နဗီမ်ားကို ဆဲေရးတိုင္းထြာသူမူဆလင္တို႔အားၾကီေလးေသာအျပစ္စီရင္လတၱံ႕

အဆံုးအစမရွိ က်ယ္ဝန္းေသာ ဤ မဟာကမၻာအျပားၾကီးအား ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေသာ အလႅာဟ္ရွင္၏ ဆႏၵေတာ္မပါဘဲ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအရာဟူသည္ ဤ စၾကာဝဠာအျပားၾကီးတြင္ စိုးစဥ္းမွ်မရွိပါေခ် ။

ဗုဒၶ သို႔မဟုတ္ သိဒၶတၳ သို႔မဟုတ္ အရွင္ေဂါဓမ သည္လည္းေကာင္း ၊ ထာဝရ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ သားေတာ္ ေယရႈသည္လည္းေကာင္း ၊ လူသားႏွင့္အနီးဆံုး တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္သည္လည္းေကာင္း ၊ လူသားႏွင့္ အတူရွိေနေတာ္မူေသာ တမန္ေတာ္ ဟာဂ်ီဝက္စလီသည္လည္းေကာင္း ၊ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္၏ ဆႏၵေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူခဲ့ေသာ နဗီ ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ား ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္ ။ ထို႔ျပင္တဝ ဤ ဘေလာ့ သည္လည္း အလႅာဟ္ရွင္၏ ဆႏၵေတာ္ႏွင့္အညီ ထူေထာင္ထားမူေသာ ဘေလာ့ ျဖစ္ပါသည္ ။

သို႔ပါ၍ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္၏ ဖန္ဆင္းခံ အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ (ဗုဒၶအပါအဝင္ တမန္ေတာ္ ဝက္စလီစသည္)တို႔အား ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း ၊ အျပစ္ေျပာဆိုျခင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ကို ဆဲဆိုျခင္းေျမာက္ပါသျဖင့္ ၊ ထိုသို႔ ဆိုေရးတိုင္းထြာသူ မူဆလင္အေပါင္းတို႔အား အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္သည္ ၾကီးေလးေသာ အျပစ္ကို မုခ်စီရင္ေတာ္မူလတၱံ႕ ။ (မူဆလင္မွအပ အျခားဘာသာဝင္မ်ားမပါ ၊ အျခားဘာသာဝင္မ်ားဆဲဆိုလ်င္ ခြင့္လြတ္ေတာ္မူသည္)

ေမာ္ဒန္ ကိုရမ္က်မ္းျမတ္ ၊ အခန္းၾကီး ၁ ၊ အခန္းငယ္ ၃ ၊ အပိုဒ္ ၅ ။

Sunday, January 22, 2017

၇၈၆ အႏ ၱရာယ္ ေၾကျငာစာတမ္း
======================
(ျမန္မာတိုင္း မျဖစ္မေနဖတ္ရႈေစခ်င္ပါသည္)
ဤစာစုကို အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ အက်ဳိး အတြက္ ရႈေထာင္႔အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ၾကည္႔၍ေရးသားခဲ႔ပါသည္ ျမန္မာ ႏိုင္...ငံတြင္ ေန ျမန္မာ႔ေရကိုေသာက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးကို ျမန္မာ႔ေျမမွ ပေပ်ာက္ရန္ အတြင္းႀကိတ္ လွ်ဳိ ့၀ွက္ ႀကံစည္ ေနၾကေသာ မြတ္ဆလင္မ်ား အႏ ၱရာယ္ကို ႀကိဳတင္သိျမင္ၾကၿပီးအမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကိုတန္ ဖိုး ထားတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္ခံအားပင္ျဖစ္ပါသည္ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ တြင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဆိုသည္႔ ကိုယ္ခံအားမရွိပါက တိုင္ျပည္အတြက္ အႏ ၱရာယ္ႀကီးလြန္းလွပါသည္ ။ ယဥ္ ေက်းမႈဆိုသည္မွာ လည္း တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္က်င္႔တရားပင္ျဖစ္ပါသည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္ သုဥ္း လာ ပါက ေဖာက္လြဲ ေဖာက္ျပန္ျဖစ္လာပါက တိုင္းျပည္ကို လက္လႊတ္ရေပလိမ္႔မည္ တိုင္းျပည္လက္မဲ႔ ေသာ လူမ်ဳိးကို မည္သည္႔ ႏိုင္ငံကမွ ကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္ေပးေနမည္ ေလးစားေနမည္မဟုတ္ပါ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ လူ ငယ္ အေပါင္းသိၾကေစ…ျမန္မာ မိန္းမပ်ဳိတို႔ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျဖင္႔ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကပါေစ ။
မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ ေလ်ာ႔ရဲ လာေသာ ....မ်ဳိးခ်စ္စိတ္မျပင္းထန္ေတာ႔ ပဲ ေပါ႔ေပါ႔တန္တန္ ေန ထိုင္လာေသာ ျမန္မာမ်ား ....အေပၚတြင္ အထူးတလည္ စစ္ျပဳေနစရာပင္မလိုေတာ႔႔ပါ ။ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္း အတာ တစ္ခု ထိသာ ေစာင္႔ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ေျခဖ၀ါးေအာက္ ေရာက္ရ ေပေတာ႔မည္ ။ ေငြေၾကးအရေအာင္ပြဲခံလာေနေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အေပၚတြင္ ဘာသာ ေရး လူမ်ဳိးေရး တင္စီးမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါပင္….
အက်ဴိးလိုလို႔ ေညာင္ေရသြန္း ေထာင္ျမင္ရာစြန္႔ ဆိုသကဲ႔သို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အေပၚ ေခတၱခဏ ေစတနာ ေကာင္းျပေနျခင္းမွာ သူတို႔ မြတ္ဆလင္မ်ား အင္အားစုေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔သာျဖစ္ပါသည္ ။ အားနည္း ေနေသာေၾကာင္႔သာျဖစ္ပါသည္ ။ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ရွိစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘုရားစဥ္မ်ား ရွိသည္ ဟု သင္ထင္ေနပါသလား? ေက်ာင္းမတတ္ခင္ ဘုရား ရွိခိုးေနသည္ဟုတ္သင္ထင္ေနပါသလား? သင္အမွား ႀကီး မွားေနေပၿပီ… ဘုရားစင္မရွိသလို မြတ္ဆလင္ေက်ာင္းသားမ်ားႀကီးစိုးေနေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ ေသာေၾကာင္႔ ဘုရားရွိခိုးသံမ်ားလည္း တိုးတိတ္ေနခဲ႔သည္မွာၾကာလွပါေပၿပီ။ ခင္ဗ်ားတို႔ က်ဳပ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ေနကာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနျခင္း ၊ ေငြမက္ေသာ အႏုပညာရွင္ ေပါက္စ မ်ား တိုင္းသိျပည္သိ အႏုပညာရွင္မ်ားကို ေခၚယူ အိပ္စက္ဖ်က္ဆီးေနၿပီး မြတ္ဆလင္မ်ား က ေအာင္ပြဲ ခံေနႏိုင္ျခင္းမွာ အမ်ဳိးသားေရး ကိုယ္ခံအား ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သာမ်ားတြင္နည္းေနေသာေၾကာင္႔ သာျဖစ္ပါသည္
စီးပြားေရးသမား မြတ္ဆလင္မ်ား ၇၈၆ ဟု ေပၚတင္ မလုပ္၀ံ႔ၾကေတာ႔ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ကို သိမ္းပိုက္ရန္ အေလာသုံးဆယ္ ႀကံစည္ေနၾကပါသည္ ။ တိုင္းျပည္စြန္ တိုင္းျပည္ဖ်ားက ဘဂၤလားေရွ္႕မူဆလင္မ်ားကို အၿမဲမျပတ္ သတိမူရမည္ျဖစ္သလို ရန္ကုန္ မႏၱ ေလး ေမာ္လၿမိဳင္တြင္လည္း မူဆလင္မ်ားက ၿမိဳ ့သိမ္းတိုက္ပြဲကို ေငြေၾကးလက္နက္ ျဖင္႔ တိုက္ခိုက္သိမ္းယူေနမႈမ်ားကိုလည္း သတိမူၾကရပါမည္ မြတ္ဆလင္တစ္အိမ္ကေန.... မြတ္ဆလင္တစ္ရပ္ကြက္ ...မြတ္ဆလင္တစ္ရပ္ကြက္ကေန မြတ္ဆလင္ၿမိဳ ့နယ္ ၊ မြတ္ဆလင္ခရိုင္ ၊ မြတ္ဆလင္ျပည္နယ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္ ထို႔ေနာက္ ခြဲထြက္ေရး ေတာင္းဆိုပါမည္ ထိုအရာမွာ မြတ္ဆလင္မ်ား ေရႊ႕ေနၾကအကြက္မ်ား ၊ ႏိုင္ငံတစ္ကာမွာ လုပ္ေနၾက အလုပ္ျဖစ္ပါသည္
ျမန္မာလို ...မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေလ်ာ႔နည္း လာေသာ ....တိုင္းျပည္မ်ဳိးကို မဆိုထားနဲ႔ ၊ အိႏိၵယလို ......အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္သည္႔ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ရာတိုင္းျပည္ကိုပင္ ႏွစ္တစ္ရာ႔ ငါးဆယ္ေလာက္ ျဖင္႔ အေပ်ာက္ႀကံႏိုင္ပါသည္ မယုံၾကည္ပါက ကမ ၻာ႔သမိုင္း ကိုေလ႔လာႏိုင္ပါသည္ ခရူးဆိပ္စစ္ပြဲမ်ား အေၾကာင္း အိႏၵိယျပည္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ အေပၚ မြတ္ဆလင္မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ႔သည္႔ စစ္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း အာဖဂန္ နစၥတန္ တြင္ တာလီဘန္မ်ားျပဳမူခဲ႔သည္မ်ားကို ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္ အစၥလာမ္မစ္ ဆိုတဲ႔ ေကာင္မ်ဳိးေတြဟာယခင္လည္းမေကာင္းဘူး....ယခုလည္းမေကာင္းဘူး.....ေနာင္လည္းေကာင္းလာမယ္႔ ေကာင္မ်ဳိးေတြလည္းမဟုတ္ပါဘူး ဒါေၾကာင္႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေတြ အေနနဲ႔ သတိႀကီးႀကီးထားရပါမယ္ မြတ္ဆလင္မ္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအခန္႔သားေကာင္းစားေနပါတယ္ သူတို႔ေတြ လုပ္တဲ႔ စီးပြားေရးေတြကိုလည္း္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားပိုင္လုပ္ငန္းလိုလိုဘာလိုလိုလုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ေတြ နဲ႔ ေထြးေရာယွက္တင္ ေနထိုင္ ၾက ပါတယ္ သို႔ေပမယ္ သူတို႔ မူလဗီဇကုိေတာ႔ ၀မ္းတြင္းမွာ သိမ္းဆည္းထားပါတယ္ ဒီမူဆလင္ဆိုတဲ႔ ေကာင္ေတြ ဟာအလာဟ္႔ စကားကကလြဲရင္ ဘယ္စကားကိုမွ နာခံတတ္တဲ႔ ေကာင္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ဘုရားနားမွာ ၾကက္သားေၾကာ္ကိုမ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီးလာေၾကာ္ေရာင္းေနပါတယ္ ၇၈၆ ေတြပါ ဆူးေလဘုရားပြဲလုပ္ခဲ႔တုန္းကလည္းမ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီးဗူးသီးေၾကာ္ ေၾကာ္ေရာင္းၾကပါတယ္ အဲ႔ ဒါမ်ဳိးေတြကို ျမန္မာေကာင္ေတြကအငမ္းမရစားၾကအားေပးၾကပါတယ္ အစားတစ္လုပ္ အတြက္နဲ႔ တိုင္း ျပည္ကို မြတ္ဆလင္လက္ထဲအပ္ေနတဲ႔ မ်ဳိးမစစ္ ျမန္မာေတြပါ မြတ္ဆလင္ေတြ ဘာဆိုင္ဖြင္႔ ဖြင္႔ ...ျမန္မာေတြ ဟာ....အၿပဳံး မ ပ်က္ အားေပးၾကပါတယ္ မြတ္ဆလင္ က လိမ္လည္း ...ခဏသာစိတ္ဆိုးၾကပါတယ္.....
မြတ္ဆလင္ က ဖင္ခ် လႊတ္လိုက္ လည္း..... အမွတ္သည္းေျခမရွိ ပဲ ......ဆီလူးၿပီးခ်တာကို ႀကံဖန္ေက်းဇူးတင္ေနတတ္တဲ့ ရိုးအလွတဲ့ ျမန္မာေတြပါ ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ ေစ်းမ၀ယ္ခင္ ဘုရားစင္ေလးရွိမရွိေတာ႔ လွမ္းၾကည္႔ ၾကပါ .....ကိုယ္ေရႊျမန္မာတို႔ မြတ္ဆလင္ဆိုင္ ဆိုရင္..... ဒံေပါက္ ကေနစၿပီး.......ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအထိ......ဘာဆိုဘာမွ မ၀ယ္ၾကပါနဲ႔ ခင္ဗ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶ သာသနာထြန္းကားတဲ႔ ႏိုင္ငံပါ ဒီလိုႏိုင္ငံမ်ဳိးကို မူဆလင္ေတြကပိုက္ဆံရွိရုံေလးနဲ႔ ပိုင္ခြင္႔ရေရာလား? မဟုတ္ ပါ ဘူးမျဖစ္ေစရပါဘူးမေျပာပါနဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလက္လႊတ္ေန ရ တာ......ေနာင္တစ္ခ်ိန္ဆိုရင္ေတာ႔ ေျပာမေနပါနဲ႔ …
မြတ္ဆလင္ေတြ အင္အားေကာင္းလာရင္.... ျမန္မာေတြ ဘယ္လိုမွ ျပန္လွန္ႏိုင္မွာမဟုတ္ေတာ႔ပါဘူး ျမန္မာလူမ်ဳိးဆိုတာတစ္တိုင္းျပည္ထဲရွိတာပါ မြတ္ဆလင္တိုင္းျပည္ေတြကအမ်ား ႀကီးပါ အခ်ိန္လြန္မွ ဒီမြတ္ဆလင္ ကိစၥ ကိုေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ တန္ဖိုးႀကီးႀကီးေပးရပါလိမ္႔မယ္…ျမန္မာေတြ ဘယ္လိုမွ ျပန္လွန္ႏိုင္မွာမဟုတ္ေတာ႔ဘူး........ ျမန္မာမေတြ အေနနဲ႔လည္း ....၀က္သားတုပ္ထိုးကို ႀကိဳက္ တယ္ဆိုရင္ ......ေနာင္အနာဂတ္မွာ ၀က္သားတုပ္ထိုး စားခ်င္တဲ႔ စိတ္ရွိေသးတယ္ဆိုရင္ ......မြတ္ဆလင္ဆိုင္ကေစ်းမ ၀ယ္နဲ႔ ...မြတ္ဆလင္ဆိုရင္ အေရာမ၀င္နဲ႔… မြတ္ဆလင္မ်ားဟာေၾကာက္စရာမဟုတ္ ......ပိုက္ဆံရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားဟာအထင္ႀကီးစရာမဟုတ္ ေနရာေပးစရာမဟုတ္ ….ဘာမွ မဟုတ္တဲ႔ ေကာင္ေတြပါ ျမန္မာေတြဟာစစ္တိုက္ ေတာ္တဲ႔ လူမ်ဳိးပါ…ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာသာကီမ်ဳိးေတြပါ…. ဂ်ပန္တို႔ စိတ္ကူးယဥ္ဖန္တီးထားတဲ႔ ေနနတ္ ဘုရားအမ်ဳိးႏြယ္မ်ဳိးဆိုတာနဲ႔ ဘာမွကိုမဆိုင္တာပါ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာသာကီမ်ဳိးေတြပါ။ သာကီမ်ဳိးေတြ ဟာအမ်ဳိးနဲ႔ ပတ္သတ္လာရင္ ဘယ္လိုစိတ္ဓာတ္ျပင္းတယ္ဆိုတာလူတိုင္းသိပါတယ္ ခုေခတ္က်မွာျမန္မာေတြ လည္းဘာေတြ ျဖစ္ကုန္မွန္းကိုမသိဘူး… ပိုက္ဆံရွိတာေလးနဲ႔ တင္ မြတ္ဆလင္ကိုအထင္ႀကီးေနၾကၿပီ…. မြတ္ ဆလင္ ေတြလက္ထဲမွာ .....ဘ၀ပ်က္ကုန္တဲ႔ ျမန္မာေတြ အမ်ားႀကီး ပါ ......ျမန္မာေတြ နင္းေခ် ခံထားရတာေတြ .....တင္စီးခံထားရတာေတြ .....မတရားလုပ္ခံထားရတာေတြ ......အႏွိမ္ခံေနရတာေတြ အမ်ားႀကီးပါ ျမန္မာေတြ ရဲ ့အလြန္ အမင္းသီးခံတတ္မႈေၾကာင္႔ သာလူမသိသူမသိ ျဖစ္ကုန္ရတာပါ ေဆာ္ဒီမွာဘုရားတစ္ဆူေတာင္ တည္ခြင္႔မရေသးဘူး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ႔ ဗလီေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုမႈိလိုေပါက္ ေနလိုက္တာ ဒါျမန္မာႏိုင္ငံလား? ေဆာ္ဒီလား? မြတ္ဆလင္ေတြ နဲ႔ ပတ္သတ္လာရင္ သေဘာထားႀကီးျပေနစရာမလိုဘူးဘာမွ ေမတၱာထားေနစရာမလိုဘူး… ရန္ကုန္မွာဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း လွဴဖို႔ သာခက္ခဲေနတာေဆာက္ေရးမပါတဲ႔ ဗလီေတြကေတာ႔ အလွ်ဳိအလွ်ဳိ ေပၚ လာေနေတာ႔တာပါပဲ….
ေအာင္ဆန္းကြင္းလိုေဘာလုံးကြင္းမွာေတာင္ ေဆာက္ဗလီကပမာမခန္႔နဲ႔… ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုဖ်က္ဆီးေနေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားက ျမန္မာ႔အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္႔ ပတ္သတ္ သည္႔ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ စပြန္ဆာေပးလာႏိုင္ခ်င္းမွာ ပြဲက်င္းပသူမ်ား အသုံးမက်လြန္းသည္ကို ျပေနပါသည္ စင္ေပၚတြင္ ျမန္မာ၀တ္စုံမ်ားျဖင္႔ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးမ်ား တက္သစ္စမင္းသမီးေလးမ်ား မင္းသမီးႀကီးမ်ား ေမာ္ ဒယ္မ်ားက show ေလွ်ာက္ေနသည္ကို မြတ္ဆလင္မ္သူေဌးမ်ားက မ်က္စိအရသာခံၾကည္႔ေနၾကခ်င္းကို သင္ဆိုရင္ ေရာ လက္ခံႏိုင္ပါသလား? ထုိသို႔ ျမန္မာ႔အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင္႔ပတ္သတ္ေသာ ပြဲမ်ား ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ပြဲမ်ား တြင္ show ေလွ်ာက္ေနေသာသူမ်ား အနက္ မြတ္ဆလင္သူေဌး မ်ားျဖင္႔ အိပ္ဖူးေသာ သူမ်ား အေျမာက္ အမ်ားပါၾကပါမည္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုသို႔ေသာပြဲမ်ားၿပီးေနာက္ စပြန္ဆာေပးေသာ မြတ္ဆလင္မ္မ်ားျဖင္႔ ပါသြားသူ မ်ားလည္း အေျမာက္အမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္
ထိုအရာမ်ားမွာ ပုံျပင္မ်ားမဟုတ္ပါ
စပြန္ဆာမ်က္ႏွာတစ္ခုထဲသာ ၾကည္႔ ၿပီး တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာမၾကည္႔သည္႔ ပြဲစီစဥ္သူ ျမန္မာဇာတ္ပ်က္ လအယ္မ်ားေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္ ထိုမြတ္ဆလင္မ္မ်ားက ျမန္မာ အမ်ဳိးသားေရးျဖင္႔ ဆိုင္သည္႔ ပြဲမ်ားတြင္ စပြန္ဆာေပးလာေနၾကျခင္းမွာ အျမင္ မေတာ္ ဆင္ေတာ္ ႏွင႔္ ခေလာက္ျဖစ္ပါသည္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားသူေဌး မ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း စပြန္ဆာေပးႏိုင္သည္သာ…ထိုသို႔ေသာ ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဦးစားေပး စဥ္းစား ကာစပြန္ဆာ ရွာသင္႔ပါသည္ ခ်ယ္ရီဦး father land မ်ားကဲ႔သို႔ ကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း ၇၈၆ ကုမၸဏီမ်ား သာ ျဖစ္ပီး အမ်ားျပည္သူ ကြယ္ရာတြင္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး ေလးမ်ားကို ေျခေတာ္တင္ ဖ်က္ဆီးေနၾကသူမ်ားမွာ လည္း ထိုကုမၸဏီမ်ားမွ မြတ္ဆလင္သူေဌးမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္ တစ္ခါဆက္ဆံ ရာသက္ပန္ လက္လန္ေစရမည္ဆိုသလို မြတ္ဆလင္မ္ မ်ားျဖင္႔ အလုပ္လုပ္ပါက မြတ္ဆလင္မ္မ်ားထံမွ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ပါက မိမိတို႔ ျမန္မာမ်ားမွာ အခံဘက္ကႀကီး ျဖစ္ၾကပါမည္
မြတ္ဆလင္မ္မ်ားထံက ေစ်း၀ယ္ျခင္းသည္ ကိုယ္႔ေသတြင္းကိုယ္တူးေနၾကခ်င္းပင္ျဖစ္ပါသည္ တစ္က်ပ္တန္ေသာ ပစၥည္းကို သုံးက်ပ္ျဖင္႔ ေရာင္းပါမည္ .....ေစ်း၀ယ္သူ ကိုယ္ေရႊျမန္မာက ေစ်းဆစ္ပါက ႏွစ္က်ပ္ျဖင္႔ ေလွ်ာ႔ေရာင္းေလဟန္ျပဳပါမည္ .....ထိုၾကားထဲမွာ ထို ပစၥည္းမ်ားမွာ အလုပ္မျဖစ္ေသာ.... မသုံးလည္းရေသာ အသုံးမတဲ႔ ေသာ ပစၥည္းမ်ား ပင္ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္ ထိုအရာမ်ားကို ဘုန္းႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာ ႏြားမ်ားက အားရပါးရ ၀ယ္ယူအားေပးၾက ပါသည္ ထိုသို႔ ေသာ အေသးအဖြဲ မ်ားေၾကာင္႔ပင္ ျမန္မာမ်ား နာလံ မထူၿပီးရင္ နာလံမထူႏိုင္ ျဖစ္ေနၾကပါသည္ ဒံေပါက္ စားခ်င္ေသာ စိတ္ကို ေအာင္႔အီး လိုက္ပါက သင္ဘာျဖစ္ သြား မည္နည္း ? သင္ဘာမွ မျဖစ္ပါ ။ သင္ဒံေပါက္စားမွ သာ သင္႔သမီးမ်ား သင္႔ညီမမ်ားကို မြတ္ဆလင္က xိုးၿပီး သင္ သာ ေသခ်င္းဆိုးျဖင္႔ ေသရေပလိမ္႔မည္ ဒံေပါက္တြင္ အခ်ဳိမႈန္႔ ....CP သေႏၶေျပာင္း ေမြးျမဴေရးၾကက္.... ဟိုမုန္း ေဆးထိုးထားေသာ ၾကက္.... ကိုဆိုလိုသည္ စားအုန္ဆီ ဆိးုေဆး ....မ်ားျဖင္႔ ၀ါက်င္ေနသည္ကို သင္ေတြ႔ႏိုင္ပါေပသည္ သင္ႏွလုံးေရာဂါ ေသြးတိုးျဖစ္ေသာ အခါ သင္႔ မိသားစုက သင္႔ အတြက္ ေဆးကုသစရိတ္ကုန္က်ရေပ အုံးမည္ ထိုအခါ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးကို အေရးေပၚ ျပန္လည္ ျမင္႔တင္ရမည္ ေငြမ်ား အလဟႆ ျဖစ္ကုန္ပါမည္ သူတို႔ေဖာက္ေသာ ဒံေပါက္ကို ပိုင္ရွင္ မြတ္ဆလင္မ္မ်ားပင္ မစားၾကသည္ကို သတိမူၾကပါ ဘုန္းႀကီးမ်ားကလည္း အလွဴတြင္ ဒံေပါက္ မကပ္မျဖစ္ကပ္ရမည္ဟု ပညတ္ထားျခင္းမရွိပါ ဘုန္းႀကီးမ်ား အေန ျဖင္႔ ဒံေပါက္ ကပ္ပါကလည္း ျငင္းပယ္ပါ ။ ဘုရားကိုယ္တိုင္က အလွဴဆိုရင္ ဒံေပါက္ ပါကို ပါရမယ္ ေဟ႔ဟု မိန္႔ ၾကားထားျခင္းမရွိပါ။ ဒံေပါက္ကို ေရွာင္ႏိုင္ရင္ပင္ မြတ္ဆလင္ဆိုင္မ်ားကို ေရွာင္၍ ေစ်း၀ယ္ႏိုင္ရင္ပင္ ဗုဒၶသာ သနာ အဓြန္႔ရွည္ေအာင္ သင္ သာ သနာျပဳေနျခင္းပါေပ… ႏို႔မဟုတ္ပါက အိပ္ေပါက္နဲ႔ ဖားေကာက္ေနသလို .....တစ္ဖက္က သာသနာျပဳ တစ္ဖက္က မြတ္ဆလင္မ္ေတြက ၿမိဳ ့သိမ္းတိုက္ပြဲ ဆင္ႏြဲျဖင္႔ တိုင္းျပည္မွာ မြတ္ဆလင္မ်ားလက္တြင္ လုံးပါးပါး ေတာ႔ ေပမည္ လာျခင္းမေကာင္းေသာ မုဒိမ္းေကာင္မိုဟာမက္ဆိုသည့္ သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္းႀကီး အတြက္ ႏြားမ်ား လည္ျဖတ္ခံေနရသည္မွာ ျဖစ္သင္႔ပါသလား?
ဂြာတာမိုႏုိတြင္ တာလီဘန္မြတ္ဆလင္မ်ားကို အေမရိကန္မ်ားက ဖင္ခ် ေနသည္ကို အလာဟ္ဘာမ်ားတတ္ႏိုင္ပါသလည္း? လူၾကမ္းက နတ္ၾကမ္းမခံႏိုင္စကားရွိသလို လူတစ္ကယ္ၾကမ္းပါက တစ္ကယ္မရွိေသာ အလာဟ္လည္း ေျပးရမည္သာ… ဗလီဆိုသည္မွာ တစ္ကယ္ၿဖိဳပါက ၿပိဳသည္သာ… ၀က္သားျမင္ရင္ ဟာရမ္ ျဖစ္သည္ဆိုသည္႔ မြတ္ဆလင္မ္မ်ား က လူျမင္ကြင္း တြင္ ႏြားသတ္ဖို႔ ဟန္ေရးျပေနျခင္းမွာ ႏြားသတ္ေနျခင္းမွာ သင္႔ေလ်ာ္ပါသလား? ေမတၱာျဖင္႔ေန ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ဟိႏၵဴမ်ား ဗုဒၶဘာသာမ်ား အတြက္ ဆိုးရြားေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားက မြတ္ဆလင္အခြင္႔အေရးကို လိုခ်င္ၾကပါသည္ ...ဟုတ္ပါၿပီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗလီေဆာက္ခြင္႔ေပးထားသလိုမ်ဳိး ေဆာ္ဒီတြင္ ဘုရားတည္ခြင္႔ရမည္ေလာ? ဘာသာေရး ေက်ာင္း ဖြင္႔ ခြင္႔ရမည္ေလာ? ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူျမင္ကြင္းတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား ႏြားသတ္ဖို႔ အေရးဟန္ေရးျပေနၾကသလို ေဆာ္ဒီတြင္ ႏြားမ်ားကို ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲျဖင္႔ ေဘးမဲ႔ လႊတ္ခြင္႔ရမည္ေလာ? တစ္ခုမွ မရႏိုင္ပါ ....
ထိုမြတ္ဆလင္မ်ားႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရး သာတူညီမွ်မႈဆိုတာမရွိပါ ဒီလိုအေနအထားမ်ဳိးမွာ ေတာင္ ေရာင္႔တတ္ၿပီး မြတ္ဆလင္မ်ားက အခြင္႔ေရးေတာင္ဆိုေနခ်င္ၾကသည္မွာ တရားပါသလား? ျမန္မာမ်ား က အမွတ္သည္းေျခမရွိေသာေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားက ေရာင္႔တတ္လာၾကပါသည္ မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ဆိုသလို တစ္ဖက္က နည္းနည္းေလး လွဴျပ တစ္ဖက္က တိုင္းျပည္ကိုဖ်က္ လိင္ျဖင္႔သာသနာျပဳၾကပါသည္ သုံးပြင္႔ဆိုင္ လား ေလးပြင္႔ဆိုင္လားေတာ႔ မသိ.....ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ၾကသည္တဲ႔ ျမန္မာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အ, လြန္းသည္ ။ ေမတၱာထားလြန္းသည္ ။ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္း ခ်င္း ပခုံးဖက္ ဓာတ္ပုံရိုက္ၾကပါသည္ ။ ထို ျမင္ကြင္းကို ျမင္လိုက္ရေသာ စာျပဳသူက ၿပဳံးမိပါသည္။ ထိုမြတ္ဆလင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဘုန္းႀကီးနဲ႔ လက္ဆြဲ နႈတ္ ဆက္ ပခုံးဖက္မတတ္ရွိပါသည္ ။ ထိုမြတ္ဆလင္ေခါင္ေဆာင္ ၏ပခုံးဖက္ေသာ လက္သည္ ......ေနာင္တစ္ခ်ိန္ သူတို႔ အင္အားႀကီးလာပါက ......ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဘုန္းႀကီးကို ေခါင္းျဖတ္မည္မွာ အေသ အခ်ာပါပင္… မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ လူအင္အားနည္းပါးခ်ိန္တြင္ ၊ အေျခအေနအခြင့္အေရး အသာစီးမရေသးခင္ ....မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြး ေလေျပထိုးကာ.... ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဟု တြင္တြင္ေျပာၿပီး ...... မူဆလင္ အင္အားႀကီးလာပါက လည္လွီးသတ္ဖို႔ ၀န္ေလးေနမည္ မဟုတ္ပါ....ေမတၱာထားေနမည္မဟုတ္ပါ....တြန္႔ဆုတ္ေနမည္မဟုတ္ပါ…. ထုိအခါမွ ေနာင္တ ရေနၾကပါက ဓမၼပဒ ၀တၳဳ တစ္ပုဒ္ေတာင္ ထပ္တိုးေကာင္း တိုးလာႏိုင္ပါသည္ မြတ္ဆလင္မ်ား အမ်ားအျပားေနထိုင္ ၾကီးစိုးရာ လမ္းမ်ားကို သင္ျဖတ္ေလွ်ာက္ဖူးပါသလား? တစ္စံုတစ္ရာျဖင့္ ရင္ေလး မႈ၊ မႊန္း က်ပ္ေနမႈကို သင္ေတြ႔ထိခံစားရပါမည္ ျမန္မာႏိုင္တြင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ႔ အေငြ႔အသက္ေပ်ာက္ကာ မြတ္ဆလင္နံ႔မ်ား ေထာင္းလေမာင္းထေနပါမည္ ။ ရြ႔ံရွာဖြယ္ အတိျဖစ္ေနပါမည္… တစ္ရက္ေသာ အခါက မြတ္ဆလင္ရပ္ကြက္အတြင္း စာေရးသူ... စနည္းနာရန္ျဖတ္ေလွ်ာက္မိပါသည္ ဗလီေဘးရွိ ရပ္ကြက္ ရုံးတြင္ မြတ္ဆလင္မိသားစုမ်ား တက္ေနသည္ကို ၾကည္႔ၿပီး ၿပဳံးမိပါသည္ ထိုရပ္ကြက္ တြင္ေနေသာ ျမန္မာ မိသားစု အတြက္ ဘယ္မွာ တရားမွ်တမႈ ဘာသာေရး လြတ္လပ္မႈ စိတ္ခ်မ္းသာမႈဆိုတာ ရွိေပေတာ႔ မည္နည္း….
တစ္ေနကုန္ တစ္ေနခန္း အဘာ အဘာ အလာ အလာ ေအာ္ေနသည္ကို နားမခ်မ္းသာဖြယ္ၾကား ရ ေပေတာ႔မည္ ေခြးရူးနဲ႔ ေခြးေကာင္ ဖက္မကိုက္ဟု ဆိုသကဲ႔သို႔ .....အတင္း နယ္ခ်ဲ ့လာေသာ ေခြးရူး မြတ္ဆလင္မ်ား ေၾကာင္႔ ျမန္မာ လူမ်ဳိးမ်ားမွာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းရပါေတာ႔သည္ တစ္ခ်ဳိ ့ရပ္ကြက္မ်ား လမ္း မ်ားတြက္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို အ၀င္မခံသည္မ်ားရွိပါသည္ ထိုရပ္ကြက္မ်ား လမ္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို စာေရးသူမွ ခ်ီးက်ဴးပါသည္ ေလးစားပါသည္ ဂုဏ္ျပဳပါသည္ က်န္ေသာ သူမ်ားလည္း အတုယူ သင္႔ပါသည္ ၿမိဳ ့လယ္ေခါင္ရွိ လမ္းမ်ားတြင္ ဓမၼရုံမ်ား ရွိေနျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးပါသည္ ေလးစားပါသည္ ဂုဏ္ျပဳပါသည္ မဟုတ္ ပါကလည္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ့ နယ္ႀကီးသည္ မ်ားမၾကာမီ မြတ္ဆလင္မ္မ်ား ႀကီးစိုးရာ ၿမိဳ ့နယ္ႀကီးျဖစ္ေပ ေတာ႔မည္ ညေနပိုင္းလမ္းေလွ်ာက္မိပါက ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သား ရဟန္းရွင္လူ အေပါင္းကို ....ဂ်င္းထဲ႔ေန ေသာ ....ဆႏြင္းထဲ႔ေနေသာ ...မြတ္ဆလင္မ္ ဆိုင္မ်ား အမ်ား အျပားကို ေတြ႔ေနရပါသည္ ဘယ္မ်ဳိးမစစ္ သက္ဆိုင္ရာလူႀကီး မ်ား ေၾကာင္႔ ဖြင္႔ခြင္႔ရေနသလည္းဆိုတာကိုေတာ႔ မသိႏိုင္ပါ ထိုသက္ဆိုင္ရာလူႀကီး၏ သမီးမ်ား အစ္မမ်ား ညီမ မ်ားကို မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖင္႔ လက္ဆက္ေပးကာ စီးပြားဖက္ လုပ္လိုက္ပါက ပိုေကာင္းေပမည္…ဒါမွ တိုင္းျပည္ လည္း ပ်က္ေပမည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့လည္တြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားသာ မရွိပါက ဘယ္ေလာက္ ေအးခ်မ္းသာယာ ေပလိုက္မည္နည္း… ကမ ၻာေပၚတြင္ ေမတၱာထားလို႔ မေကာင္းဆုံး သတၱ၀ါမ်ားမွာ မြတ္ဆလင္ မ်ားသာျဖစ္ပါသည္ သင္က သူတို႔ အေပၚ ေမတၱာထားမိက ......သင္႔မိန္းမကို ၾကာခိုကာ ....သင္႔သမီးကို မုဒိန္းက်င္႔ၿပီး .....သင္႔ဇက္ကို ဓားျဖင္႔လွီးကာ... သင္႔ကုိ သတ္ေပမည္ ကရွ္မီးယား ၊ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၊ ေခ်ခ်င္းညႇာ၊ ကိုဆိုဗို၊ ဇင္က်န္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ပါကစၥတန္ တို႔ကို ေလ႔လာသင္႔ပါသည္ ဘာသာေရး ရဲမ်ား မ်ဳိးေစာင္႔တပ္မ်ား တိုင္းျပည္တြင္ လိုအပ္လာပါၿပီ မြတ္ဆလင္မ္မ်ား အေၾကာင္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ ပ်က္ခဲ႔ ေသာ အရာမ်ားကို ၾကည္႔ခ်င္းျဖစ္သိရွိႏိုင္ပါသည္
ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနျဖင္႔ ကိုယ္႔အားကို သာ ကိုယ္ကိုးရပါမည္ လူမသိ သူမသိ မြတ္ဆလင္မ်ား ၏ တင္စီးမႈကို ခံေနရေသာ ျမန္မာမ်ား အမ်ားအျပားပင္ရွိေန မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္ မြတ္ဆလင္မ္မ်ား၏ ေျခေတာ္ အတင္ခံရေသာ ျမန္မာ မေလးမ်ားလည္း အမ်ား အျပားရွိမည္ ဟုယုံၾကည္မိပါသည္ ထိုျပႆနာမ်ား အားလုံကို ေျပလည္ေစရန္ ကိုယ္႔အားကိုယ္ ကိုးၾကရေပမည္ ဒံေပါက္ကို မစားပါႏွင္႔ မြတ္ဆလင္ဆိုင္မ်ား တြင္ အလုပ္မလုပ္ပါႏွင္႔ မြတ္ဆလင္မ်ားျဖင္႔ ကင္းကင္းေနပါ မေနပါက မြတ္ဆလင္မယားျဖစ္လိမ႔္မည္ မြတ္ဆလင္မယားျဖစ္ပါက ဘယ္လိုေနရမည္ ကို ႀကိဳတင္ သိၾကပါ မြတ္ဆလင္မ္မ်ားကို စီးပြားေရးအရတန္ျပန္ တိုက္စစ္ဆင္ၾကပါ ယခုစာေရးေနခ်ိန္တြင္ပင္ မြတ္ဆလင္မ္မ်ား သန္လ်င္ကို သိမ္းပိုက္လိုက္ၾကျပန္ပါၿပီ…. မြတ္ဆလင္မ်ား လက္ ေအာက္သို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်ေရာက္ေနေသာ ၿမိဳ ့မ်ားမွ အမ်ားအျပားပါပင္… ထိုၿမိဳ ့မ်ားတြင္ ဗုဒၶ သာသနာ ထြန္းလင္းခြင္႔ တည္ၿမဲ ခြင္႔ရွိမည္ဟု သင္ထင္ပါသလား ၊ ? ထိုသုိ႔ ထင္ေနပါက သင္အရူးတစ္ေယာက္သာျဖစ္ေပ မည္ ျမန္မာ အႏုပညာရွင္ ေကာင္မ အမ်ားအျပားလည္း မြတ္ဆလင္မ်ားျဖင္႔ ကာမဆက္ဆံျခင္း ၊ အတူေနထိုင္ျခင္း မ်ားကို အရွင္ကင္းမဲ႔စြာ အမ်ဳိးသားေရစိတ္ဓာတ္ကင္းမဲ႔စြာ လုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္ ကိုယ္႔ အ၀ွာနဲ႔ ကိုယ္ခံတာပဲ ဟု ယုတ္မာေအာက္တန္းက်စြာ ေျပာလာပါက.... ကိုယ္႔အ၀ွာနဲ႔ ကိုယ္ အ၀ွာတဲ႔ ေကာင္မမ်ား ေဆာ္ဒီ သာ လိုက္သြားၾကပါခင္ဗ်ားးး…. ျမန္မာျပည္သည္ ငါတို႔ ျပည္
ျမန္မာျပည္သည္ ငါတို႔ျပည္
ျမန္မာျပည္သည္ ငါတို႔ျပည္
အမ်ဳိးကိုခ်စ္တယ္ဆိုပီး မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ဆိုကာ ဖင္ၿဖဲၿပီး ကုန္းေအာ္ေနလို႔မရပါ အမ်ဳိးကို တစ္ကယ္ခ်စ္ပါက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ကာကြယ္ထားမွရပါမည္ အခုေရတြင္းတူး အခု ေရၾကည္ေသာက္ခ်င္လို႔မရပါ
အခုခ်ိန္ထိ တိုင္းျပည္ ဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈကို ကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္ရ ေကာင္း မွန္းမသိေသးပါက… မြတ္ဆလင္မ်ားလက္ကို မိမိတို႔ ၏ အဆက္ဆက္ေသာ မ်ဳိးဆက္မ်ား ၏အသက္မ်ားကို ၀ကြက္ အပ္ထားလိုက္ ၾကပါေတာ႔… ေက်ာခ်တာေတာင္ မွ ဓားျပမွန္းမသိေသးသည္႔ ႏြားစိတ္၀င္ေနသည္႔ ျမန္မာမ်ားခင္ဗ်ာ… မြတ္ဆလင္မ္ဆိုင္မ်ားကို သဲသဲ လႈပ္ အားေပးေနသည္႔ .....ႏြားစိတ္၀င္ေနသူ ျမန္မာမ်ားကို...... မြတ္ဆလင္မ်ားက လည္လွီးသတ္္ရန္ ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ .....ခံတပ္ပမာ ဗလီမ်ား တြင္ .......ေမာ္လ၀ီဆရာမ်ားက သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည္မွာ ၾကာ လြန္ခဲ႔လွပါၿပီ…. တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္ေတြ လက္ထဲမွာသာရွိတယ္… ျမန္မာေတြ ယခုခ်ိန္တြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ခ်မည္ဆိုပါက မြတ္ဆလင္ ၁ ေယာက္ ျမန္မာ ၁၀ ေယာက္ ခ်လို႔ ရေပမည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ဆိုရင္ေတာ႔ ျမန္မာ တစ္ေယာက္ ကို မြတ္ဆလင္ ဆယ္ေယာက္ က ၀ိုင္းခ်ခံရေပလိမ္႔မည္… မြတ္ဆလင္ xီးမွ xီးထင္ေနေသာ ေငြမ်က္ႏွာတစ္ခုထဲၾကည္႔ ျမန္မာမမ်ား ခုခ်ိန္ထိ ဒံေပါက္စားေနဆဲ ၇၈၆ ၾကက္ ေၾကာ္ စားေနဆဲ မူဆလင္ဆိုင္မွာ အားေပးေနဆဲ ျမန္မာႏြားမ်ား အျမင္မွန္ကိုသိၾကပါေစ ၇၈၆ ဒံေပါက္ျဖင္႔ အလွဴ လုပ္ေနေသာ ျမန္မာမ်ား ....လည္လွီးခံဖို႔ ......လည္စင္း၍ ေစာင္႔ေနၾကေလ…. ၇၈၆ ဒံေပါက္ကို ဘုန္းေပးေနေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ......လည္လွီးခံဖို႔ ......လည္စင္း၍ ေစာင္႔ေနၾကေလ…. ေမတၱာရွင္ ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား.... က်ဴးေက်ာ္သူ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ေမတၱာပို႔ အမွ်ေဝ၍ .......လည္လွီးခံ ဖို႔ ........ေန႔ေကာင္းရက္သာ...ကို ......ေစာင္႔ၾကေလ…
ဗုဒၶသာသနံ စိရံ တိ႒တု ပါ ဘုရား
ေအာင္ပိုင္
Copied from Aung Paing. မူရင္းေရးသားသူ ေအာင္ပိုင္ ထံမွ ကူးယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Type the rest of your post here.

No comments:

Post a Comment

သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေရးေပးသည့္အတြက္ ၾကိဳတင္ေက်းဇူးတင္လ်က္ပါ-