္းခ်ခံရေပလိမ္႔မည္… မြတ္ဆလင္ xီးမွ xီးထင္ေနေသာ ေငြမ်က္ႏွာတစ္ခုထဲၾကည္႔ ျမန္မာမမ်ား ခုခ်ိန္ထိ ဒံေပါက္စားေနဆဲ ၇၈၆ ၾကက္ ေၾကာ္ စားေနဆဲ မူဆလင္ဆိုင္မွာ အားေပးေနဆဲ ျမန္မာႏြားမ်ား အျမင္မွန္ကိုသိၾကပါေစ ၇၈၆ ဒံေပါက္ျဖင္႔ အလွဴ လုပ္ေနေသာ ျမန္မာမ်ား ....လည္လွီးခံဖို႔ ......လည္စင္း၍ ေစာင္႔ေနၾကေလ…. ၇၈၆ ဒံေပါက္ကို ဘုန္းေပးေနေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ......လည္လွီးခံဖို႔ ......လည္စင္း၍ ေစာင္႔ေနၾကေလ…. ေမတၱာရွင္ ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား.... က်ဴးေက်ာ္သူ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ေမတၱာပို႔ အမွ်ေဝ၍ .......လည္လွီးခံ ဖို႔ ........ေန႔ေကာင္းရက္သာ...ကို ......ေစာင္႔ၾကေလ…
ဗုဒၶသာသနံ စိရံ တိ႒တု ပါ ဘုရား
ေအာင္ပိုင္
Copied from Aung Paing. မူရင္းေရးသားသူ ေအာင္ပိုင္ ထံမွ ကူးယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Type the rest of your post here.

Read More(အျပည့္အစံုဖတ္လိုလ်င္).......

Wednesday, December 21, 2016

ဗုဒၶအင္ပါယာႀကီး မြတ္ဆလင္မ်ားေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ျခင္း

ဗုဒၶအင္ပါယာႀကီး မြတ္ဆလင္မ်ားေၾကာင့္ က်ရႈံးခဲ႔ျခင္း *************************************** ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံၿပီး ပထမသံဃာယနာကို အဇာတသတ္မင္း ဦးေဆာင္တင္ၿပီးေနာက္ အရွင္ကသႆဖမေထရ္ ဦးေဆာင္ေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ ဗုဒၶအေမြျဖစ္ေသာ ဓမၼေဒသနာမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ီ၍ အျခားေသာတိုင္းျပည္မ်ားကို သာသနာျပဳရန္ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္အတူ ေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္ မူခဲ႔သည္။ ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀ခန္႔တြင္ သီရိဓမၼာအာေသာကမင္းႀကီးဦးေဆာင္၍ အီရတ္ ၊ အီရန္ ၊ ပါကစၥတန္ ၊ အာဖဂန္နစၥတန္ ၊ အင္ဒိုနီးရွား ၊ မေလးရွား ၊ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ ၊ ျမန္မာ(သထံု) ၊ သီရိလကၤာတို႔ကို ပိဋိ၃ပံုမ်ားျဖန္႔၍ ကိုးတိုင္း ကိုးဌာန သာသနာျပဳေစလႊတ္ခဲ႔ၾကသည္။ အိႏိၵယျပည္ တစ္ဝန္းလုံးကုိ စုစည္း အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာဘုန္းတန္ခိုးၾကီးမားတဲ့ ဘုရင္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ စႏၵဂုတၴ၊ ေမာရိယ ၊သိရီဓမၼာေသာက၊ ဟာသွ်...၊ သမုျဒဂုတၲ ကဲ့သုိ႕ေသာ ဘုရင္ၾကီးမ်ားသည္ ၇¬ရာစုမွ ၁၃ ရာစုတုိင္ေအာင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၌မေပၚေပါက္ခဲ့ေသးပါ။ ထုိကဲ့သုိ႔ဘုန္းတန္ခုိးအင္အားခ်ဳိ႕တဲ့ေနစဥ္ကာလမ်ားမွာ အာရပ္၊အာဖဂန္ႏွင့္ မဂိုဘုရင္ မ်ားတို႔က ၄င္းတို႔၏တန္ခိုးအာဏာတိုးခ်ဲ႕လို၍လည္းေကာင္း အစၥလာမ္ဘာသာ ျပန္႔ပြားလုိ၍လည္းေကာင္းတစ္သုတ္ျပီး တစ္သုတ္ ေဖာ္ျပပါရာစုမ်ားအတြင္းမွာ အိႏိၵယႏိုင္ငံၾကီးသုိ႔ အေနာက္ေျမာက္ဖက္အရပ္မွ ဝင္ေရာက္၍ သိမ္းပုိက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အိႏိၵယတုိက္ငယ္ ဆင့္(ဒ္)ျပည္နယ္ကုိ ပထမဦးစြာ ေအာင္ႏုိင္သိမ္း ပုိက္ခဲ့သူမူဆလင္စစ္သူၾကီးအမည္မွာ “မုိဟာမက္ဗင္ကာဆင္“ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္၊ဆင္းျပည္နယ္ စသည္ျဖင့္ ဟိႏၵဴျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ အထူးအားျဖင့္ ေျခကုပ္ယူ၍ ဓါးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္မင္း လုပ္ခဲ့တယ္။ ပထမဦးစြာ အာရပ္တို႔ကလည္းေကာင္း၊ေနာင္ အာရပ္တို႔ တန္ခိုးမွိန္ေသာအခါ အာဖဂန္တို႔ကလည္းေကာင္း ၊ ေနာက္ပိုင္း မဂိုတို႔ကလည္းေကာင္း အစၥလာမ္ဘာသာျပန္႔ပြားေရးကို လူသာလဲျပီး မူမလဲေသာ၀ါဒျဖင္႔ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသျဖင့္ ယေန႔တြင္ အိႏိၵတိုက္ငယ္၌ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ၈၅ သန္းနဲ႔ ၊ ပါကစၥတန္ သန္း ၈၀ ခန္႔ႏွင္႔ အိႏိၵယ ျပည္ထဲမွာပင္ သန္းေပါင္း ၁၀၀ (၁၀-ကုေဋ)ခန္႔ထိေအာင္ လူဦးေရမ်ားျပားေစခဲ႔ပါတယ္။ ကမာၻ႔သမိုင္း အေျချပစာအုပ္တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာျပန္႔ပြားေရးကို လက္နက္အားကိုျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ မူဆလင္ေတြဟာ အာေရဗ်ကြ်န္းဆြယ္ကေန တစ္ႏုိင္ငံျပီးတစ္ႏုိင္ငံ ဘာသာေရးကို သိမ္းသြင္းျပီး ၀ါးမ်ိဳးလာခဲ႔ရာမွာ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားျဖစ္ျပီး လူဦးေရးနည္းပါးတဲ့ဆီးရီးယား၊ အီရတ္၊ အီရန္၊ အာဖဂန္စတဲ႔ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားကို ၀ါးမ်ိဳးရတဲ႔အခ်ိန္ဟာ သိပ္မၾကာလွေပမယ့္ အိႏိၵယျပည္ႀကီးက်ေတာ့ ဟိႏၵဴဘာသာ ဗုဒၶဘာသာတို႔က မူဆလင္တို႔အရင္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျပီး အရိုးစြဲေနၾကျပန္၊ လူဦးေရကလည္း ထူထပ္မ်ားျပားျပန္ဆိုေတာ့ ရုတ္တရက္မ၀ါးမ်ိဳႏိုင္ၾကပဲ ဆင္ေခါင္းေခြးခ်ီသလို ရာစုႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ား ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔လည္း အိႏိၵယ ျပည္ၾကီး ျဗိတိသွ်ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရယူတဲ့အခါ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားျပားတဲ႔ ယခု ပါကစၥတန္ေခၚတဲ့ အရပ္ေဒသနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ေခၚတဲ႔ အရပ္ေဒသေတြကို ႏုိင္ငံသီးျခား ဖဲ႔ေပးလိုက္ရပါတယ္။ ဒီလို မူဆလင္မ်ားရာ အရပ္ေဒသေတြကို ဖဲ႔ေပးျပီးတာေတာင္ ယေန႕ကမာၻမွာ မူဆလင္အမ်ားဆံုး မွီတင္းေနထိုင္တဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံကလြဲလွ်င္ အိႏိၵယျပည္ထဲရွိ မူဆလင္ေတြက ကမာၻမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻမွာ တတိယႏွင့္စတုတၱႏိုင္ငံေတြဟာလည္း အိႏိၵယတိုက္ငယ္ထဲက ေစာေစာကတင္ျပခဲ႔တဲ႔ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယ ျပည္မွွာခံရတာက ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြသာမကပါဘူး ဗုဒၶဘာသာေတြက်ေတာ႔ အျမစ္ပါမက်န္ ကြ်တ္ကုန္ပါေတာ႔တယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားပြင္႔ျပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀၀)ခန္႔ အၾကာ ဗုဒၶဘာသာကို သူ႔အလိုအေလ်ာက္ သက္၀င္ယံုၾကည္ ၾကည္ညိဳျပီး ကူးေျပာင္းလာခဲ႔တဲ႔ သီရိဓမၼာေသာကမင္းၾကီးဟာ အမ်ားသိေတာ္မူတဲ႔ အတိုင္း ကိုးတုိင္း၊ကိုးဌာန သာသနာျပဳ ေစလႊတ္ရံုႏွင့္ အားမရေသးဘဲ သားေတာ္သမီးေတာ္တို႔ကို သာသနာ႔ေဘာင္သို႔ သြတ္သြင္းခ်ိီးျမုင္႔ျခင္း ျပဳခဲ႔ပါတယ္။ ေနာင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မင္းမ်ားကလည္း သာသနာေတာ္ကို ဆက္လက္၍ အားေပးၾကပါတယ္။ အိႏိၵယျပည္ နာလႏၵာဗုဒၶတကသိုလ္္ၾကီးကို ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား လာေရာက္၍ ပညာဆည္းပူးႏုိင္ရန္ သာသနာ သကၠရာဇ္ ၁၀၀၀ ခန္႔တြင္ ကုမၼာရဂုတၳမင္း တည္ေထာင္ခဲ႔ပါတယ္။ အျခား ဗုဒၶဘာသာ၀င္မင္းတို႔ကလည္း ၀ိကၠမသီလာ တကၠသိုလ္, ေလဘီ တကၠသိုလ္ , ၾသဒႏၱပူရိ တကၠသိုလ္, ေသာမရူပမ တကၠသိုလ္, ဖဂႏၵလ တကၠသိုလ္, အစရွိတဲ႔ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး စာသင္သားရဟန္းေတာ္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ၍ရိွခဲ့ပါတယ္။ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ တရုတ္ျပည္၊ ဂ်ပန္ျပည္၊ အင္ဒိုနီးရွား ကြ်န္းစုမ်ား (ထိုစဥ္က သီရိ၀ိဇယ သု၀ဏၰဘုမိ ႏိုင္ငံေတာ္) စသည္တို႔မွ စာသင္သား ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဗုဒၶစာေပပညာ ဆည္းပူးရာ တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ယင္း တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားမွာ မူဆလင္ အာရပ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ အာဖဂန္ မူဆလင္ တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ တူရကီ မူဆလင္တို႔ကလည္းေကာင္း ေခတ္အဆက္ဆက္ မီးတိုက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊စာသင္သား ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုသတ္ျဖတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အျပီးတုိင္ ေျခ်မႈန္းျခင္းခံရ၍ အိႏိၵယမွာ ဗုဒၶဘာသာ တို႔ နလန္မထူႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္သြားၾကပါတယ္။ မူဆလင ္သမိုင္းသုေတသီ မိန္ဟဇက္က “မူဆလင္ျမင္းစစ္သည္ေတာ္ေတြဟာ နာလႏၵာတကၠသိုလ္္ၾကီးကို မီးတုိက္ဖ်က္ဆီးျပီး ရဟန္းေတာ္ေပါင္း ေသာင္းႏွင္႔ခ်ီ၍ သတ္ျဖတ္ပါတယ္။ ရက္ရက္စက္စက္ အရွင္လတ္လတ္ မီးတုိက္ျပီး သတ္ျဖတ္ပါတယ္။ စာေပ၊ ပိဋိကတ္ေတာ္ၾကီးမ်ားကို မီးတိုက္ ဖ်က္ဆီးၾကရာတြင္ လႏွင္႔ခ်ီျပီး မီးေလာင္၍ေနတယ္” လို႔ မွတ္တမ္း တင္ထားပါတယ္။ အိႏိၵယမွာ ဗုဒၶဘာသာ ကြယ္ပရျခင္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္တြင္ ဟိႏၵဴ တို႔၏ ပေယာဂႏွင္႔ရက္စက္မႈ တို႔ပါ၀င္ေသာ္လည္း အျပီးတိုင္ အျမစ္ပါမက်န္ သုတ္သင္ခံရျခင္းမွာ မူဆလင္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤကဲ႔သို႔ မ်ားျပားလွေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင္႔ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမ်ားကို အလြယ္ တကူ ဖ်က္ဆီးႏုိင္ရျခင္း အေၾကာင္းကေတာ႔ ဗုဒၶ ရဟန္းေတာ္မ်ား အေနျဖင္႔ တုတ္၊ခါး၊ လက္နက္ဆိုလွ်င္ လံုး၀မကိုင္ရေလေတာ့ျမင္းစစ္သည္တစ္ေထာင္ မေျပာႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အနည္းငယ္ခန္႔ ဆိုလွ်င္လည္း ခံရမွာပါပဲက္နက္ရွိနဲ႔ လက္နက္မဲ႔တို႔၏ ဓမၼတာပါပဲ။ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္တို႔က ၀ိနည္းေတာ္နဲ႔ အညီေက်ာင္းသီးျခား၊ ၀တ္ရံုသကၤန္းသီးျခားဆိုေတာ႔ရွာေဖြသုတ္သင္ပစ္ဖို႔လြယ္ေပမယ့္ ဟိႏၵဴဘာသာကို ဦးေဆာင္ၾကတဲ႔ ဟိႏၵဴျဗဟၼဏေတြက်ေတာ႔ ၀တ္ရံု၊ ေက်ာင္းသီးျခားမရွိလို႔ရွာေဖြရတာ သိပ္မလြယ္လွဘူး။ သူတို႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာသာ ၀ွက္ထားတဲ့စလြယ္ကို အဓိကထားရွာေဖြျပီးမွ သတ္ျဖတ္ရပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ဟိႏၵဴဘာသာတို႔ ဂိ်န္းဘာသာတို႔ဟာ အိႏိၵယမွာ ၾကြင္းက်န္တဲ႔ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ႔တဲ႔ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ မဂိုဘုရင္ ေအာ္ရန္ဇစ္လက္ထက္မွာ ဟိႏၵဴတို႔ရဲ႕ဘာသာေရး ဦးစီးဦးေဆာင္ ျဗဟၼဏမ်ားကို ရွာေဖြ၍ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ဟိႏၵဴ ျဗဟၼဏစလြယ္ (၅) ပိႆာရမွ မ်က္ႏွာေတာ္ၾကည္ျပီး ပဲြေတာ္တည္တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ေနတိုင္း ဟိႏၵဴ ျဗဟၼဏစလြယ္( ၅ )ပိႆာ ရေအာင္ မူဆလင္စစ္သားေတြက ရွာေဖြဆက္သၾကရပါတယ္။ သူတို႔ရွာေဖြၾကပံုက ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ႔ သူတို႔ရွာေဖြစံုစမ္းလို႔ ဟိႏၵဴျဗဟၼဏတစ္ေယာက္ ေယာက္ကို ဖမ္းမိလွ်င္သင္ဘာအယူလဲလို႔ ပထမ ေမးပါတယ္။ အေမးခံရသူက ကြ်န္ေတာ္ အစၥလာမ္ပါလို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားလွ်င္ အစၥလမ္ဆိုလွ်င္ ဒီစလြယ္ကို မလြယ္ရဘူး။ ေနာက္တစ္ခါထပ္ျပီးေတြ႔ရင္ သတ္ပစ္မယ္လို႔ ျခိမ္းေျခာက္ျပီး စလြယ္ကို ဓားျဖင္႔ျဖတ္ယူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အေမးခံရသူက အယူျပင္းထန္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ဟိႏၵဴဘာသာလို႔ေျဖခဲ႔လွ်င္ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ျပီးမွ ဒီစလြယ္ကို ျဖဳတ္ယူပါတယ္။ ေအာ္ရန္ဇစ္ ရက္စက္မႈေၾကာင္႔ သူလည္းေသေရာ ဟိႏၵဴ မဟာရတ္သာတို႔၊ ဂုဂ်ရတ္တို႔၊ ဆစ္(ခ)တို႔အားလံုးက ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ၾကပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာေတြမွာေတာ႔ ရဟန္းေတာ္ေတြ ဆိတ္သုဥ္းသြားျပီးမို႔ နာလန္မထူႏိုင္ေတာ႔ပဲ ေနာင္ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့ အျပီးအပိုင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရပါတယ္။ အထက္က တင္ျပခဲ႔တာေတြဟာ အိႏိၵယတိုက္နယ္မွာ ဘာသာေရး နယ္ခဲ်႕ အဓမၼခံရပံု သမိုင္း ေၾကာင္းအက်ဥ္းပါပဲ။ အိႏိၵယျပည္ဟာ ခဲမွန္ဘူးတဲ႔စာသူငယ္လို ေနာက္ဆံုး ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရယူတဲ႔အခ်ိန္မွာ ၄င္းပိုင္နယ္ေျမထဲက မူဆလင္အမ်ားစုနယ္ေျမေတြကို မခ်ိတင္ကဲ ဖဲ႔ေပးလိုက္ ရပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက အိႏိၵယအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ႔ မဟတၱမဂႏီၵတို႔ ေနရူးတို႔က မူဆလင္ေတြ သီးျခားခြဲမထြက္ေစခ်င္ပါဘူး။ သူတို႔ကို အထူးဦးစားေပးျပီး ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဌာန္းျပီး ဟိႏၵဴနဲ႔ တန္းတူရည္တူလက္တြဲျပီး ေနေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါပင္မယ္႔ မူဆလင္ထုၾကီးနဲ႔ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဂ်င္းနားတို႔က ဖိအားေပးျပီးခြဲထြက္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။ ဟိႏၵဴေတြက ဘုရားလိုၾကည္ညိဳတဲ႔ မဟတၱမဂႏီၵကလည္း မူဆလင္ေတြ ဘယ္လိုရန္စစ ရန္စြာစြာ သည္းခံဖို႔ အေလွ်ာ႔ေပးျပီး ေပါင္းဖို႔ေဆာင္ရြက္ေနေတာ့ သီးျခားႏုိင္ငံခြဲထြက္လိုတဲ႔ မူဆလင္ေတြေရာ ခံေနရတဲ႔ ဟိႏၵဴေတြကပါ အခက္ေတြ႔ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ရက္တရက္မွာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္႔ေန႔လို႔ သတ္မွတ္ျပီး မူဆလင္ေတြဟာ အခ်ိန္းအခ်က္ျပဳျပီး ဂ်လီ၀ါနာဘတ္(ဂ္)ေခၚတဲ႔ ခရိုင္အတြင္းမွာ ဟိႏၵဴေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ႔လည္း စစ္တေကာင္း န၀ခါလီခရိုင္မွာ ဟိႏၵဴရာဂ်ာ မိသားစုမ်ားမွအစဟိႏၵဴေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေသြးေအးေအးနဲ႔ ဆိတ္မ်ား၊သိုးမ်ား သတ္သလို ၀ိုင္း၀န္းျပီးေတာ့ သတ္ျဖတ္ခဲ႔ၾက ပါတယ္။ မူဆလင္ေတြက လက္ဦးမႈရေတာ႔ ဟိႏၵဴေတြခံလိုက္ရပါတယ္။ ဒါပင္မယ္႔ သူတို႔က ပါးၾက လွ်င္ၾကပါတယ္။ သတ္လို႔ျပီးေတာ႔ အိႏိၵယျပည္မွ ခြဲထြက္ေရးကို မလိုးလားတဲ႔ ဟိႏၵဴတို႔ ဘုရားလိုကိုးကြယ္တဲ႔ မဟတၱမဂႏီၵၾကီးထံ ခ်ဥ္းကပ္ၾကပါတယ္။ ‘ ျပီးတာေတာ႔ျပီးခဲ႔ပါျပီ ‘ ေနာက္ထပ္ ဟိႏၵဴ မူဆလင္ မကြဲရေအာင္ ဆိုျပီး ‘ လိမၼာပါးနပ္တယ္ေခၚမလား၊ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာတယ္ ‘ ေခၚမလား ခ်ဥ္းကပ္ေတာ႔ မဟတၱမဂႏီၵကလည္း ခႏီၱပါရမီဦးထိပ္ထားသူပီပီ ဟိႏၵဴမ်ားတဲ႔ ေဒသေတြမွာ ျပန္ျပီး လက္စားမေခ်ဖို႔ လက္တုန္႔မျပန္ဖို႔ သူ႔စကားနားမေထာင္လွ်င္ သူအစာငတ္ခံမယ္လို႔ အားလံုးကို ျခိမး္ေျခာက္ပါတယ္။ ဟိႏၵဴေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း အခံရခက္၊အေနခက္နဲ႔ အခက္ေတြ႔ေနဆဲမွာ ဟိႏၵဴအယူသည္း အဖြဲ႔အစည္းထဲက ေဂါ႔(ဒ္)ေဆးအမည္ရွိသူတစ္ဦးက နာက်ည္းျပီးေတာ့ မဟတၳမဂႏီၵကို သတ္လိုက္ပါတယ္။ဒါနဲ႔ ဟိႏၵဴေတြလည္း မိေအးႏွစ္ခါနာလိုက္ရပါတယ္။ ေျမြပါလည္းဆံုး သားလည္းဆံုး ဆိုသလိုေပါ႔။ ဒါနဲ႔ အိႏၵိယတုိက္ငယ္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ႔တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ ေခါင္းျမီးျခံဳဓေလ႕ဟာ မူလက အိႏၵိယမွာ မရွိပါ။ မူဆလင္ဘုရင္အသီးသီးတုိ႔ အိႏိၵယႏုိင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္၍ နယ္မခ်ဲ႕မီက ဟိႏၵဴမိန္းမေတြဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာခဲ႔ၾကပါတယ္။ မူဆလင္ေတြ ၀င္ေရာက္ျပီးမွ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီးေတြက မူဆလင္မ်ား နည္းတူ အိမ္တြင္းပုန္းဓေလ႔ကို လုိက္နာၾကျပီး ေနာင္အခါအမွာ ထံုးစံတစ္ရပ္ျဖစ္လာပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ဘာသာရပ္စကားအသစ္ျဖစ္တဲ့ အုရဒူဘာသာဟာလည္း မူဆလင္ေတြ ၀င္ေရာက္လာျပီး ေနာက္ပိုင္းမွ အုရဒူဘာသာစကားရပ္ရယ္လို႔ ပါရွန္း,အာရပ္,ဟင္ဒီဘာသာ စကားသံုးစုေရာေႏွာျပီး ေပၚေပါက္လာ ပါတယ္။ ကြ်ဲႏြားမ်ားကို ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြဟာ လူတို႔ရဲ႕အသက္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ နို႔ ၊ ဒိန္ခဲ၊ေထာပတ္ အစရွိေသာ အာဟာရကိုလည္းေကာင္း၊ ရရွိၾကလို႔ အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မူဆလင္ေတြက်ေတာ့ ႏွစ္စဥ္တြန္ဘာနီအစ္ေန႔မ်ားမွာ ႏြား၏ လည္မ်ိဳကို ဓါးျဖင္႔လွီးျဖတ္၍ သတ္စားျခင္းအားျဖင့္ဘာသာေရးအထိမ္းအမွတ္ျပဳၾကလို႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ ပင္ရင္းေဒသခံဟိႏၵဴေတြ အတြက္ ၾကိမ္မီးအံုးသကဲ႔သို႔ ႏွစ္စဥ္ခံစားၾကရပါတယ္။ ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ အိႏိၵယျပည္ႏွင္႔ အစၥလာမ္ဘာသာအေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳံးျပီး တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။ (အက်ယ္ကို ေမာင္ေပၚထြန္းရဲ႕ သန္းေခါင္ယံလြတ္လပ္ေရး စာအုပ္မွာ ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္) အတြက္မွားက ရတက္ပြားရမည္ •••••••••••••••••••••••••••••••••• ေရွးတုန္းက အိႏိၵယႏုိင္ငံဟာ ဒီေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ ဗုဒၶသာသနာေရာင္၀ါ ပိုမိုထြန္းကားခဲ႔တာကို ေလ႔လာသိရွိရပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထြန္းကားသလဲဆိုေတာ့ (၁)ဒီေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရဟန္းေတာ္ေတြ သံုးသိန္းခန္႔သာရွိေပမယ့္ အိႏိၵယမွာေတာ့ (၁၀)သန္းေက်ာ္ေအာင္ ရွိခဲ႔ျခင္း၊ (၂) ဒီေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရန္ကုန္, မႏၱေလးပရိယတိၳတကၠသိုလ္ၾကီးေတြ ႏွစ္ခုသာရွိေပမယ့္ အိႏိၵယမွာ (၁၀)ခု အထိရွိျခင္း၊ (၃) ျမန္မာႏုိင္ငံ တကၠသိုလ္ တစ္ခုတစ္ခုမွာ စာသင္သား (၄၀၀)ေက်ာ္သာ ရွိေပမယ့္ အိႏၵိယ တကၠသိုလ္တိုင္းမွာ ႏွစ္ေသာင္း ေက်ာ္္ေတာင္ ရွိခဲ႔ျခင္းစတဲ့ အခ်က္(၃)ခ်က္ ကိုၾကည္႔လွ်င္ သိႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အခါမွာ အိႏိၵိယေရာက္ရင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္ေတြ႔ဘို႔ရာ အလြန္ခဲယဥ္းတဲ့ အေျခအေနကို ဆုိက္ေရာက္ေနပါျပီ။ ဒါေၾကာင္႔ ဒို႔ႏုိင္ငံကိုေတာ့ မ၀ါးမ်ိဳႏုိင္ပါဘူးလို႔ ကိုယ္႔ဟာကိုယ္အထင္ၾကီးျပီး အတြက္မွားလို႔ကေတာ႔ ရတက္ပြားရပါလိမ့္မယ္။ ယခုလည္း ျမန္မာတိုင္းရင္းသူေတြ တစ္စတစ္စ ၀ါးမ်ိဳးခံေနရတာကို ေတြ႔ၾကရမွာပါ။ သိုက္ ဖြား

Read More(အျပည့္အစံုဖတ္လိုလ်င္).......

Saturday, November 8, 2014

ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ဘာသာတစ္ခု မြတ္စလင္ႏုိင္ငံထူေထာင္ဖို႔ ကမၻာအႏွံ႔အျပား တုိက္ခုိက္ေနေၾကာင္း သီတဂူဘုန္းေတာ္ၾကီး သတိေပး

သီတဂူဆရာေတာ္ ႏုိင္ငံတကာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အေမရိကန္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔အား ေျပာင္ေျမာက္ ျပတ္သားေသာစကား မိန္႔ၾကား ။
====================
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အေမရိကန္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔သည္ ၂၁-၈- ၂၀၁၄ ခုု၊ ယေန႔ နံက္(၀၉း၀၀)နာရီတြင္ သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသုိလ္၌ သီတဂူ ဆရာေတာ္ၾကီးအား လာေရာက္ေတြ႔ဆုံသည့္ပြဲမွာ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးေျပာလုိက္ သည့္ စကားမ်ား

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား၊
ေကာင္းေသာနံနက္ခင္းပါ။
သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္က ရင္းႏွီးစြာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။
ေတြ႕ဆံုခြင့္၊ စကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ရလို႔ ၀မ္းသာပါတယ္။

ဘာသာတရားစတင္ေပၚေပါက္
--------------------------------------
ယေန႔ကမၻာေပၚမွာ လူသားတို႔ကိုးကြယ္ရာ အဓိကက်ေသာဘာသာၾကီး(၆)ခု ရိွၾကပါ တယ္။ ကမၻာဦးလူသားေတြ ေျမၾကီးေပၚေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး လူသားတို႔သည္ ေၾကာက္စိတ္ကိုအေျခခံ၍ ေနကိုကိုးကြယ္ျခင္း၊ လကိုကိုးကြယ္ျခင္း၊ နတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကိုးကြယ္ျခင္းတို႔ ရိွခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒါကို Primitive Religion လို႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီ ေခတ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တဲ့ Religionေတြကို ေၾကာက္စိတ္က စတယ္လို႔ ပညာရိွအမ်ားစု တို႔က ဆိုၾကပါတယ္။ အေၾကာက္တရားေတြမွ သက္သာရာရေစဖို႔ ကိုးကြယ္မွဳဆိုင္ရာ အယူအဆေတြ စတင္ခဲ့ၾကတာလို႔ ဗုဒၶကလည္း အတိအလင္း ေျပာထားပါတယ္။ ဒါဆို ရင္ ဘာသာတရားတိုင္းဟာ လူသားေတြရဲ႕ရင္ထဲက အေၾကာက္တရားေတြကို သက္သာရာ ရေစဖို႔နဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ အေၾကာက္တရားေတြကို လံုး၀ဖယ္ရွားေပးဖို႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။

ဘာသာတရားတုိင္းႏွင့္ အတူလက္တြဲႏုိင္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ
------------------------------------------
ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ဘာသာတရားတခ်ိဳ႕နဲ႔ ေၾကာက္ စရာ ေကာင္းတဲ့ ဘာသာ၀င္တခ်ိဳ႕ ေပၚေပါက္လာတာဟာ အလြန္ပဲ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းပါတယ္။ Primitive Religionေတြရဲ႕ ေနာက္မွာေတာ့ ဟိႏၵဴဘာသာ ေပၚေပါက္ လာပါတယ္။ ဟိႏၵဴဘာသာ ထြန္းကားတဲ့ နယ္ေျမမွာ ဂ်ိန္းဘာသာရယ္လို႔ ေပၚေပါက္ လာျပန္တယ္။ ဂ်ိန္းဘာသာ ေပၚေပါက္လာျပီးသည့္ေနာက္ အႏွစ္ေလးဆယ္ေလာက္ အၾကာမွာ ဗုဒၶဘာသာ ေပၚေပါက္ခ့ဲျပန္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဟာ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ ဂ်ိန္း ဘာသာ၀င္တို႔ရဲ႕ နယ္ေျမမွာေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ ဂ်ိန္းဘာသာ၀င္ေတြ ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြျငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဂ်ိန္း၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ရဲ႕သမိုင္းမွာ အခ်င္းခ်င္းေသြးထြက္သံယို တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ နိွပ္စက္တဲ့ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ခဲ့ဘူးတယ္ရယ္လို႔ မရိွခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တို႔က ဗုဒၶဟာ ဗိႆနိဳး၀င္စားတဲ့သူလုိ႔ ဆိုတာေတာင္မွ ျပန္လွန္တိုက္ခိုက္ျခင္း ပ႗ိပကၡမ်ိဳး မရိွ ခဲ့ပါဘူး။ ေဟာေျပာေရးသားတုန္႔ျပန္ေခ်ပတာေလာက္ပဲ ရိွခဲ့ပါတယ္။

လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္ရွိေသာ ဘာသာ
--------------------------------
ဗုဒၶ၏ေနာက္ အႏွစ္ေျခာက္ရာေက်ာ္ၾကာေတာ့ Jesus Christ ေပၚေပါက္လာပါခဲ့ တယ္။ Jesus Christ ေဟာျပတဲ့ ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါးမွာ ဗုဒၶေဟာျပေသာသီလတရား ၿဗဟၼစရိယတရားေတြႏွင့္ ထပ္တူညီမွ်တဲ့ အခ်က္ေတြ မ်ားစြာေတြ႕ရပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳတို႔ အေရွ႕အာရွဘက္ကို ၀င္ေရာက္လာၾကေတာ့ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ နိဳင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ အိႏၵိယ၊ သီဟိုဠ္၊ ဗမာ၊ ထိုင္း၊ ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္ စတဲ့ နိုင္ငံေတြမွာ ၀င္ေရာက္ျပီး ခရစ္ယာန္သာသနာကို ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီခရစ္ယာန္သာသနာျပဳေတြနွင့္ သူတို႔ေရာက္ရာတိုင္းျပည္အသီးသီးက ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေတြ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေပါင္းသင္း၍ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ပဋိပကၡရယ္လို႔ မရိွခဲ့ၾကပါဘူး။ အဲဒါဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဂ်ိန္းဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ သူတို႔သက္ဆိုင္ ရာ ဘာသာတရား အသီးသီးမွာ ေဟာထားတဲ့ သီလ(morality)၊ ေမတၱာ (loving- kindness)၊ ကရုဏာ(compassion)ဆိုတဲ့ common-platformေပၚမွာ အတူတကြ လက္တြဲ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကတဲ့အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမတၱာႏွင့္ကရုဏာကို အေျခခံေသာဘာသာေရးမွာ ပဋိပကၡကင္းျပီးေတာ့ က်န္းမာေရး ပညာေရး အစရိွတဲ့ လူမႈေရးအက်ိဳးစီးပြားေတြကိုသာ ေဆာင္ရြက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြ ဗုဒၶဘာသာထဲ ကူးေျပာင္း၀င္ေရာက္ၾကတာေတြ အတိတ္မွာေရာ ပစၥဳပၸန္မွာပါ အမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက အတင္းအၾကပ္နွိပ္စက္လို႔ ၀င္လာၾကတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ခရစ္ယာန္ဘာသာထဲ ကူးေျပာင္း ၀င္ေရာက္ၾကတာလည္း ကြ်န္ဳပ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံထဲမွာ အမ်ားအျပားပဲ ရိွပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြကျခိမ္းေျခာက္လို႔ ၀င္ေရာက္ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ဆႏၵနဲ႔ သူတို႔ ၀င္ေရာက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္ဘာသာမဆိုလြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ ကိုးကြယ္ခြင့္ freedom of worship, freedom of belief ဆိုတာရိွပါတယ္။

ကမၻာ့ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ဘာသာတရားတစ္ခု ရွိေန
--------------------------------------------
Aggressiveness and extremism ၀ါဒဟာ ဘာသာေရးမွာေရာ နိုင္ငံေရးမွာပါ ပဋိပကၡ ၿဖစ္ျခင္းရဲ႕ အစလို႔ အားလုံးသတိျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ အီရတ္မွာ အစၥလာမ္း မစ္ အစြန္းေရာက္ေတြက ေရွးေဟာင္း Zoroastrianism ဘာသာ၀င္ေတြကို ေသနတ္ ႏွင့္ခ်ိန္ျပီးေတာ့ သူတို႔ဘာသာထဲ အတင္းအက်ပ္ ၀င္ခိုင္းေနပါတယ္။ အစၥလာမ္ဘာသာ ထဲ မေျပာင္းရင္ သတ္မယ္လို႔ ျခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။ အာဖရိကမွာေတာ့ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာထဲ ၀င္ခဲ့ေရာက္လို႔ ေသဒဏ္ ေပးခံရတဲ့ သတင္းကိုလည္း ၾကားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒို႕အေရွ႕အာရွကအင္အားခ်ိနဲ႕ တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏုိင္ငံေလးေတြဟာ ယေန႔အရိွန္အဟုန္နဲ႔ ၾကီးမား က်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ဓါးေအာက္ က်ေရာက္ရမွာကို ေၾကာက္ရြံ႕ စိုးရိမ္ ေနၾက ပါတယ္။ အႏွစ္ေလးဆယ္ၾကာခရူးဆိတ္ ဘာသာေရး စစ္ပြဲၾကီးကို ၾကည့္ပါ။ ကမၻာ့ သမိုင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ရတဲ့ စစ္ပြဲၾကီးတစ္ခုပါ။

မြတ္စလင္ႏုိင္ငံထူေထာင္ဖို႔ ကမၻာအႏွံ႔အျပား တုိက္ခုိက္ေန
---------------------------------------
ေအဒီ-(၁၃ရာစု)ႏွစ္ေလာက္က တူရကီမွအိႏၵိယျပည္ၾကီးကို ျဖတ္သန္းခ်ီတက္လာတဲ့ မြတ္စလင္စစ္တပ္ၾကီးဟာ ပါလေခၚတဲ့ ဗုဒၶဘာသာနိုင္ငံၾကီးတစ္ခုလုံးကို တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီး၍ အတင္း အက်ပ္ အစၥလာမ္းမစ္နိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းခဲ့တဲ့ သမိုင္းတစ္ခုရိွခဲ့ ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမင္းဆက္ေပါင္း ၁၂-ဆက္ မွ်အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ပါလဗုဒၶဘာသာ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးဟာ ဒီကေန႔ ကမၻာေက်ာ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံပါပဲ။ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့တာ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ၾကာခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔ မြတ္စလင္ Muslim State ထူေထာင္လိုက္ ပါျပီ။ ထိုင္းနိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းမွာလည္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ ဒီကေန႔ လက္နက္ ကိုင္တိုက္ခိုက္ ေနၾကပါျပီ။ မူစလင္ နိုင္ငံထူေထာင္ေရးပါပဲ။ ဘာသာေရးကို သန္႕သန္႕ ရွင္းရွင္း၊ လူတို႔ရဲ႕အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေရး၊ စိတ္ထားျဖဴစင္ေရးနဲ႔ လူမႈေရး ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးေတြအတြက္သာ အသုံးျပဳရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီကေန႔ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ေလာကမွာ ဘာသာေရးစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲျပီးေတာ့ အစၥလာမ္းမစ္နိုင္ငံ ထူေထာင္ဖို႔ လုပ္ေနၾကတာဟာ အလြန္ပဲစိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေကာင္းပါတယ္။

ဘဂၤလားေတြကို ျမန္မာျပည္ထဲသြင္းခဲ့သူ
------------------------------
ကြ်န္ဳပ္တို႔ ျမန္မာႏိင္ငံဟာ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္က အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ခဲ့ ပါတယ္။ အဂၤလိပ္က ကြ်န္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံကို အႏွစ္တစ္ရာနီးပါးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအဂၤလိပ္ ေတြက ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ကားလမ္း ရထားလမ္းေဖာက္ျခင္းစတဲ့ အလုပ္ေတြအတြက္ အလုပ္သမားေတြကိုအိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကေနၿပီးစည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ဥပေဒကင္းမဲ့စြာ နဲ႕ ေျမာက္မ်ားစြာ တင္သြင္းခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ေတြ United Statesကို ထူေထာင္ ခဲ့စဥ္တုန္းက အာဖရိကကလူမည္းေတြကို ေက်းကြ်န္အျဖစ္ ေခၚသြင္းခဲ့ၾကသလိုပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အနာဂတ္ဆိုးက်ိဳးကို မ်ားစြာျဖစ္ေစ ခဲ့တဲ့ အခ်က္တစ္ခု ရိွပါေသးတယ္။ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္တစ္ရာအတြင္းမွာ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ရယ္လို႔ ဗမာေတြကိုု စစ္တပ္ဖြဲ႕၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာမရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အံ့ၾသ စရာ ေကာင္းတာက ကရင္တပ္မေတာ္ ကခ်င္တပ္မေတာ္ ခ်င္းတပ္မေတာ္ ကယား တပ္မေတာ္ေတြရယ္လို႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အမ်ားစုျဖစ္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြကို စစ္တပ္ဖြဲ႕ၿပီး ဒို႔ဗမာနိုင္ငံကိုု အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတယ္။

အဂၤလိပ္ေတြထားခဲ့ ဆုိးေမြ
----------------------------------
အဂၤလိပ္အစိုးရအဂၤလန္ျပန္သြားတဲ့အခါမွာ သူတို႔ဖြဲ႕ထားခဲ့တဲ့ ကရင္တပ္ေတြ ကခ်င္ တပ္ေတြ ကယားတပ္ေတြ အားလုံးသူပုန္ထၿပီး ဗမာအစိုးရကို ေတာ္လွန္ၾကေတာ့တာ ပါပဲ။ အဲဒီျပႆ နာေတြကို ဒီကေန႔တိုင္ ဒို႔နိုင္ငံမွာေျဖရွင္းလို႔ မရေသးပါဘူး။ အဲဒါဟာ လြတ္ေျမာက္ျပီးစ ဒို႕လို ကိုလိုနီနိုင္ငံေလးမ်ားရဲ႕ ခံစားရစျမဲျဖစ္တဲ့ ဒုကၡေတြပါပဲ။ ေနာက္ တစ္ခုရိွေသးတယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခြင္မွာ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္တစ္ရာနီးပါးမွ် ကာလပတ္လုံး ဥေပဒမဲ့ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဘဂၤါလီေတြဟာ (၁၉၄၈-၄၉) ခုႏွစ္ မ်ားမွာ မူဂ်ာဟစ္အမည္နဲ႔ သူပုန္ထျပီးေတာ့ ျပည္နယ္ေတာင္းခဲ့ၾကတယ္။ Musulim State ထူေထာင္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအစၥလာမ္းမစ္ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္ေတြကို ဗမာ့တပ္မေတာ္ဟာ အၾကိတ္အနယ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဒီကေန႔ေတာ့ သူတို႔ဟာ ဘဂၤါလီလို႔လည္းမေျပာဘူး။ မူဂ်ာဟစ္လို႔လည္း မေျပာဘူး။ ရိုဟင္ဂ်ာလို႔ ေၾကညာ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သူတို႔အိမ္ေတြကို မီးရႈိ႕ျပီးေတာ့ သူပုန္ထဖို႔၊ သီးျခားနယ္ေျမ ေတာင္းဖို႔ ၾကိဳးစားေနၾကပါတယ္။

ကမၻာၾကီးနဲ႔ မီဒီယာမ်ားကို ၾကီးစုိးလာတဲ့ အစၥလာမ္
-----------------------------------------
ဒို႔တေတြက ကမၻာမွာဒုတိယအင္အားအၾကီးမားဆုံး ေငြေၾကးအၾကြယ္၀ဆုံး ျဖစ္တဲ့ အစၥလာမ္ကမၻာကို မျပိဳင္နိုင္ၾကဘူး၊ မယွဥ္နိုင္ၾကဘူး။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံ ေတြ ထဲမွာေတာင္ အစၥလာမ္းမစ္နိုင္ငံေတြက ဒုတိယေနရာအမ်ားဆုံးမွာ ေရာက္ေနၾကျပီ။ မီဒီယာေလာကမွာလည္း Money Powerနဲ႔ မီဒီယာေတြအေပၚမွာ လႊမ္းမိုးလို႔ေနပါျပီ။ Money Powerအားေကာင္းတဲ့ အစၥလာမ္ေတြက ကမၻာမွာ ေရဒီယို တယ္လီေဗးရွင္းနဲ႕ ဂ်ာနယ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ထားျပီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလို ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားတဲ့ မီဒီယာေလာကကို ဒို႔ဆင္းရဲတဲ့ဗမာနိုင္ငံေလးဟာ ထိုးေဖာက္နိုင္ျခင္းမရိွလို႔ ဗမာကေျပာသမွ် ကမၻာကမယုံဘူး။ အစၥလာမ္ကေျပာလိုက္ရင္ တစ္ကမၻာလုံး တအုန္း အုန္းျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒို႕နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သတင္းဟာ ကမၻာမွာ မေကာင္းဘဲျဖစ္ ေနတာဟာ အစၥလာမ္မီဒီယာေတြရဲ႕ ၾသဇာအာဏာေၾကာင့္ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒို႕ကေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶဆုံးမတဲ့အတိုင္း favour ႏွင့္ fear အစြန္းနွစ္ဘက္က လြတ္ေအာင္ေရွာင္ၿပီး ဒို႔တိုင္းျပည္နဲ႕ဒို႔လူမ်ိဳးကို ဓမၼဓိဌာန္က်က် ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္္။

လူၾကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား ------------
နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ ကြ်နု္ပ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ ဘ၀နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာနီးပါးေနခဲ့ၾကရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ရျပီးတဲ့အခါမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္နီးပါး ျပည္တြင္းမွာ လူမ်ိဳးေရးစစ္ပြဲေတြ ၿဖစ္ပြားခဲ့ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ကြ်နု္ပ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အခက္အခဲ ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရပါတယ္။ ဤအခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးမည္ ဟု ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္း အကူအညီေတြလာၾကေသာ္လည္း ျပႆ နာေတြ ေျပလည္ မသြားဘဲ ပိုမိုခက္ခဲေအာင္ လုပ္သြားခဲ့ၾကတာေတြ ရံခါမွာေတြ႕ရပါတယ္။

သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကြ်န္ုပ္ ဒီေန႔ေျပာၾကားလိုသည္မွာ ထိုအခက္အခဲျပႆ နာမ်ား ကို ခင္ဗ်ားတို႕တတ္နိုင္သည့္ဘက္က ၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္းေပးၾကပါလို႔ ကြ်န္ုပ္ ေမတၱာ ရပ္ခံလိုပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုေျပာခ်င္တာက - လူမ်ိဳးေရးစစ္ပြဲေတြ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားေစဖို႔ ကြ်န္ုပ္တို႕အစိုးရ က စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ နိုင္ငံေရး အစြန္း ေရာက္ႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္တခ်ိဳ႕က ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ဖန္တီး ေနၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ေနၾက ရပါတယ္။ ဤပဋိပကၡမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းသြားေအာင္၀ိုင္း၀န္း ေျဖရွင္းေပးၾကဖို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ေျဖရွင္းေပးရာမွာ နည္းစနစ္ဟာ အလြန္ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ေျဖရွင္းရင္း ေျဖရွင္းရင္းျဖင့္ ပို၍ပို၍ ရႈတ္ေထြးမသြားေအာင္ သတိျပဳၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ကြ်နု္ပ္တိုိ႕ကလည္း ဗုုဒၶဘာသာဗမာပီပီ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕အဆုံးအမအတိုင္း သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ သူတပါးအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကိုယ္က်ိုဳးစီးပြား စြန္႔လြတ္ျခင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ သုံးသပ္ျခင္းဆိုတဲ့ ခႏၱီ ေမတၱာ သတိ ပညာ ႀကီးၾကီးထား၍ ဤဘာသာေရး ျပႆ နာမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျခင္း လုံး၀ကင္းလွ်က္ ေၿဖရွင္းသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္္။

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာရွိၾကပါေစ။

ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ (Ph.D., D.Litt.)
သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္
စစ္ကိုင္း၊ ျမန္မာ
www.thesitagu.org

ရႊင္လန္္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ
သီတဂူစတား

Read More(အျပည့္အစံုဖတ္လိုလ်င္).......

Friday, March 7, 2014

လတ္တေလာ မြတ္ဆလင္ကုလား တို႔ ၿပႆ . နာ အေႀကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ၿခင္း

လတ္တေလာ မြတ္ဆလင္ကုလား တို႔ ၿပႆ . နာ အေႀကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ၿခင္း
မႏၱေလးမွာ ဓါးေတြလွံေတြ ေလးခြေတြနဲ႕ ဓါးကာအကၤ် ီ ေတြ မိတာ နဲ႕ ရန္ကုန္ ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ ဥကၠလာ တို႔မွာ ဂ်ီးဟဒ္လုပ္ဖို႕ စာေ၀တာကို စာရြက္ေတြေတြ႕ႀကေတာ့ အခ်ိဳ႕က သိပ္နားမလည္ေပမဲ့ က်ေနာ္ကေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္တယ္ ။
စာရြက္ေတြေ၀ၿပီး ေပၚတင္ဂ်ီးဟဒ္လုပ္လို႕ရပါ့မလား လို႕သံသယနဲ႕စဥ္းစားရင္မွားတယ္
(၁) မြတ္ဆလင္ေတြစဥ္းစားတာကရွင္းတယ္ - စာရြက္ေ၀တယ္ဆိုတာ အမိန္႔က်ေႀကာင္းေႀကညာတာ
(၂) ေ၀တဲ့လူကို မမိေအာင္လုပ္တယ္ မိရင္လည္း ဥပေဒအရအေရးယူခံဖို႕ အသင့္ပဲ
(၃) က်န္မြတ္ဆလင္ေတြကလည္း သေဘာတူတယ္ ( မတူရင္ကန္႔ကြက္ေႀကာင္း ေႀကညာရမယ္) မေႀကညာရဲဘူး ဘာလို႕ဆိုရင္ အဲလို သေဘာမတူေႀကာင္းေႀကညာရင္ အီမန္ပ်က္တယ္လို႕ခံယူလို႕
(၄) မြတ္ဆလင္တပ္ႀကီးနဲ႕လာရင္ စစ္တပ္ကႏွိမ္နင္းမွာေပါ့လို႕ စဥ္းစားရင္မွားတယ္ မြတ္ဆလင္တပ္ႀကီးမလာဘူး
(၅) မြတ္ဆလင္ ဗလီဆရာ တစ္ေယာက္ေနာက္မွာ မြတ္ဆလင္ ေယာက္်ား ဆယ္ေယာက္ ဆယ့္ငါးေယာက္ရွိရင္လံုေလာက္တယ္
(၆) ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုလုပ္ႀကံမွာမဟုတ္ဘူး - ယုတ္စြအဆံုး ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူးကိုေတာင္လုမွာမဟုတ္ဘူး
(၇) မြတ္ဆလင္ ဗလီဆရာ တစ္ေယာက္ေနာက္မွာ မြတ္ဆလင္ ေယာက္်ား ဆယ္ေယာက္ ဆယ့္ငါးေယာက္က သူတို႔ အ၀န္းအ၀ိုင္းအနားမွာ ေမွာင္ရီၿဖိဳးဖ်ၿဖစ္ေစ လူၿပတ္သည့္အခ်ိန္ၿဖစ္ေစ ထြက္ခုတ္ထိုးႏွက္သတ္ၿဖတ္မယ္ ( မြတ္ဆလင္မဟုတ္ေသာ မည္သည့္လူထီး/လူမ/ကေလး/ဘုန္းႀကီး) ၿဖစ္ပါေစ ခုတ္ထစ္ထိုးႀကိတ္မည္
(၈) အမႈၿဖစ္လ်င္ မိလ်င္ခံမည္
(၉) ေမွ်ာ္မွန္းရလာဒ္ - ဂ်ီးဟဒ္ေအာင္မည္သည္ - ဘာသာၿခားေသၿပီ- ဤ အရပ္တြင္ ဘာသာၿခားမ်ားေႀကာက္လန္႔ေရွာင္က်ဥ္ထြက္ခြါလိမ့္မည္ မ်ားမႀကာမီ ဤအရပ္သည္ မြတ္ဆလင္အမ်ားစုရွိေသာအရပ္ၿဖစ္လာမည္
(၁၀) ေနာက္ဆံုးရလာဒ္ မြတ္ဆလင္က ဘာသာၿခားထက္ ဆယ္ဆ မ်ားလာေစသာ ႏိုင္ငံကို လူဦးေရအမ်ားစုစိတ္ဆႏၵ ဆံုးၿဖတ္နည္း ( ဒီမိုကေရစီ အရ ) မဲခြဲပါက ရွရီအတ္ကို ၿပဌာန္းက်င့္သံုးႏိုင္ၿပီ
(၁၁) ရွရီအတ္ က်င့္သံုးၿပီဆိုပါက ဘာသာၿခားမ်ားကို တရား၀င္သတ္ၿဖတ္သည့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကိုလုပ္မည္ၿဖစ္သည္ ။

ရွင္းၿပသူ

ေနမ်ိဳးေ၀
ဥကၠဌ
မတူကြဲၿပားၿခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

တရုပ္ၿပည္ဓါးခုတ္မႈကို က်ေနာ္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္တယ္

မြတ္ဆလင္ေတြရဲ႕ စဥ္းစားခ်က္ကရွင္းတယ္ -
ရန္သူကိုသတ္မွတ္တာရွင္းတယ္ -
အက်ိဳးအၿမတ္ကိုသတ္မွတ္တာရွင္းတယ္ -

မြတ္ဆလင္မွန္သမွ်ဟာ မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူမည္သူ႕ကိုမဆို မည္ကဲ့သို႕ သတ္ၿဖတ္သည္ၿဖစ္ေစ မွန္သည္ဟုစဥ္းစားသည္ ။

မြတ္ဆလင္မွန္သမွ်က မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူမွန္သမွ်ကို ရန္သူဟုသတ္မွတ္သည္
မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူတစ္ေယာက္ ေသဆံုးၿခင္း ႏွင့္ က်န္ရွိေသာ မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူမ်ား အဆိုပါ ေဒသကိုေႀကာက္ရြံ႕စြန္႔ခြါၿခင္းကို အက်ိဳးအၿမတ္ၿဖစ္သည္ဟု မြတ္ဆလင္မ်ားကသတ္မွတ္သည္ ။

ေနမ်ိဳးေ၀
ဥကၠဌ
မတူကြဲၿပားၿခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

ေဒၚစုတက္တဲ့ ဆရာေတာ္ေမြးေန႔ကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္တယ္
အားစမ္းႀကည့္ၿပီးၿပီ မဟန္ဘူး ဆိုတာသိတယ္ - မ်ိဳးေစာင့္ကိုပါ လက္ခံေတာ့မယ္ ဆိုတာ မွန္းလို႕ရၿပီ ရလာဒ္က သမၼတၿဖစ္ခ်င္တာ -
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားမလည္တာ ကေတာ့ ဦးေရႊမန္းပဲ
သူက ေဒၚစုက အသာေလးမသြားၿပီး ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာ သူ႕စရိတ္နဲ႕ သူသြားရင္ သူသာ မင္းသားၿဖစ္ၿပီလို႕ေတြးတာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ႕အားသာခ်က္ကေတာ့ လုရဲတယ္ စုဖုရားလတ္လိုပဲ - မ်ိဳးေစာင့္ကို အရင္၀င္လုမွာ

လူထုကေတာ့အၿမတ္ထြက္တာေပါ့ - ဘာလို႔လည္းဆိုရင္ လူထုက ဘယ္သူ႕လူမွမဟုတ္ဘူး
သူတို႔ႀကိဳက္တဲ့ကိစၥအေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္လက္ခံမယ္ ဒါဘဲ
ဒါကိုဘဲ ၿပည္သူ႕အာဏာေခၚတာေလ
၂၀၁၅ ေနာက္ဆံုးအဆံုးအၿဖတ္က မြတ္ဆလင္က်မ္းဆိုးေတြကို အၿပတ္ ဆင္ဆာၿဖတ္ရဲတာ - ပါတီတြင္းမွာ မြတ္ဆလင္သန္႔စင္ေရးလုပ္တာေတြဟာ အခရာက်မယ္

ေနမ်ိဳးေ၀
ဥကၠဌ
မတူကြဲၿပားၿခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

Credit to-
Nay Myo Wai

Read More(အျပည့္အစံုဖတ္လိုလ်င္).......

Thursday, February 6, 2014

ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဟာ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးအတြက္ အေရးပါေၾကာင္း အိုဘားမားေျပာ

07.02.2014
ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ပါ၀င္လာႏုိင္ေရးအတြက္ အခရာ က်သလို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရး အတြက္လည္း အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္း သမၼတ အိုဘားမားက ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ မွာက်င္းပတဲ့ အေမရိကန္ ရိုးရာ National Prayer Breakfast ေခၚ ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနားမွာ ေျပာဆုိသြားပါတယ္။


ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေမွာင္ဖုံးခဲ့တဲ့ေခတ္ကေန လူထုကိုယ္စားျပဳ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက သမၼတနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့တဲ့ အခ်ိန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ျပန္လည္ ပါ၀င္လာႏုိင္ေရးဟာ ခရစ္ယာန္နဲ႔ မူဆလင္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ အပါအ၀င္ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ဘယ္ေလာက္ ေလးစားတယ္ဆိုတဲ့ အေပၚ မူတည္တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့တယ္လုိ႔ သမၼတအိုဘားမား ေျပာဆုိသြားပါတယ္ ။

ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဟာ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးအတြက္ အေရးပါသလုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သံတမန္ေရးဆက္ဆံေရးမွာ အဓိက လက္ခံထားတဲ့ မူ၀ါဒ တခုျဖစ္တယ္လို႔လည္း သမၼတအိုဘားမားက ေျပာပါတယ္။ သူ တရုပ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကလည္း ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ေတြ၊ တိဘက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ Uyghur မူဆလင္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားဖို႔ လိုတဲ့အေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာဆုိခဲ့ တယ္လို႔ သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း သမၼတ အိုဘားမားဟာ ၊ ဘာသာအယူမတူသူေတြ သတ္ျဖတ္ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔ ၊ အေျခအေနမေကာာငး္လ်င္ အေယာင္ေဆာင္မိတ္ေဆြဖြဲ႔ေနဖို႔ ႏွင့္ အင္အားသာလြန္ခ်ိန္မွာ ဘာသာျခားမ်ားကို အျပီးပိုင္သုတ္သင္ေခ်မႈန္းဖို႔ သင္ၾကားျခင္းခံထားရတဲ့ မူဆလင္ေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားေသာ ဘာသာမ်ားကို ေလးစားဖို႔လိုေၾကာင္းေျပာၾကားရန္ ေမ့ေလ်ာ့သြားခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရပါတယ္ ။

ထို႔အျပင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဟာ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကို ဘယ္လိုအေရးပါေၾကာင္း အက်ယ္ခ်ဲ႕ေျပာဆိုရန္အခ်ိန္မရွိသျဖင့္ ခ်န္လွပ္လိုက္ရေၾကာင္း အက်ယ္ခ်ဲဲ႕ေျပာဆိုလိုသည့္အခ်က္မွာ ၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး အေမရိကန္တြင္ တစ္စတစ္စ နယ္ခ်ဲ႕ေနရာယူေနသည့္ မြတ္ဆလင္မ်ားအႏၱရယ္ကို အေလးထားၾကရန္ တိုက္တြန္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္ ။

၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွွာ ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလရဲ႕ ပထမဆုံး ၾကာသာပေတးေန႔ေတြမွာ က်င္းပေလ့ရွိတဲ့ National Prayer Breakfast ေခၚ ႏွစ္ပတ္လည္ ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနားကုိ ဘာသာတရား အယူအစြဲ မရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းက အထူးဧည့္သည္ေတာ္ေတြအျပင္ ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပက ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကို လည္း ဖိတ္ၾကားေလ့ရွိပါတယ္။

အေမရိကန္ သမၼတနဲ႔ လႊတ္တာ္အမတ္ေတြ၊ ျပည္နယ္ေပါင္းစုံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေခတ္ အဆက္ဆက္ပါ၀င္ တက္ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ဒီႏွစ္ အခမ္းအနားဟာ ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ က်င္းပတဲ့ အခမ္းအနားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Sources:
http://burmese.voanews.com/content/obama-at-national-prayer-breakfast/1845808.html

Read More(အျပည့္အစံုဖတ္လိုလ်င္).......

Wednesday, January 22, 2014

ဆြီဒင္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ျပင္မရေတာ့တဲ့ အၾကီးမားဆံုးေနာင္တ ၊ ျမန္မာျပည္သို႔ေရာက္ႏိုင္သေလာ

ဆြီဒင္လူမ်ိဳးေတြ ျပင္မရေတာ့တဲ့ အႀကီးဆံုး ေနာင္တကေတာ့ မူဆလင္ေတြကို မိမိႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေနထိုင္ခြင့္ ေပးလိုက္တာပါပဲ။

ဥေရာပမွာ ဆြီဒင္က အင္မတန္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ႏိုင္ငံ။ စီးပြားေရးလည္း ေကာင္းတယ္။ ဆြီဒင္လူမ်ိဳးေတြက သနားတတ္တယ္။ အာဖရိကမွာ၊ အေရွ႕ဥေရာပမွာ မူဆလင္ေတြ အငတ္ငတ္အျပတ္ျပတ္ႏွင့္ ဒုကၡေရာက္တာ ျမင္ရေတာ့ သနားမိတာႏွင့္ ႏိုင္ငံထဲမွာ ခိုလံႈခြင့္ ေပးမိတယ္။ လူနည္းနည္းပဲ ရွိတုန္းကေတာ့ မုတ္ဆိတ္ေတြက သနားစရာမ်က္ႏွာေလးေတြနဲ႔။ ဆြီဒင္ေတြက ဒါကိုၾကည့္ၿပီး သနားျပန္တာႏွင့္ က်န္ခဲ့တဲ့ မူဆလင္ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြေတြကိုပါ ေနထိုင္ခြင့္ ေပးလိုက္ၾကတယ္။

မာမူေတြလဲ အင္အားစုမိသြားေရာ။ ျဖစ္လိုက္တဲ့ မူဆလင္ အၾကမ္းဖက္မႈ။ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေတာင္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္သြားတယ္။ ျဖစ္လိုက္တဲ့ မူဆလင္မုဒိမ္းမႈ။ အရင္ ေအးခ်မ္းလွပါတယ္ဆိုတဲ့ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံက ဥေရာပမွာ မုဒိမ္းမႈအျမင့္ဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္သြားတယ္။

ဟိုအရင္ ဒုကၡေရာက္ေနစဥ္က ပလီပလာ တစာစာႏွင့္ မုတ္ဆိတ္ေတြ။ ဆြီဒင္မွာ မူဆလင္အင္အားစုလည္း ျဖစ္လာေရာ ေလသံက တစ္မ်ိဳးေျပာင္းသြားတယ္။

သူတို႔ကို ကယ္တင္တာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သာ ျဖစ္ပါသတဲ့။ သူတို႔ ဒုကၡေရာက္ေနတာ မျမင္ရက္လို႔ ခုလို ကယ္တင္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသတဲ့။ ဆြီဒင္ေတြဟာ ကာဖိရ္ေတြျဖစ္လို႔ ဆြီဒင္မေတြကို မုဒိမ္းက်င့္တာ ကုသိုလ္ေတာင္ ျဖစ္ပါသတဲ့။မိုဟာမက္တပည့္ေတြက မိုဟာမက္လိုပဲ မိုက္ရိုင္း၊ ေစာ္ကား၊ ေက်းဇူးကမ္းခ်က္က ကမ္းကုန္တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ပဲ မူဆလင္ေတြက အခါအခြင့္သင့္ရင္ သင့္သလို ႏိုင္ငံတြင္း အၾကမ္းဖက္၊ ဆြီဒင္မိန္းမပ်ိဳေတြကို မုဒိမ္းက်င့္၊ ဒါမ်ိဳးေတြက်ဴးလြန္ေနတာ ခုဆိုရင္ ဆြီဒင္အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ ဘဝေတြ မလံုမၿခံဳျဖစ္ေနၿပီး အိမ္ထဲက အိမ္ျပင္ မထြက္ဝံေလာက္ေအာင္ေတာင္ ျဖစ္ေနၿပီ။

ဘယ္ေလာက္ထိ မူဆလင္ေတြကို ဆြီဒင္အမ်ိဳးသမီးေတြ ေၾကာက္လန္႔ေနရတယ္ဆိုတာကို ဆြီဒင္ သတင္း website မွာ ေဖာ္ျပထားတာတစ္ခ်ိဳ႕ကို highlight လုပ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

"ဆြီဒင္အမ်ိဳးသမီးေလးေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္မွာ ၎တို႔ ေနထိုင္ရမႈသည္ လံုၿခံဳျခင္းမရွိဟု ခံစားေနရၿပီး ဆယ္ဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ ညအခ်ိန္ တစ္ေယာက္တည္း အျပင္မထြက္ရဲဟု ဆြီဒင္အမ်ိဳးသား မႈခင္းတားဆီးေရးေကာင္စီမွ ၎တို႔၏ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေလ့လာမႈ၌ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပထားသည္။"

မူဆလင္ေတြက သနားစရာပါ၊ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ေပးသင့္တယ္ ဆိုသူေတြ ဆြီဒင္ကို နမူနာၾကည့္ထားၾကလို႔ပဲ ေျပာလိုက္ပါရေစ။

Credit to: Myo Min Thant
- https://www.facebook.com/myomin.thant.37017

Read More(အျပည့္အစံုဖတ္လိုလ်င္).......

Friday, January 17, 2014

အစ္စလမ္ ေျခမႈန္းေရး အတြက္ စပိန္ျပည္သူမ်ား အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းေတြ႔ျပီအေမရိက၊ ကေနဒါ၊ ယူေက ၊ ေအာစေတးလ်နဲ႔ (တစ္ကမၻာလုံး)က လူေတြ စပိန္ေတြဆီက သခၤန္းစာယူသင္႔တယ္။ စပိန္ႏိုင္ငံ Seville ၿမိဳ႕ကလူထုဟာ သူတို႔ေျမေပၚ ဗလီအသစ္ထပ္ေဆာက္မွာကို ဘယ္လိုတားဆီးရမယ္ဆိုတာ သိသြားၾကၿပီ။

ဗလီေဆာက္မယ္႔ေျမမွာ ဝက္ေသကိုျမွတ္၊ ေဒသတြင္း မီဒီယာ ကေနတဆင္႔ ဝက္ေသျမွပ္ထားတဲ႔ေျမျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းျဖန္႔လိုက္ သတဲ႔။ အစၥလမ္မစ္ဥပေဒက ဝက္ေသျမွပ္ထားတဲ႔ေျမေပၚမွာ ဗလီမေဆာက္ရလို႔ တားျမစ္ထားတယ္။ ဒီအေၾကာင္း သိတာနဲ႔ ဗလီပေဆာက္မယ္႔ ပေရာဂ်က္ကို မြတ္စလင္ေတြက ခ်က္ခ်င္း ဖ်က္သိမ္းသြားပါ သတဲ႔။

တကယ္ေတာ႔ အဲဒီေျမကို အစိုးရက မြတ္စလင္ေတြကို ေရာင္းထားတာပါ။ လူထုက လမ္းေပၚတက္ ဆႏၵျပမေနဘဲ ဝက္ေသျမွတ္လိုက္ၾကတယ္။ အလုပ္ျဖစ္သတဲ႔။


//////////In Seville Spain , local people found a way to stop the construction of another mosque in their town. They buried a pig on the site, and made sure this would be known by the local press. The Islamic rules forbid the erecting of a Mosque on "pig soiled ground." The Muslims had to cancel the project. This land was sold to them by government officials. No protests were needed by the local people...and it worked!//////////////

Credit to:ကမ္းလက္
Sources:
- http://islamversuseurope.blogspot
- http://www.militaryphotos.net
- http://islamversuseurope.blogspot.kr

Read More(အျပည့္အစံုဖတ္လိုလ်င္).......

Thursday, January 16, 2014

ေမာင္ေတာတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး၏ ေသြး စြန္းေနသည့္ အသုံးအေဆာင္တခ်ိဳ႕ ေတြ႕ရွိ

Thursday, January 16, 2014
ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၃ရက္ည ကေပ်ာက္ဆုံး သြားသည့္ ရဲတပ္ ၾကပ္ႀကီး၏ ေသြးစြန္းေနေသာအ သုံးအေဆာင္တခ်ိဳ႕အား ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၃ရက္ ည ၁၀ နာရီခန႔္က ဘဂၤါလီေက်းရြာအနီး ကင္းလွည့္ေနစဥ္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သည့္ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္းအား ဇန္နဝါရီ ၁၅ရက္ အထိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္း မရွိေသး ဘဲ ယင္းႏွင့္ အတူပါရွိ သြား သည့္ ေသနတ္ က်ည္ေပါက္ အခြံတစ္ခု၊ ခါးပတ္အတိုအပိုင္း အစတစ္ ခုႏွင့္ ေသြးစြန္းေနေသာ အတြင္းခံအက်ႌ အပိုင္းအစတစ္ခုတို႔ကို အခင္းျဖစ္ ပြားရာေက်းရြာအတြင္းမွ ဇန္န ၀ါရီ ၁၄ရက္က ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦး က အတည္ျပဳေျပာသည္။

““တပ္ျကပ္ျကီးကို အခင္းျဖစ္ တဲ့ညကေနရွာေဖြေနတာ ဒီေန့အ ထိရွာမေတြ့ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခင္းျဖစ္တဲ့ရြာထဲမွာေတာ့ တပ္ ျကပ္ျကီးရဲ့အသံုးအေဆာင္တ ခ်ို့ကိုရွာေတြ့ခဲ့ပါတယ္””ဟု ယင္းက ေျပာသည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ရဲတပ္ ျကပ္ျကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္းနွင့္ အတူ ရဲတပ္ဖြဲ့ဝင္ေလးဦးပါဝင္ သည့္ လွည့္ကင္းအဖြဲ့သည္ ဇန္န ဝါရီ ၁၃ရက္ ည ၁ဝနာရီခန့္က ဘဂၤါလီမ်ားေနထိုင္သည့္ ေမာင္ ေတာျမို့နယ္ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်း ရြာကို ကင္းလွည့္စဉ္ ဘဂၤါလီမ်ား ဝိုင္းဝန္း တိုက္ခိုက္ ခဲ့မႈေျကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ျကရာမွ ရဲတပ္ျကပ္ ျကီးေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေျကာင္း ေမာင္ေတာျမို့နယ္ ရဲ တပ္ဖြဲ့မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးေျပာ ျပခ်က္အရ သိရသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ အဆိုပါေက်းရြာထဲမွ ဘဂၤါလီ ေယာက်ာ္းမ်ားအားလံုးမွာ ရြာမွ ထြက္ေျပးသြားျကျပီး ရြာထဲတြင္ အမ်ိုးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားနွင့္ သက္ျကီးရြယ္အိုမ်ားသာ က်န္ရွိျကေျကာင္းရဲတပ္ျကပ္ျကီးအား ရွာေဖြရာတြင္ပါဝင္ သည့္ ဌာန ဆိုင္ရာ အျကီးအကဲတစ္ဦးက ေျပာသည္။


မာန္ယုေက်ာ္ ၊ ညိဳသဏ္း
Yangon Media Group

Read More(အျပည့္အစံုဖတ္လိုလ်င္).......

Tuesday, January 14, 2014

ေမေမ့သမီးတစ္ဦးသို႔ ေမတၱာစာ

True Lie မွ ေမေမ့သမီးတစ္ဦးသို႔ ေမတၱာစာ
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ကိုယ့္ဘဝရဲ႕သက္တမ္း ... တစ္ဝက္စာေလာက္
နိုင္ငံကို ... ပစ္သြားျပီး တိုင္းတစ္ပါးမွာ ၾကီးျပင္းခဲ့တဲ့သူက ...

ကိုယ့္နိုင္ငံကို ... မတရားကၽြန္ျပဳသိမ္းပိုက္သြားတဲ့
နိုင္ငံသားကို ... လင္ေတာ္ခဲ့တဲ့သူက ...

မ်ိဳးမစစ္ေလးေတြေမြးလာလို႔ ... ငါးမူးဖိုးေရာခံရျပီး …
ထပ္ေမြးလာမယ့္ ... အေရာအေႏွာေတြမွာလည္း ...
ျမန္မာ့ေသြး ဆယ္ျပားဖိုးေတာင္ ... ပါမလာနိုင္ေတာ့တဲ့အထိ …
မ်ိဳးရိုးဂုဏ္ကို ... အထိန္းအသိမ္းေကာင္းခဲ့တဲ့သူၾကီးက ...

ဒီနိုင္ငံက ... တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို
အကၽြမ္းတဝင္မရွိသလို ... နားလည္ခံစားမႈမရွိဘဲ …
အေလးနက္ထား ... မျဖည့္ဆည္းတတ္တဲ့သူက ...

မိဘဘိုးဘြားေတြ နဲ႔ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစု ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကၿပီး …
ေခတ္အဆက္ဆက္က ... ေရာင္ဝါထြန္ုလင္းေတာက္ပလာခဲ့တဲ့ … ဗုဒၵဘာသာနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး ... ကၽြန္မသိပ္နားမလည္လို႔ပါ ဆိုၿပီး ဂုဏ္သိကၡာမဲ့စြာ ... လူသိရွင္ၾကား ေျပာရဲခဲ့တဲ့သူက ...

ကိုယ့္ဘာသာကို ရစရာမရွိေအာင္ ... ခ်နင္းေနတဲ့အခ်ိန္ … ကိုယ့္လူမ်ိဳးနဲ႔တိုင္းရင္းသားေတြ ...
ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာပါ ရက္ရက္စက္စက္ နဲ႔ ... သတ္ျဖတ္ခံေနရတဲ့အခ်ိန္ …ေတြမွာ
အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ... ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့တဲ့သူက ...

မြတ္ကုလားကိုၾကေတာ့ ... ရုိက္ဖို႔ သတ္ဖို႔ မေျပာနဲ႔ …
ကုလားလို႔ေခၚမိတာေလးနဲ႔တင္ ... ဆတ္ဆတ္ထိမခံတတ္ဘဲ …
ကိုယ္လူမ်ိဳးေတြကို .... မိမဆံုးမဖမဆံုးမေတြလို႔ ေျပာရက္ခ့ဲသူက ...

ကိုယ့္ကို ဆန္႕က်င္တယ္ ၊ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တယ္လို႕
ထင္လာတာနဲ႔ ... အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို မငဲ့ကြက္ေတာ့ဘဲ …
အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးကို ... ဘယ္ေတာ့မွ လုပ္မွာမဟုတ္ပါဘူးလို႔ …
အေျမွာ္အျမင္မရွိ ... မိုက္မိုက္ကန္းကန္း ေျပာရဲခဲ့တဲ့သူက ...

သမၼတ ... လုပ္ခ်င္တယ္ ဟုတ္လား ...
သူ႔လိုမိ္န္းမ်ိဳးကို ... သမၼတ ... ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ ဟုတ္လား …

ရူးေနၾကလားဗ်ာ ... တစ္ကယ္ကို ပဲ
အသိဥာဏ္ေတြ ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားေတြ ... နံု႕နဲသြားၾကတာလား …

ႀကိဳက္တဲ့နိုင္ငံကို ... သြားေမးၾကစမ္းပါ …
မင္းတို႔နိုင္ငံအတြက္ ... ဒီလိုအရည္အခ်င္းမ်ိဳးရွိတဲ့
သမၼတ .... မ်ိဳးကို ေရြးၾကမွာလားလို႕ ...
တစ္ရာခိုင္နႈန္းေတာင္ ... ေထာက္ခံမဲရမွာမဟုတ္ဘူး …
သူဖူးဖူးမႈတ္ေနတဲ့ ... မြတ္ကုလားေတြနိုင္ငံဆိုရင္ေတာ့ ...
လည္လွီးၿပီး အပိုင္းပိုင္းခုတ္လႊတ္လိုက္လို႔ ... ဆြမ္းသြတ္စရာ
အသားစေတာင္... ရေအာင္ေကာက္နိုင္မွာမဟုတ္ဘူး ...
ဒါ့ေၾကာင့္ေျပာပါတယ္ ... ရူးေနၾကတာလား ...
တစ္ကယ္ကို ပဲ အသိဥာဏ္ေတြ ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားေတြ ...
နံု႕နဲသြားၾကတာလား ... လို႔ ... ။

အမတ္စျဖစ္ျဖစ္ျခင္း က်မ္းသစၥာမဆိုဘူးဆိုျပီး
မဆင္မျခင္ဘဲ့တိုက္တာ .. ေနာက္ဆံုးးျပည္သူကဝိုင္းေအာ္မွဘဲ
အရွက္မရွိ ... လႊတ္ေတာ္တက္လာတယ္ ... ၊

ရခိုင္မွာ အမ်ားဆံုးနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ဒုတိယအမ်ားဆံုး
ကုလားေတြကို လူနည္းစုပါဆိုျပီး သမိုင္းမေက်ဘဲ အမူပိုခဲ့တာ

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ... ညီညြတ္ေရးမေျပာနဲ႔
ေမာင္နွမခ်င္းေတာင္ အေမြအတြက္ နပန္းဖက္လံုးမတတ္ျဖစ္ေနတာ
ကိုယ့္ပါတီထဲမွာလည္း ... အလဲလဲအကြဲကြဲ အျပဲျပဲ ျဖစ္ေနတာ

ရုရွားသမၼတဖမ္းထားတဲ့ ... အဆိုေတာ္အဖြဲ႔လႊတ္ေပးဖို႔
မဆီမဆိုင္အာေခ်ာင္နိုင္ေသးတာ ...
မေလးရွားက .. . ျမန္မာေတြအသတ္ခံရေတာ့ ...
အေသေကာင္အတိုင္းဘဲ ... နႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့တာ ...

ကၽြန္မက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေနၿပီး ... ျပင္ခ်င္တာ လို႕ေျပာၿပီး
အဏာမရွိလို႔ ဘာမွမလုပ္နိုင္ပါဘူး ... ဒါ့ေၾကာင့္အာဏာေပးပါဆိုၿပီး
ကေလးေျခေဆာင့္သလို ေတာင္းေနခဲ့တာ…

ျမန္မာျပည္ကို ... တိုးတက္ႀကီးပြါးေအာင္လုပ္ဖို႔မေျပာနဲ႔
ဒီေလာက္ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈေတြ ရေနတဲ့ၾကားက
ဒီလိႈင္းလို ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ကိုေတာင္ အရႈံးျပျပီး ပိတ္သိမ္းသြားေအာင္
ထုတ္လုပ္နိုင္တဲ့ ... အံဖြယ္ စီမံကြပ္ကဲမႈအရည္အခ်င္း ေတြ

ေျခဥမွာ တိုင္းရင္းသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အတားဆီးျဖစ္ေနတဲ့
တပ္မေတာ္ပါဝင္မႈေတြကို အဓိကျပင္ျခင္တာပါလို႔ စေအာ္လာခဲ့ျပီး
တစ္ကယ္တမ္းၾကေတာ့ ေမ်ာက္နာအမဲေျခာက္ဖုတ္ေတာင္းသလို
၅၉ (စ) ျပင္ဖို႔ပဲ တဆာဆာေအာ္ေန တာအျပင္ ...

သူမ်ိဳးမေစာင့္ခဲ့တာကို ... ထမင္းစားေရေသာက္သေဘာမ်ိဳး
လက္ခံလာၾကေအာင္ ... နိုင္ငံသားဥပေဒကိုပါ
သူ႔ဝမ္းမနာသားေတြအႏၱရာယ္ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး အဆစ္ေတာင္းလိုက္ေသး

ေျခဥမျပင္ရင္ ... သပိတ္ေမွာက္မယ္ ေျပာလုိက္
ျပင္ျပင္မျပင္ျပင္ ... ဝင္ၿပိဳင္မယ္ေျပာလုိက္ ... စံုလို႔ပါပဲ
ရူးခ်က္ .. ႏွမ္းခ်က္ ... လြတ္ခ်က္ ... ဥာဏ္မဲ့ခ်က္ ...
ေျပာမကုန္နိုင္ပါဘူး ... ကေလးမေရ ...

ဒီလို အရူးဖင္သရဲလုပ္ခံရသလို ... ဗရမ္းဗတာျဖစ္ေနတဲ့
မယ္ႀကီးအိုႀကီးက ... သမၼတျဖစ္ရမယ္ဟုတ္လား ... ရူးေနလား ၊

နင္သိေအာင္ထပ္ေျပာလိုက္မယ္ ... နင့္ရဲ႕အမယ္အိုႀကီးက
နိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးလိုက္ၿပီး အရူးမီးဝိုင္းသလို ...
ေျခဥျပင္ဖို႕ႀကိဳးစားေနတာ ... ေထာက္ခံမႈရာႏႈန္းျပည့္ရတယ္ဆိုျပီး
ပလတ္ကၽြတ္ၿပီး ... ေအာင္ပြဲခံေၾကြးေၾကာ္ေနတာ .. ဥာဏ္မဲ့တာပဲ

ဘာ့ၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ... အခုထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့
(၃)သိန္းေက်ာ္ရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ...
စီစစ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ အၾကံျပဳဖို႔ လႊတ္ေတာ္တင္ဖို႔ အၾကံျပဳဖို႔ ..
ဝွဴးေမာလုိက္တာ ... ဒါေတြၿပီးဖို႔ ... အမယ္အိုၾကီး အသက္မီပါ့မလား
ငါ့အထင္ေျပာရရင္ ... အဲဒီ (၃) သိန္းမွာ ...
လက္ရွိအစိုးရက ... အကုန္လံုးနီးပါးမ်ား ... ေရးတင္လိုက္တာမ်ားလား ...
ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္ ... ေနာ္ ... အဟြန္း .. ဟြန္း .. ပါးပါးေလးပါ ၊

နင္တစ္ခုပဲဆုေတာင္းရမွာက ... သမၼတ မျဖစ္ေတာ့လို႔
သြက္ခ်ာပါဒလိုက္သြားမယ့္ ... အမယ္အိုႀကီးက်မၼာေရးေကာင္းဖို႔ပါပဲ ...
ဒီေတာ့ လမ္းထြက္မယ့္အစား ... အခုကတည္းက
ဘုရားတရားလုပ္ေတာ့ ကေလးမေရ ... ဗုဒၶဘာသာဆိုရင္ေပါ့ ... ။

အစဥ္ေလးစားလွ်က္ ....

True Lie

Read More(အျပည့္အစံုဖတ္လိုလ်င္).......

Friday, December 13, 2013

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ သမိုင္း

မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ အရွတိုက္၏အေရွ႔ေတာင္ဘက္အစြန္းထိပ္ႏွင့္ ေဘာ္နီယိုေခၚ ကာလီမာ တန္ကြ်န္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ ေတာင္ ဘက္ျခမ္းတြင္ အင္ဒိုးနီးရွားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ခ်င္းကပ္လွ်က္တည္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏အက်ယ္ အ၀န္းမွာ စတုရန္းမိုင္ (၁၂၇၃၁၆) က်ယ္၀န္းၿပီး။ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႔ေတာ္မွာ “ကြာလာလမ္ပူ”ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွ စ္ဇူလိုင္လတြင္ ေကာက္ခံထားသည့္မွတ္းတမ္းမ်ားအရ လူဦးေရမွာ ၂၂.၂သန္းရွိပါသည္။


မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းရာဇ၀င္မွာ တရုပ္ႏြယ္မ်ားမွဆင္းသက္လာၾကျခင္း ျဖစ္ေၾက ာင့္ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ B.C,1500,2000 .ခန္႔တြင္ တရုပ္ျပည္၊ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းမွ မြန္ဂိုႏြယ္ ဖြားတရုပ္မ်ားသည္ မေလးကြ်န္းဆြယ္ရွိ ကြ်န္းစုမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိအေျခခ်ခဲ့သည္မွ မေလးႏိုင္ငံသည္စ တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမိန္ဂိုတရုပ္မ်ားသည္ မေလးကြ်န္းစြယ္ကို မလကၠာၿမိဳ႕ျပတည္ေထာင္၍ အုပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည့္၊ ထိုသို႔မလကၠာၿမိဳကျပတည္ေထာင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည့္ ဘုရင္တို႔အားလည္း မလ ကၠာဘုရင္မ်ားဟု ေခၚဆိုခဲ့ၾက၏။ ထိုအခ်ိန္ကာလကို မေလးကြ်န္းစြယ္ကို မေလးရွားႏိုင္ငံဟု အမည္ မတြင္္းေသးေခ်၊ “မလႅာယုႏိုင္ငံေတာ္”ဟုသာ အမည္တြင္ခဲ့ေလ၏။

မလႅာယုႏိုင္ငံေခၚ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ B.C, 309, ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္ ပရိနိဗၺာန္စံလြန္ေတာ္မူၿပီးႏွစ္ေပါင္း (၂၅၀)အၾကာ တတိယဂၤါယနာတင္ၿပီးခ်ိန္မွ စတင္၍ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ထိုမေလးကြ်န္းစြယ္ကိုလည္း သု၀ဏၰဘူမိေဒသတြင္ပါ၀င္ေၾကာင္းကို ပညာရွင္တို႔က ယူဆၾကပါသည္။ တိက်ခိုင္လံုေသာသမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ သာသနာႏွစ္ (၉၀၀) ႏွင္ (၁၀၀၀)အတြင္း ခရစ္ႏွစ္၄-ရာစုႏွင့္ ၅-ရာစုတြင္း အိႏၵိယ၌အသံုးျပဳေသာသကၠတဘာသာျဖင့္ေရးထိုး သည့္ေသာဗုဒၶဘာသာက်မ္းစာေက်ာက္ခ်ပ္မ်ားစြာတို႔ကို မေလးရွားႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထို႔အျပင္ အဘိဓမၼာက်မ္းမွ ဂါထာေတာ္ သံုးပုဒ္အား ေရးထိုးထားသည့္ ရႊံ႔အုတ္ခ်ပ္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရၿပီး၊ အုတ္ေက်ာင္းတိုက္၃-တိုက္ႏွင့္ ေစတီေတာ္ (၅)ဆူကို ဘုရင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားႀကီးမႈ၍ ျပည္သူ၊ျပည္သား၊ဒကာ၊ဒကာမအမ်ားစုေပါင္းကာလႈဒါန္းတည္ေဆာက္ထားခဲ့ၾကေၾကာင္း ေရးထိုး ထားသည့္ ကမၺည္းေမာ္ကြန္းကိုလည္းေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ နခြန္ရွရီဓမၼရာဇ္ ေခၚ နခြန္ရွရီ တမၼရတ္ ဘြဲ႔ေတာ္ရွိသည့္ ေစတီေတာ္ႀကီးကိုလည္းေတြပရွိရသျဖင့္ ခရစ္ႏွစ္(၅)ရာစုခန္႕ကပင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ေရာက္ရွိျပန္႔ပြားေနၿပီး ေနလိုလလိုထြန္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။

ေရွ႔အေခၚသီရိ၀ိဇယႏိုင္ငံ ယခုအင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ခရစ္ႏွစ္(၇)ရာစုတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္း လင္းအားေကာင္းသည့္ ဗုဒၶႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ မေလးရွားကြ်န္းစြယ္မ်ားသို႔ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျပန္႔ ပြား ေအာင္ ေထာက္ပန္႔ခဲ့၏။ တရုပ္သုေတသီရဟန္းေတာ္ အီခ်င္း၏ (၇)ရာစုကုန္ခါနီး သြားေရာက္ခဲ့သည့္ သီရိ၀ိဇယႏိုင္ငံခရီးသြားမွတ္တမ္းတြင္ “သီရိ၀ိဇယ (ခ) အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္လြန္စြာ ထြန္းကားေနၿပီး ေရေျမဆက္စပ္လ်ွက္ရွိသည့္ မလႅာယုကြ်န္း (ခ) မေလးရွားႏိုင္ငံစေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လည္း ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျဖန္႔ေ၀ေပးေနၿပီး” ေထရ၀ါဒကိုအဓိကထားလက္ခံက်င့္သံုေနၿပီး မဟာယာန ၀ါဒအနည္းငယ္ရွိေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

မလႅာယုကြ်န္းေခၚ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ မူဆလင္တို႔အတင္းအဓမၼဘာသာေရး မတိုက္ခိုက္ မသိမ္းပိုက္မွီအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားမႈမွာလြန္စြာအားေကာင္းေလ၏။ မလႅာယုဘုရင္ကိုယ္တိုင္ပင္ ၀ိနည္းေတာ္ကိုနားလည္တတ္ကြ်မ္းလို၍ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္း ကိုေထာက္ရႈ၍ မေလးတြင္ ဘုရင္ႏွင့္ ျပည္သူ၊ျပည္သားတို႔၏ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အား ၾကည္ညိဳ ေထာက္ပန္႔မႈကို သိရွိနားလည္ခန္႔မွန္းႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ပုဂံျပည္ေခၚ ျမန္မာႏွင့္ မလႅာယုကြ်န္းေခၚ မေလးရွားႏိုင္ငံ တို႔အၾကားဘာသာေရးဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

A.D,11. ရာစုခန္႔တြင္ ပုဂံေနျပည္ေတာ္မွ သီဟိုဠ္တြင္ပရိယတၱိပညာမ်ားသင္ၾကားခဲ့သည့္ “အရွင္ဆပၸဒမေထရ္”သည္ (၁၀)၀ါအရတြင္ ပုဂံေနျပည္ေတာ္သို႔ျပည္လည္ၾကြခ်ီေတာ္မူလာၿပီး သီဟိုဠ္ မွ “အရွင္သီ၀လိ၊အရွင္တာမလိႏၵ၊အရွင္အာနႏၵာ၊ အရွင္ရာဟုလာ”ဟူေသာမေထရ္ေလးပါးကို ပုဂံေန ျပည္ေတာ္သို႔ပင့္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္၊ ေနာက္တြင္အရွင္ရာဟုလာသည္ ပုဂံေနျပည္ေတာ္မွ မလႅာယုကြ်န္း မေလးရွားသို႔ၾကြေရာက္ၿပီး ၀ိနည္းတရားေတာ္ကိုတတ္သိနားလည္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနေသာ မလႅာယု ဘုရင္အား ခုဒၵသိကၡာ၀ိနည္းက်မ္းကို အဖြင့္ဋီကာက်မ္းႏွင့္တကြသင္ေပးခဲ့၏။ ထိုမလႅာယုဘုရင္သည္ ၀ိနည္းက်မ္းေတာ္သင္ေပးသည့္ မိမိဆရာအရွင္ရာဟုလာအား ပတၱျမားသပိတ္ေတာ္ကိုလႈဒါန္ေလ၏။ ထိုမလႅာယုဘုရင္၀ိနည္းေတာ္သိၾကားေနခ်ိန္တြင္ ပုဂံေနျပည္ေတာ္တြင္ နရပတိစည္သူမင္းႀကီး ထီးနန္းစံေတာ္မူေနခ်ိန္သာသနာေတာ္ႏွစ္(၁၇၀၀)ခန္႔တြင္ျဖစ္ပါသည္။

A.D,15 ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္အာရတ္ႏြယ္ဖြား မူဆလင္တို႔သည္ ကုန္သြယ္ျခင္းအေၾကာင္းျပ ခ်က္ျဖင့္ ထိုမလႅာယုကြ်န္းႏွင့္ သီရိ၀ိဇယႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္လာၾကၿပီး၊အစပိုင္တြင္ မူဆ လင္တို႔သည္ ေဒသခံဗုဒၶဘာသာတို႔အား အေလွ်ာ့ေပါင္းသင္းကာ သေဘာထားျပည့္သေရာင္ အေယာ င္ေဆာင္၍ ဗုဒၶဘာသာဘုရင္ႏွင့္ ဘုရင္ႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားအား ေပါင္းသင္း၍ ၄င္းတို႔မ်က္ႏွာရေအာင္ အား ထုတ္ၾကၿပီး၊ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ၄င္းတို႔အရာေရာက္လာၾကသည့္အခါ ဗုဒၶဘာသာတို႔အား ေသြးခြဲျခင္း၊ ေသြးထိုးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုကုန္သည္မ်ားမွ မူဆလင္တို႔အား အလံုးအရင္းျဖင့္ေခၚ ယူ၍ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သီရိ၀ိဇယႏိုင္ငံ(အင္ဒို) ႏွင့္ မလႅာယုကြ်န္းဂမေလး)တို႔ကို စစ္တိုက္သိမ္းပိုက္လိုက္ၾက၏။ သတိလက္လြတ္ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေနၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာတို႔မွာ မူဆလင္ တို႔၏ ဓါးဖ်ား၀ယ္ မရႈမလွအသတ္ခံၾကရ၏။

ေဒသခံဗုဒၶဘာသာသမီးမ်ိဳတို႔အား မူဆလင္တေယာက္လွ်င္ အနည္းဆံုးေလးေယာက္ယူ၍ မူဆလင္ဦးေရးမ်ားပြားေစရန္သားေဖာက္ျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ၾက၏။ မူဆလင္ဦးေရမ်ားျပားလာေသာအ ခါ အာဏာပိုင္ဘုရင္မွာလည္း မူဆလင္ဘုရင္ျဖစ္လာကာ ေနာက္ဆံုး မလႅာယုကြ်န္းတြင္ ဗုဒၶသာသနာ ေတာ္မွာ ကြယ္ေပ်ာက္လုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ယေန႔မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ဗုဒၶဘာသာရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိက က်ားကန္ေပးထား သည္ မွာတရုပ္ႏြယ္ဖြားမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။မေလးအစိုးရသည္ ေရွ႔ေဟာင္းဗုဒၶဘာသာအေဆာက္အဦးတို႔အား အစေဖ်ာက္ခ်င္ၾက၏၊သို႔ေသာ္တရုပ္တို႔မွ ကမၻာယဥ္းေက်းမႈထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲစသည္တုိ႔ႏွင့္ ပူေပါင္း ကာ မေလးတို႔မဖ်က္ဆီးႏိုင္ေအာင္ လူအား၊ေငြအားတို႔ျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားၾကပါသည္။ တရုပ္တို႔သည္ဗုဒၶေန႕ ကဆုန္လျပည္႕(ေမလ)ႏွင့္ ၀ါဆိုလျပည္႔ေန႔တို႔ကို ရံုပိတ္ရက္မ်ားအျဖစ္သတ္ မွတ္ထားၾကၿပီး ညအခါတြင္ ေရာင္စံုမီးပန္းမ်ားထြန္းညွိ၍ ဘုရားအပူေဇာ္ခံ လွည့္လည္ေလ့ရွိၾကပါ သည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ (State Religion) အျဖစ္ အစၥလာမ္ဘာသာကိုသတ္မွတ္ထားသည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ ၃၂% ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ထိုအ ထဲတြင္တာအိုး၊ကြန္ျဖဴရွပ္စသည့္တို႔ကိုပါ ဗုဒၶဘာသာထဲထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္၏။ အမွန္တကယ္ ဗုဒၶဘာသာမွာည ၁၇.၃% ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိ၏။ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ တခ်ိန္တခါက ဗုဒၶသာသနာေတာ္ မည္မွ်ထြန္းကားခဲ့ေၾကာင္းကို မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ၀ိေသသအထူးျပဳနာမည္ျဖစ္သည့္ “ဗုဒၶဘာသာ ေစတီ ေတာ္မ်ားႏွင့္ မူဆလင္ဗလီမ်ား ေပါမ်ားေသာႏိုင္ငံ (The Land of Mosques and Pagoga ) “ကိုေထာက္ရႈ၍သိႏိုင္ေပသည္။ (ဗလီမ်ားသည္ ေနာက္မွသာတည္ေဆာက္ျခင္းသာျဖစ္)

မူဆလင္တို႔၏ အစၥလာမ္ဘာသာခ်ဲ႔ထြင္ျခင္းမွာ “ဘာသာတရား၏အဆံုးအမ၊ အစၥလာမ္၀ါဒ မ်ားကို ေဟာေျပာျခင္းျဖင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ဘာသာတရားတခုႏွင့္ မည္သို႔မွမသက္ဆိုင္သည့္ ခ်ဲ႔ ထြင္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဲပထြင္းၾကျခင္းျဖစ္၏။” မူဆလင္တို႔သည္ စစ္တိုက္၍၄င္း၊ မယားေျမာက္မ်ားစြာယူၿပီး သားေဖာက္၍၄င္း၊အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားတိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ ယခုလိုဒီမိုကေရစီ ေခတ္ကာလတြင္မူ ေရွ႔ကကဲ့သို႔မူဆလင္တို႔သည္ စစ္တိုက္၍ ဘာသာျပန္႔ပြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ ၍မရေ တာ့ေခ်၊ ( အယ္(လ္)ကိုက္ဒါး ကဲ့သို႔ေသာမူဆလင္တို႔ကား ၄င္းမူ၀ါဒကိုပဲဆက္လက္က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္) ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကိုခုတံုးလုပ္၍ အစၥလာမ္ဘာသာတိုးပြားေအာင္လုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။ သားေဖာက္သာသနာျပဳနည္းကိုကားယခုထက္တိုင္က်င့္သံုးလွ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

မူဆလင္တို႔သည္ ေခတ္ကာလမေကာင္းသည့္အခါ ရိုးရိုးကုတ္ကုတ္ေန၍ ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ မ်ားႏွင့္ မဏာသင့္ေအာင္ေပါင္းသင္းၿပီး ေခတ္ကာလေကာင္းသည့္အခါတြင္မူ အခြင့္အေရးကိုဦးဆံုး ယူတတ္ၾကပါသည္။ ကမၻာ့သမိုင္းကိုအသာထားလို႔ ျမန္မာ့သမိုင္းေလာက္ကိုပင္ ေလ့လာၾကည့္မည္ဆို ပါက မူဆလင္တို႔၏ သေဘာကိုေကာင္းစြာရိပ္မိလာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး မရမီက မူဆလင္တို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႔တို႔ႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ေပါင္း၍ အိမ္ရွင္ျမန္မာတို႔အား ဒုကၡေပးခဲ့ ၾကၿပီး ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခါတြင္လည္း ၄င္းတို႔မွ ဦးစြာအခြင့္အေရးယူခဲ့ၾကေပသည္။ ျမန္မာျပည္သည္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ-၄-ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရးရ၏ လြတ္လပ္ေရးရ၍ ရက္ပိုင္း မွ်သာရွိတဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ မူဆလင္နယ္ခ်ဲ႔ ဘဂၤါလီ “မူဂ်ာဟစ္”သူပုန္တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အား သိမ္းပိုက္ရန္ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲဆင္ႏြဲကာ အခြင့္အေရးလက္တဆံုးယူခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ ေရးအား အကာအကြယ္ယူအသံုးခ်ခဲ့ၾကေလ၏။

စစ္အာဏာရွင္ေခတ္တြင္လည္း မူဆလင္တို႔သည္ ထိုအာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ေပါင္း၍ ျမန္မာတိုင္း ရင္းသား၊တိုင္းရင္သူမ်ားအား စိတ္တိုင္းက်ေစာ္ကားအႏိုင္က်င့္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔အႏိုင္က်င့္ခံ တိုင္း ရင္းသားတို႔မွာ အာဏာရွင္မ်ားအားသြားေရာက္တိုင္ၾကားပါကလည္း မူဆလင္ေငြေၾကး ၾသဇာခံျဖစ္ ေနသည့္ အာဏာပိုင္တို႔မွာ မည္သည့္အေရးယူမႈမွ်မလုပ္သျဖင့္ ျမန္မာတို႔မွာ ကုလားေစာ္ကား အႏိုင္ က်င့္သမွ် အံ့က်ိတ္ခံခဲ့ရရွာပါသည္။

ယခုမ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္မူလည္းအားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း ခရစ္ႏွစ္(၂၀၁၀)တြင္ ေရြးေ ကာက္ပြျပဳလုပ္၍ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီအနည္းငယ္ပံုေပၚ၍ ရုပ္လံုးေပၚလာသည့္ (၂၀၁၂)တြင္ ၄င္းမူဆလင္တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီအားခုတံုးလုပ္ အခြင့္အေရးယူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမ၊ဘာသာ၊ သာသနာ၊လူမ်ိဳးတို႔အား ေစာ္ကားက်ဴးေက်ာ္ၾကေလ၏။ ယခုတႀကိမ္တြင္မူ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ထက္ပို ၍ဆိုး ၀ါးေလ၏ ၊၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုသာ ဂ်ီဟတ္လုပ္ရန္စက်ဴေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့ ရာ၊ ယခုမူ တႏိုင္ငံ လံုးအတိုင္းအတိုင္ျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ အခ်ိတ္အဆက္မိမိျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားလာၾကသည္ ကိုေတြ႔ျမင္ရေပသည္။ထိုသို႔တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတိုင္ျဖင့္ ရန္စက်ဴေက်ာ္ရဲၾကသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဏာရအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အတိုင္းအခံ အဖြဲ႔အစည္းအၾကား အျမတ္ထုတ္အျပစ္ပံုခ်မႈမ်ား သည္လည္း တခုအပါအ၀င္ျဖစ္၏။

ျပႆနာျဖစ္ျခင္း၏ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းရင္းတိုင္းမွာ အိမ္ရွင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားမွ ရန္စျခင္းေၾကာင့္မ ဟုတ္ပဲ၊ ဧည့္သည္မူဆလင္မ်ား၏ အကြက္က်က်စီစဥ္ျပႆနာရွာရန္စမႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ မူဆလင္မ်ားမွရန္စသည့္အခါတြင္ အတိုက္အခံမ်ားမွ မသိသေယာင္ေနတတ္ၾကေပမဲ့လည္း၊ အႏိုင္ က်င့္ ေစာ္ကားခံရသည့္ အမိတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ျပန္လည္ခုခံကာကြယ္ၾကသည့္အခါမွ အသံ ထြက္ လာၾက သည္မွာလည္း တႀကိမ္မကေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ဆိုင္မႈမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်၊ ထိုသို႕အတိုက္ အခံမ်ား၏ ခုခံကာကြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္လည္း မူဆလင္တို႔၏ရန္စေစာ္ကားမႈကို အျပစ္မရွိသကဲ့ သို႔ျဖစ္ၿပီး၊မူဆ လင္တို႔အား ရန္စႏိုင္ေစရန္ အခြင့္အေရးေပးေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေစပါသည္။ဒီအခ်က္ကို အတိုက္အခံမ်ား အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာက္ထားဖို႔လိုပါသည္။ သမိုင္းတရားခံအမ်ိဳး သားေရး သစၥာ ေဖာ က္၊သူခိုးဓါးရိုးကမ္းမျဖစ္ေစရန္ ႏွစ္ဖက္လံုးက အထူးသတိထား ဆင္ျခင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ေရးႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ တဖြဲ႔တဖြဲ႔အျပစ္ပံုခ်၊ေခ်ာက္တြန္းကာမေနၾကပဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လံုၿခံဳးေရးႏွင့္၊ အမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာေတာ္ အရွည္ခန္႔ တည္တံ့ေရးအတြက္ လက္တြဲညီညာစြာေဆာင္ရြက္သင့္ ၾကပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႕သည္ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာကို မူဆလင္ေတြကမတရားေသာနည္းျဖင့္ ၀ါမ်ိဳသြားႏိုင္တယ္ဆိုတာ အေျခအျမစ္မရွိပါဘူး၊ အစိုးရိမ္လြန္ေနၾကတာပါ”ဟု သမိုင္းကိုမေလ့လာၾကပဲ ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို ၾကားေနေတြ႔ေနရပါသည္။ တခ်ိန္တခါကဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး မ်ားျဖစ္ ၾကတဲ့၊အာဖဂန္နစၥတန္၊ပါကစၥတန္၊အီရတ္၊အီရန္၊ဆီးဒီယား၊ေဂ်ာ္ဒန္၊အင္ဒိုနီးရွားမေလးရွား၊မေလးရွားႏွင့္ ကရွိမီးယားေဒသတို႔ကို မူဆလင္တို႔အတင္းအဓမၼ၀ါးမ်ိဳျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္မွာ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ အေဆာက္အဦးေဟာင္းတို႔ကိုက သက္ေသခံလွ်က္ရွိပါသည္။ထိုသို႔မူဆလင္မ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာ ကို၀ါးမ်ိဳခဲ့သည္မွာ အစၥလာမ္၀ါဒကို ထိုသမိုင္းသက္ေသမ်ားကို မေလ့လာၾကပဲ တတ္သိနား လည္အရွ ည္ေတြးသူတို႔၏ သတိေပးစကားကို မနာခံ၊မလိုက္နာသူတို႔သာ အသိတရားကင္း စံုလံုးကန္းမ်ားသာ ျဖစ္၏။

တခ်ိန္တခါက ကမၻာမွာ ၁၀-ပံုပံုလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာသည္ ၈-ပံုနီးပါးခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး၊ ယခုမူေျပာင္းျပန္ ျဖစ္၍သြားေခ်၏။ ထိုသို႔ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမ်ား၀ါးမ်ိဳခံရျခင္းမွာ မူဆလင္ဘာသာ၏ဘာသာတရားကို သေဘာက်ႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍ ဘာသာေျပာင္းျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ၊ အတင္းအဓမၼတိမ္းသြင္း ျခင္းေ ၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။ မူဆလင္မ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံတို႔အားမ၀ါးမ်ိဳႏိုင္ပဲ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမ်ားကိုသာ ၀ါးမ်ိဳႏိုင္ၾကသည္မွာလည္း ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ခႏၱီတရားႏွင့္ ေပ်ာ့ညံ့ျခင္းကို မကြဲျပားျခင္း၊ ဗုဒၶတရား ေတာ္ႏွင့္အညီ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးတိုင္ပင္ညီညႊတ္စြာ ဣႆာ၊မစၦရိယကင္းကင္းျဖင့္ မေနခဲ့ၾက၍ မူဆလင္တို႔၏ အလြယ္တကူ ေသြးခြဲ၀ါမ်ိဳးျခင္းကိုခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း မူဆလင္တို႔သည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတို႔အားနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ေစာ္ကား အႏိုင္က်င့္ေနသည္မွာလည္း ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းလိုလိုပင္ျဖစ္၏။ မူဆလင္တို႔သည္ အမိျမန္မာျပည္အား ၀ါမ်ိဳရန္အတြက္အကြက္က်က်၊ အစီအစဥ္တက်လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ေသျခာေလ့လာၾကည့္သူ တိုင္းသိျမင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။မူဆလင္တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊တိုင္းရင္သူတို႔အား သိမ္းပိုက္ ယူျခင္းျဖင့္၀ါးမ်ိဳေနရံုမကပဲ၊ အတြင္းကလႈိက္စား၍ ၀ါးမ်ိဳးေနၿပီျဖစ္သည္။

အာဏာရွိပါတီမ်ား၊ ပါ၀ါရွိ ပါတီမ်ားတို႔အားအတြင္းလူအျဖစ္ပူကပ္၍ ေသြးခြဲေနၾကေပ၏။ သစ္ပင္တပင္တြင္ သစ္ရြက္သစ္ကိုင္း မ်ားတြင္က်ေရာက္ေနေသာ ပိုးပြားမ်ားကို အလြယ္တကူႏိွမ္ႏွင္းလို႔ရေပမဲ့လည္း ၊ အတြင္းအျမစ္ပိုင္း လူမျမင္ႏိုင္ရာေနရာတြင္ ပိုးက်ေနပါက သတိမထားၾကမိေတာ့ပဲ ေနာက္ဆံုး အပင္ဗုန္းဗုန္းလဲမွသာ သတိထားမိၾကေလ့ရွိပါသည္။ ထိုအတူမူဆလင္တို႔သည္ ယခုအခါ အတြင္းအျမစ္မ်ားမွ တြယ္ကပ္ လွ်က္ ၀ါးမ်ိဳဖ်က္ဆီးေနၾကေလၿပီ၊ ထိုအျမစ္ကိုဖ်က္ဆီးေနျခင္းသည္ အကိုင္း၊အရြက္ထက္ပို၍ အႏၱရာယ္မ်ားသလို၊ေတြ႔ျမင္ရန္၊ႏႈိမ္ႏွင္းရန္လည္း မ်ားစြာခက္ခဲလွပါသည့္၊ထို႔ေၾကာင့္ အဖ်က္ပိုးမ်ား အားမေကာင္းခင္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျပတ္ျပတ္သားသား ေပါင္းစုအားျဖင့္အျမစ္ျပတ္ေအာင္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားသင့္လွပါသည္။


(အမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာေတာ္အက်ိဳး၊သည္ပိုးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ)

ဓမၼ၀ီရ အရွင္ေတဇနိယ
ဗုဒၶဂယာ၊အိႏၵိယ
www.ashintejaniya.com

Read More(အျပည့္အစံုဖတ္လိုလ်င္).......

Friday, November 29, 2013

မြတ္ဆလင္မတစ္ဦး အလႅာဟ္ရွင္ ေစာင္မႏိုင္ရန္ မိမိသားသမီး(၄)ဦးတို႔အား လည္လွီးသတ္ျဖတ္ၿပီး အလႅာဟ္ရွင္အား ယစ္ယူေဇာ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ စံပါယ္ကုန္းေက်းရြာမွ မရိုအားဇားေဘဂြန္ (ဘ) ေအဇားမွ်ာ ဆိုသူသည္ ၄င္း၏ သားသမီး (၄)ဦးတို႔အား ကိုယ္တိုင္ လည္လွီးသတ္ျဖတ္ၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ယစ္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။


အဆိုပါ မရိုအားဇာေဘဂြန္ (၃၅)ႏွစ္သည္ စား၀တ္ေနေရးအဆင္မေျပလည္ျခင္း၊ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ထံမွ ကုသိုလ္ရယူလိုျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ၄င္း၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္သည့္ မႏူရ္ဆာမန္၊ အဒူရာမာန္၊ မယာစ္စမိန္၊ ႏူရ္အာတစ္တို႕အား မိမိအိမ္ႏွင့္ ကိုက္ ၂၀ခန္႕ ေ၀းေသာ လယ္ကြင္းသို႕ တစ္ဦးခ်င္းစီ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာရဲ႕ အယူ၀ါဒအတိုင္းလည္လွီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ သူမသည္ အာရ္ဗီဖတ္စာ (၈)တန္းထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္သူျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္ ။

သူမကိုယ္တိုင္လည္း သူ႕သားသမီးမ်ားအား မိမိကိုယ္တိုင္သတ္ျဖတ္ျပီးယာဇ္ပူေဇာ္ခဲ့ပါေၾကာင္း ၀န္ခံထြက္ဆိုခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ တရားလိုျပဳ တရားစြဲဆို ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Credit to:
https://www.facebook.com/pages/Share-Arakan-News/476001089123036

Read More(အျပည့္အစံုဖတ္လိုလ်င္).......

Thursday, November 28, 2013

ဖန္ဆင္း႐ွင္ ႐ွိႏိုင္/မ႐ွိႏိုင္…

ဖန္ဆင္း႐ွင္ ႐ွိႏိုင္/မ႐ွိႏိုင္ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ဗုဒၶ ဘာသာမွတပါး က်န္ဘာသာအားလံုးနီးပါးဟာ ဖန္ဆင္း႐ွင္ နတ္ဘုရား(လူသားဘုရားမဟုတ္)ကို လက္ခံယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ဘာသာအားလံုးကို ျခံဳငံုေျပာရလွ်င္ ဖန္ဆင္း႐ွင္မ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ႏိုင္ငံက ေငြေၾကးေစ်းကြက္လို အလြန္ေဖာင္းပြေနတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ဟိႏၵဴမွာ ျဗဟၼာ၊ ဂ်ဴးမွာ ဂ်စ္ဟိုးဗာ(ေယဟိုး၀ါ)၊ ခရစ္မွာ ေဂါ့ဒ္၊ အစၥလာမ္မွာ အလႅာဟ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဖန္ဆင္း႐ွင္ ကိုယ္စီ ႐ွိ ၾကပါတယ္။ ဖန္ဆင္း႐ွင္တစ္ဦးဦးက အမွန္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ က်န္ ဖန္ဆင္း႐ွင္၀ါဒအားလံုးဟာ အလိမ္ အညာေတြခ်ည္း ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ ဒါေၾကာင့္ ဖန္ဆင္း႐ွင္ ဘာသာ၀င္ေတြဟာ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ မွားတယ္လို႔ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုတာမ်ိဳး မလုပ္ရဲၾကပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ ဟာ ဘ၀တူ ျဖစ္ေနၾကလို႔ပါပဲ။ တခါတရံ သူတို႔ဟာ ဖန္ဆင္း႐ွင္တစ္ဦးတည္းကိုပဲ နာမည္ အမ်ိဳး မ်ိဳး တပ္ၿပီး ကိုးကြယ္ေနၾကသလိုလို ေျပာဆိုေနၾကတာကိုလည္း ၾကားရဖူးပါတယ္။

ဖန္ဆင္း႐ွင္တစ္ဦးတည္းကို နာမည္ေျပာင္းၿပီး ကိုးကြယ္တာပါလို႔လည္း သူတို႔ ၀န္မခံၾကပါ ဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ ေနာက္မွေပၚတဲ့ ခရစ္ယာန္ႏွင့္,အစၥလာမ္တို႔ဟာ ဟိႏၵဴႏွင့္ ဂ်ဴးဖန္ဆင္း႐ွင္ ေယေဟာဝါ တို႔ကိုပဲ နာမည္ေျပာင္းၿပီး ကိုးကြယ္ေနရသလို ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ သမိုင္းေၾကာင္းမ႐ွိတဲ့အတြက္ မေသခ်ာ မေရရာတဲ့ ေဟာေျပာခ်က္ေတြကိုပဲ စမ္းတ၀ါး၀ါနဲ႔ လက္ခံယံုၾကည္ေနရ႐ွာပါတယ္။

ဤကမၻာႀကီးကို ဖန္ဆင္း႐ွင္တစ္ဦးဦးက ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြ လက္မခံၾကပါဘူး။ ကမၻာႀကီးကို ေလ့လာလုိက္တဲ့အခါ “ဖန္ဆင္း႐ွင္က ဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့ အရိပ္အေရာင္ (သို႔) သက္ေသခံအေထာက္အထား (သို႔) သဲလြန္စ တစ္ခုမွ မေတြ႕ရပါဘူး”လို႔သာ သိပၸံပညာ႐ွင္ ေတြ ဆိုခဲ့ၾကတာပါ။ ဖန္ဆင္း႐ွင္က ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒီဖန္ဆင္း႐ွင္ဟာ အဂတိ လိုက္စားတတ္ပါသလားဆိုတာ စဥ္းစားစရာ႐ွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ၎ဟာ လူေတြကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကမၻာေျမႀကီးကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘက္လိုက္ၿပီး မညီမမွ် ဖန္ဆင္းခဲ့လုိ႔ပါပဲ။ ဖန္ဆင္း႐ွင္ မဖန္ ဆင္းခဲ့တဲ့ အျခားအျခားေသာ ၿဂိဳဟ္နကၡတ္တာရာေတြ ဘီလ်ံေပါင္း မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ေတြ႔႐ွိ ရျခင္းဟာလည္း ဖန္ဆင္း႐ွင္ကို ပိုမိုသံသယ႐ွိေစပါတယ္။ “အရာအားလံုးကို ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္” ဆိုရင္လည္း လူအမ်ား အျငင္းမပြားဖို႔ အမွတ္အသားမ်ား အထင္အ႐ွား ခ်န္ထားခဲ့သင့္ပါတယ္။

သိပၸံပညာရပ္မ်ားနဲ႔ ယုတၱိေဗဒမ်ား အလြန္ပင္ထြန္းကားတဲ့ ယေန႔ကမၻာႀကီးမွာ ဖန္ဆင္း႐ွင္၀ါဒ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေနတာဟာ အံ့ၾသစရာအလြန္ေကာင္းတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျဗဟၼာ(Brahma)၊ ေယဟိုး၀ါ(Gehovah)၊ ေဂါ့ဒ္(God)၊ အလႅာဟ္(Allah)-ဟူေသာ ကမၻာကို ဖန္ဆင္းၾကတဲ့ ဘုရားသခင္ေလးဦးထဲတြင္ တစ္ဦးဦးက အရင္ေပၚၿပီး ကမၻာကို ဖန္ဆင္း လိုက္ရင္ က်န္သံုးဦးအတြက္ ဖန္ဆင္းစရာ က်န္မွ က်န္ပါဦးမလား? အရင္ေပၚတဲ့ တစ္ဦးက (ၿပိဳင္ဘက္လို ခ်င္လို႔) က်န္သံုးဦးကို ဖန္ဆင္းခဲ့တာလား? ေလးဦးလံုး တၿပိဳင္နက္ေပၚတယ္ဆိုရင္လည္း တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး အလုအယက္ဖန္ဆင္းၿပီး ဒီဘုရားေတြ ရန္မျဖစ္ၾကဘူးလား? ဒါမွမဟုတ္ ဘုရားေလးပါးဟာ (ကြန္ဖရင့္) Conference လုပ္ၿပီး ေ၀ပံုက် ဖန္ဆင္းသြားတာလား? စသည္ျဖင့္ ေမးစရာ,ေတြးစရာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ အေျဖကိုေတာ့ ယခုထိ မသိရေသးပါဘူး။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တင္နက္ဆီျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္နက္႐ွဗီးရဲ႕ ဗန္ဒါဗစ္တကၠသိုလ္မွာ ၁၉၈၇-ခု ေလာက္က (တစ္လႏွစ္ႀကိမ္)က်င္းပခဲ့တဲ့ Multi-Creed Seminar လို႔ေခၚတဲ့ ဘာသာေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (ဘာသာေပါင္းစံု Conference) မွာ ဟိႏၵဴ, ဂ်ဴး, ခရစ္ယာန္ ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ေတြကို အထက္ပါအတိုင္း သီတဂူဆရာေတာ္က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုအခါ ဂ်ဴးဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက “သူတို႔ရဲ႕ ေယဟိုး၀ါ ဘုရားသခင္က အရင္ဆံုး ေပၚခဲ့ တယ္”ဟု ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ထိုအခါ-
သီတဂူ ။ ။ ဒါဆို အျခားဘုရားေတြ ဖန္ဆင္းဖို႔ ခ်န္ထားခဲ့ေသးလား? ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေနာက္ ေပၚ ဘုရားေတြက ပထမဖန္ဆင္းၿပီးသားကို Update(မြမ္းမံ) / Upgrade (အဆင့္ျမႇင့္) လုပ္တဲ့အေနနဲ႔ ဖန္ဆင္းခဲ့တာလား?
ဂ်ဴးဘုန္းႀကီး ။ ။ “အဲဒါေတာ့ က်ဳပ္လည္း မေျဖတတ္ဘူးဗ်ာ”
သီတဂူ ။ ။ “မေျဖတတ္ ေျဖတတ္ေအာင္ေျဖကြာ၊ ေနာက္တစ္ပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ မင္းရဲ႕ အေျဖ ငါေစာင့္မယ္”

ေနာက္တစ္လအၾကာ ေဆြးေႏြးပဲြျပန္စေတာ့-
သီတဂူ ။ ။ (ဂ်ဴးဘုန္းႀကီးကို) “မင္းအေျဖ ငါ ေစာင့္ေနတုန္းပဲ” လို႔ ေမးလိုက္တယ္။
ဂ်ဴးဘုန္းႀကီး ။ ။ “ဆက္ေစာင့္ပါဦး” တဲ့။
သီတဂူဆရာေတာ္က ဆက္လက္အမိန္႔႐ွိပါတယ္။ “အေမရိကန္က ျပန္သာ လာခဲ့ရတာ အဲဒီ ဂ်ဴးဘုန္းႀကီးဆီက အေျဖမရခဲ့ဘူး” ဟူ၍။

ေလာကမွာ ဖန္ဆင္း႐ွင္လို႔ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင္ ႐ွိ/မ႐ွိ ဆိုတာကိုေတာ့ ဘုရားသခင္ပဲ သိပါလိမ့္မယ္ ခင္ဗ်ား။

Credit to:
သမိုင္းေပးတဲ့သင္ခန္းစာ စာအုပ္မွ--

Read More(အျပည့္အစံုဖတ္လိုလ်င္).......

Monday, November 25, 2013

အစၥလာမ္ ဗလီမ်ားအား အင္ဂုိလာ အစုိးရ စတင္ဖ်က္ဆီး

အင္ဂုိလာနဳိင္ငံဟာ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ တားျမစ္ဆန့္က်င္တဲ့ ကမာၻမွာ ပထမဦးဆုံးေသာနဳိင္ငံအျဖစ္ အခုလုိ ဗလီေတြကုိ ဖ်က္စီးပစ္ျခင္းျဖင့္ ျပသလုိက္တာျဖစ္တယ္လုိ ့ဘာသာေရး ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ http://www.onislam.net/ အတိအလင္း ေဖၚျပလုိက္ပါတယ္။


လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ တရားေရးဝန္ၾကီးဌာန မွထုတ္ျပန္သည့္ ေနာက္ထပ္ အမိန္ ့မထြက္မခ်င္း ဗလီေတြအားလုံး ပိတ္ထားရမွာျဖစ္တယ္ ဟု အင္ဂုိလာ ယဥ္ေက်းမူ ့ဝန္ၾကီး ရုိဆာ ခရုဇ္ ဆီလ္ဗာက နဳိဝင္ဘာ ၂၂ ရက္ ေသာၾကာေန ့ကေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီး ဝန္ၾကီးက အင္ဂုိလာနဳိင္ငံရဲ ့ယဥ္ေက်းမူ ့ ဓေလ့ ထုံးစံနဲ ့ဆန္ ့က်င္တဲ့ ဒီလုိဘာသာေရးအေဆာက္အုံေတြကုိ အေလ်ာ့မေပးပဲ မျဖစ္မေန ဖ်က္စီးျပစ္ရမွာျဖစ္တယ္ လုိ ့ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအရ “ အင္ဂိုလာနိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္အယူဝါဒ ကို တရားဝင္ ပိတ္ပင္ျပီး ၊ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ဗလီမ်ားအားလံုးကိုလည္း တစ္လံုးမက်န္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ” သတင္းရရွိပါတယ္။

အင္ဂိုလာနိုင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ကလည္း ေရဒီယိုမိန္႕ခြန္းမွ “ အစၥလာမ္အယူဝါဒ ဆိုတာဟာ လိုရာဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒ တစ္ခုသာျဖစ္ျပီး ၊ ဘာသာတရား တစ္ခုအျဖစ္ ၎တို႔အေနျဖင့္ လံုးဝ လက္မခံႏုိင္ပါေၾကာင္း ” တရားဝင္ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ လုအန္ဒၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဗလီနွစ္လံုးကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းရန္ အမိန္႕ရထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကေျပာပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ နိုင္ငံရွိ “ ေခြးလို ဝက္လို သားေပါက္ေနသည့္ မြတ္ကုလားယုတ္မ်ား၏ မိႈလိုေပါက္ေနေသာ ဗလီမ်ားအားလံုး ” ကို အာဖရိကႏိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အင္ဂိုလာနိုင္ငံ လို ယခုခ်က္ျခင္း တရားဝင္ အျမန္ မဖ်က္သိမ္းနိုင္လွ်င္ေတာင္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအမွန္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တရားဝင္မွတ္တမ္းတင္နိုင္ၿပီး အာဏာရ အစိုးရအဖြဲ႕မွ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္
ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဆႏၵမဲေပးထားလို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္ေနသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားမွ တဆင့္ “ တရားမ၀င္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ဗလီမ်ား နွင့္ တရားမ၀င္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အာေရဗ်ီ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ဥပေဒနွင့္အညီ တရားဝင္ အျမန္ဖ်က္သိမ္းေပးေရး အဆိုအား လႊတ္ေတာ္၌ အဆိုတင္သြင္းေပးပါရန္
” မိမိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္မင္းမ်ား ထံ ဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆိုၾကပါလို႔ တိုင္းျပည္ ၊ အမ်ိဳး ၊ ဘာသာ ၊ သာသနာေတာ္ႀကီး နွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အက်ိဳး ေမွ်ာ္မွန္း၍ နိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

Credit to:
စေနသား

မူရင္းလင့္
http://www.onislam.net/english/news/africa/466297-angola-bans-islam-destroys-mosques.html

Read More(အျပည့္အစံုဖတ္လိုလ်င္).......

Friday, November 22, 2013

ဗုဒၶ၏ မိန္႔ခြန္းသံ ႏွင့္ တမန္ေတာ္မ်ဒ္ မိုဟာမက္(ဆြ) ေျပာစကား ဘယ္လိုကြာသလဲ

“ဗုဒၶ” သည္ ကမာၻေပၚ႐ွိ မည္သည့္ ဘာသာ အယူ၀ါဒ ထူေထာင္ ဖြဲ႔စည္းသူမွ် မျပဳလုပ္၀ံ့၊ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ“ထူးျခားအံ့ဖြယ္ ကမာၻေက်ာ္ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္”ကို ရဲ၀ံ့ ျပတ္သားစြာ ေဟာၾကားခဲ့ ပါသည္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ေကာသလတိုင္း၊ ေကသမုတၱိ႐ြာသား၊ ကာလာမ လူမ်ိဳးတို႔ကို ေဟာၾကားေသာ “ကာလာမသုတၱန္” သည္ “အမွန္တရားကို ႐ွာေဖြသူ တစ္ဦးထံသို႔ ဗုဒၶ၏ လက္ေဆာင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္” တရားတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
ဤ သုတၱန္တရားေတာ္မွ ဗုဒၶ၏ မိန္႔ခြန္းသံသည္ အေတြးအျမင္ မႈန္၀ါးေနသူကို အလင္းေရာင္ျခည္ ရေစေသာ “မီး႐ႈးတန္ေဆာင္ပမာ” ျဖစ္ပါသည္။
ဘာသာေရး ထံုးတမ္းစဥ္လာ ၾကားတြင္ ေတြေ၀ေငးေမာ ေနသူမ်ားကို သစၥာတရား လမ္းမွန္ဆီသို႔ တက္တက္ၾကြၾကြ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ ေပးလိုက္ေသာ ၾကည္လင္ ခ်ိဳျမသည့္ “ဓမၼေခါင္းေလာင္းသံ”လည္း ျဖစ္ေပသည္။

ဗုဒၶ ၏ ထို မိန္႔ဆိုခ်က္မွာ……
“အို….ကာလာမလူမ်ိဳး အမ်ိဳးေကာင္းသားတို႔…၊ သင္တို႔သည္ လက္ခံက်င့္သံုး အပ္ေသာ အမွန္တရား ဓမၼတို႔ကို ဤ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ျဖင့္ ဆင္ျခင္စိစစ္၍ ဆံုးျဖတ္ အားထုတ္ၾက ကုန္ေလာ့…။
(၁) ဤတရားေတာ္သည္ မိ႐ိုးဖလာ ေ႐ွးအစဥ္အဆက္က ေျပာၾကား သိမွတ္ လာခဲ႔တာပဲလို႔ “ေ႐ွးစကား” ျဖစ္႐ံုနဲ႔လည္း အယူ၀ါဒတစ္ခုကို လက္မခံလိုက္ပါ နဲ႔ဦး။
(၂) ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ က်င့္သံုးလာခဲ႔တဲ႔ “ဓေလ့ထံုးစံ” ျဖစ္႐ံုနဲ႔ပဲ အားလံုးကို အမွန္ျဖစ္တယ္ လို႔ ယူဆၿပီး လက္မခံလိုက္ပါနဲ႔ဦး။
(၃) လူအမ်ားက ေျပာေနၾကတာပဲ ဆိုၿပီးေတာ့ လူသိထင္႐ွား “နာမည္ ေက်ာ္ၾကား႐ံု” နဲ႔ မစံုစမ္း မဆင္ျခင္ဘဲ အဲဒီ အယူ၀ါဒကို လက္မခံလိုက္ ပါနဲ႔ဦး။
(၄) “ေ႐ွးေဟာင္း စာေပက်မ္းဂန္” ေတြထဲမွာ ေရးထားတာပဲ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း အလြယ္ တကူ လက္မခံ လိုက္ပါနဲ႔ဦး။
(၅) မိမိဥာဏ္႐ွိသမွ် ေတြးေခၚ ႀကံဆထားတဲ႔ “အယူအဆ” ကိုလည္းပဲ မွန္လွၿပီ လို႔ မသတ္မွတ္ လိုက္ပါနဲ႔ဦး။
(၆) အဲဒီတရား အယူအဆဟာျဖင့္ ေထာက္ပံ့ အမွီျပဳအပ္တဲ႔ “နည္းနာ နိႆယ” ေတြ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ႐ွိေနတာဘဲ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း အလြယ္ တကူ လက္မခံလိုက္ပါနဲ႔ဦး။
(၇) မိမိဘာသာ “ေတြးေခၚႀကံစည္ ဆင္ျခင္ၿပီး” ဟုတ္လွၿပီ လို႔ သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္႐ံုနဲ႔လဲ မွန္လွၿပီ လို႔ မယူဆ လိုက္ပါနဲ႔ဦး။
(၈) ဒီတရား အယူအဆေတြ ဟာျဖင့္ မိမိစဥ္းစား ေတြးေတာ ထားတာေတြနဲ႔“တူညီတာပဲ” ဟု ဆို႐ံုမွ်နဲ႔ လည္း အမွန္ေတြဘဲ လို႔ လက္မခံလိုက္ ပါနဲ႔ဦး။
(၉) အမ်ားက “ေလးစား႐ိုေသ အပ္တဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး” ရဲ႕ ေျပာတဲ့ စကားပဲ ဆိုၿပီး ေတာ့လည္း မဆင္မျခင္ပဲ မယံုၾကည္ လိုက္ပါနဲ႔ဦး။
(၁၀) ငါတို႔ ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္ခ်စ္ခင္တဲ႔ “ငါတို႔ဆရာသမား” ေျပာၾကားတဲ့ စကားပဲ ဆိုၿပီေတာ့လည္း အၿပီးသတ္ လက္ခံ ယံုၾကည္မႈကို မျပဳလိုက္ပါနဲ႔ဦး။
“ကာလာမ လူမ်ိဳးတို႔……
သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ ဦးစြာဆင္ျခင္ သံုးသပ္ကာ…..
ဤတရားတို႔ကား.. မေကာင္းမႈ တရားတို႔ေပတည္း။
ဤတရားတို႔ကား.. အက်ိဳးမဲ႔ အျပစ္ကိုသာ ျဖစ္ေစေသာ တရားတို႔တည္း။
ဤတရားတို႔ကား.. ပညာ႐ွိတို႔ ကဲ႔ရဲ႕အပ္ေသာ တရားတို႔တည္း။
ဤတရားတို႔ကား.. ဆင္းရဲ ဒုကၡအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း မဟုတ္ေသာ တရားတို႕ေပတည္း……ဟု ေ႐ွာင္႐ွား ပယ္စြန္႔သင့္သည္ တို႔ကုိ စြန္႔ပစ္ကာ လက္ငင္း အက်ိဳးေက်းဇူး အမွန္တကယ္ ျပဳႏိုင္ေသာ တရားတို႔ကိုသာ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးၿပီးမွ ယံုၾကည္ လက္ခံၾကပါ….ဟု ပြင့္လင္းစြာ မိန္႔ၾကားခဲ႔ ပါသည္။

“ဘာသာအယူ၀ါဒ ဂိုဏ္းဂဏ ထူေထာင္သူတို႔သည္…
ငါ့ကိုသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ ၾကရမည္။
ငါေျပာသည့္ အတိုင္းသာ ျပဳလုပ္ၾကရမည္။
ငါ့ကို မယံုၾကည္လွ်င္ အျပစ္႐ွိသည္။ ငရဲ သို႔က်ေရာက္ေစရမည္။”… ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ေဟာေျပာ၍ လူစုေနခ်ိန္တြင္……”

“ဗုဒၶ” က…
“ငါေျပာတာကိုလည္း ရမ္းၿပီး မယံုလိုက္ပါနဲ႔ဦး။ ဆင္းရဲဒုကၡ ၿငိမ္းေအးၿပီး ခ်မ္းသာသုခကို ျဖစ္ေစတဲ႔ …. သစၥာ(၄)ပါး၊ မဂၢင္(၈)ပါး.. တရားဓမၼကို ဦးစြာ က်င့္သံုးၿပီး ကိုယ္တိုင္ ပစၥဳပၸန္မွာ လက္ေတြ႕ သဘာ၀က်က် အက်ိဳးခံစားရမွ ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ လက္ခံၾကပါ”…ဟု.. ေဟာၾကားရဲျခင္းသည္…
ဓမၼ၏ ျမင့္ျမတ္မွန္ကန္ေသာ.. ဂုဏ္ေတာ္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ၿပီး၊ ကမာၻေပၚ႐ွိ ဘာသာအယူ၀ါဒ မ်ိဳးစံုတို႔ အတြက္ “အံ့ၾသ တုန္လႈပ္ဖြယ္ မိန္႔ခြန္းေတာ္ တစ္ရပ္ ” ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။


Credit to:
“ဓမၼရသ စာစုမ်ား” အမွတ္(၂)၊ (စာ-၁၄)

Read More(အျပည့္အစံုဖတ္လိုလ်င္).......

ရခုိင္ျပည္နယ္ၾကီးကုိ ကာကြယ္ၾက

ျပည္ေထာင္စုတ၀ွမ္းလုံးမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားအေပါင္းတုိ ့ -

ဦးဇင္း၀ီရသူ ရခုိင္အေရးနဲ ့ပတ္သက္ျပီး စကားေျပာေနပါတယ္။

ရခုိင္အေရးအခင္းဟာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့အေရးတခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာတမ်ဳိးသား လုံးရဲ့အေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤလီရဲ့ေနာက္ကြယ္မွာအာရပ္ကမၻာရွိေနေပမဲ့ ရခုိင္ေတြရဲ့ဘက္ကုိ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားေတြေတာင္ မရွိတာကုိေတြ ့ေနရပါတယ္။ ဘဂၤလီေတြကုိ ၀ါကာအူဒင္ ကဦးေဆာင္ေန ျပီးေတာ့ ၀ါကာအူဒင္ကုိ ဂ်လာလာနီက ျကုိးကုိင္ေနတာပါ။ အာရပ္ကမၻာရဲ့ေထာက္ပံ့မူေတြနဲ ့ ၀ါကာ အူဒင္တုိ ့ ဂ်လာလာနီတုိ ့က ဘဂၤလီေတြကုိ အမိန္ ့ေပးျပီးေတာ့ စနစ္တက် ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေနၾက တာပါ။

[Ref:http://anti786.blogspot.kr/2012/08/rohingya-independence-state.html]
ျပီးခဲ့တဲ့ ေမလက ျမဳိ ့သုံးျမဳိ ့ကုိအပုိင္သိမ္းဖုိၾကံတဲ့ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲ ျမဳိ ့သိမ္းတုိက္ပြဲ ထင္ရွားပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြကုိ စိတ္ၾကြေဆးေတြေၾကြးျပီးေတာ့ ေရွ ့ဆုံးကေန တုိက္ခုိင္းတာလည္း အာရပ္ စစ္ဗုိလ္ေတြပါပဲ။ အာရပ္စစ္ဗုိလ္ေတြဟာ အမ်ဳိးသၼီး၀တ္စုံေတြ ၀တ္ျပီးေတာ့ တုိက္ပြဲထဲမွာ ရုပ္ဖ်က္ျပီး ေတာ့ပါလာပါတယ္။ ျမဳိ ့သုံးျမဳိ ့တုိက္ပြဲကုိရွစ္ေလးလုံးေန ့မွာ က်င္းပဖုိ ့စီစဥ္ထားေပမဲ့ ရုတ္တရက္ ေတာင္ကုတ္ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ သူတုိ ့တေတြဟာသတုိ ့ကုိယ္သူတုိ ့ ယုံၾကည္မူ အားၾကီးျပီးေတာ့ - စစ္သင္တန္းေတြတက္ခဲ့တယ္ လက္နက္ေတြျပည့္စုံျပီဆုိတဲ့ သေဘာနဲ ့ ေမလမွာ အခ်ိန္မတုိင္ပဲနဲ ့ ျမဳိ ့သုံးျမဳိ ့ကုိသိမ္းတဲ့ တုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့တာပါ။

မေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မေက်ပြဲ အခုအခ်ိန္မွာ ထပ္ႏႊဲေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္လုိထပ္ႏႊဲဖုိ ့ အတြက္လည္း ရခုိင္ျပည္ကုိ +ုိ +င္ +်ာ ႏုိင္ငံေၾကညာထားတာက သက္ေသရွိေနပါတယ္။ +ုိ +င္+်ာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ေၾကညာလုိက္တာဟာ ရခုိင္ျပည္ကုိ အစၥလန္မစ္ စတိတ္ ထူေထာင္မယ္လုိ ့တရား၀င္ အသိေပးလုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကညာထားတဲ့အတုိင္း တုိက္ခုိက္ေနပါျပီ။

ရခုိင္အေရးအခင္းဟာ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းလုံး၀မဟုတ္ပါဘူး။ က်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲ သက္သက္ ဂ်ီဟတ္ စစ္ပြဲ သက္သက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုိျပီး၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာက ပါတီအဖြဲ ့အစည္းေတြက ရခုိင္ အေရးကုိ လစ္လွ်ဴရွဴထားၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူအတြက္ဖြဲ ့စည္းထားတာမွန္ရင္ ျပည္သူကုိကာကြယ္ၾကပါ။ တုိင္းျပည္အတြက္ ဖြဲ ့စည္းထား တာမွန္ရင္ တုိင္းျပည္ကုိ ကာကြယ္ၾကပါ။ ရခုိင္အေရးဟာ တမ်ဳိးသားလုံးအေရးျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ နားလည္ၾကပါ။ ရခုိင္ျပည္သူေတြကုိ ကာကြယ္ၾကပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ၾကီးကုိ ကာကြယ္ၾကပါ။ ရခုိင္ ျပည္သူေတြ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္အမိျမန္မာျပည္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ ့အခ်ိန္တန္ျပီလုိ ့ ဦးဇင္း ၀ီရသူ အတိအလင္းေၾကညာပါရေစ။


ဆရာေတာ္ ဦး၀ိရသူ၏ မြက္ၾကားခ်က္ (ဗြီဒီယုိ ရုပ္သံ)
https://www.facebook.com/photo.php?v=239043939557406

Creditto:
လွဳိင္ဘြား/၈၈

Read More(အျပည့္အစံုဖတ္လိုလ်င္).......